Vận chuyển hàng Campuchia, Đà Nẵng, Hà Nội - Đồng Phát.