A LA HÁN LÀ GÌ

     

A La Hán cũng đều có ba nghĩa hệt như Tỳ kheo. Tỳ kheo là nhân của A La Hán, A La Hán là quả của Tỳ kheo; nhân làm cho Tỳ kheo, tu được hội chứng quả, biến A La Hán.

Bạn đang xem: A la hán là gì


 A La Hán là ai?

A La Hán tốt Thanh Văn (tiếng Phạn: Arahat – Pali: Arahant) tức là tên gọi của những “người xứng đáng” xuất xắc “hoàn thiện”, chính là lý tưởng cao nhất của một môn đồ Đức Phật trong Phật giáo thời kỳ đầu. Người đã chấm dứt con đường dẫn đến thức tỉnh và đạt được Niết bàn.

A La Hán cũng có ba nghĩa giống như Tỳ kheo. Tỳ kheo là nhân của A La Hán, A La Hán là trái của Tỳ kheo; nhân làm Tỳ kheo, tu được chứng quả, biến đổi A La Hán.

A La Hán cũng có ba nghĩa y hệt như Tỳ kheo. Tỳ kheo là nhân của A La Hán, A La Hán là quả của Tỳ kheo; nhân làm cho Tỳ kheo, tu được triệu chứng quả, trở thành A La Hán.

La Hán Trầm tứ dù nghịch cảnh ko khởi niệm bất bình

Ứng cúng: Trong khi tu nhân, Tỳ kheo là “khất sĩ”, cần đi xin cơm; cơ hội viên thành đạo quả, A La Hán là “ứng cúng”, xứng danh nhận sự cúng nhịn nhường của trời người; cũng chính là bậc mà trời tín đồ nên cúng dường. A La Hán còn điện thoại tư vấn là “cúng ứng”, tức yêu cầu đi cúng dường những Tỳ kheo khác. Lúc Phật tại thế, toàn bộ Tỳ kheo, mọi tín đồ đều cần cúng nhịn nhường Phật; bao gồm một lần, Phật hóa thành người tu đạo đi cúng nhường ngược lại những Tỳ kheo, đây call là “cúng ứng”.

Sát tặc: Giết phần đa giặc gì? giết giặc vô minh, giặc phiền não, sáu giặc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Trường hợp quý vị bệnh được quả vị A La Hán, thì các loại giặc nầy mọi bị tiêu diệt. Giặc ắt đề nghị giết, vắt còn chưa hẳn giặc, tất cả giết không? Cũng giết mổ luôn! không chỉ có giết giặc, mà không hẳn giặc cũng giết, đó gọi là “sát tặc” (giết giặc). Thay nào là không phải giặc cũng giết? Vì lúc còn ở hàng tiểu thừa Thanh văn, Duyên giác không nhận biết giặc; tu đến vị thế Bồ tát mới nhận ra đó là giặc! Ở địa vị La Hán thì nói là không hẳn giặc, đến chuyên môn Bồ tát new thấy là giặc! vì chưng đó không phải giặc cũng giết.

Vô sinh: Không tất cả sinh, cũng không tồn tại diệt. Hội chứng được trái A La Hán thứ tư, ngộ được vô sinh pháp nhẫn, thấy trong ba ngàn đại thiên rứa giới không tồn tại một pháp có thể sinh, cũng không tồn tại một pháp rất có thể diệt; cảnh giới nầy cần thiết nói, cần thiết bàn, chỉ có thể nhẫn lâu trong lòng, cho nên gọi là “vô sinh pháp nhẫn”.

Xem thêm: Ko Tải Được Ứng Dụng Trên Ch Play ? Sửa Lỗi Ch Play Không Tải Được Ứng Dụng Chi

La Hán là người dân có thần thông, thần thông nầy là máy “vô nhập nhi bất trường đoản cú đắc”, chưa phải từ bên cạnh vào dẫu vậy cũng chưa hẳn tự bao gồm được, đề nghị trải sang một quá trình cố gắng nỗ lực tu tập mới tất cả được.

Vị cư sĩ trước tiên đắc trái A La Hán


Bốn bậc của vị La Hán

La Hán gồm bốn bậc: sơ quả A La Hán, nhị quả A La Hán, tam quả A La Hán và tứ trái A La Hán.

Sơ trái A La Hán còn có tên gọi là “quả Tu đà hoàn”; quả Tu đà hoàn nầy là quả thứ nhất của A La Hán. Bệnh được sơ trái La hán, sinh tử không còn, gọi là “quả vị kiến đạo” (ở vào trình độ thấy được đạo), đó là quả vị sản phẩm nhất. “Tu đà hoàn” là giờ Phạn, dịch “nhập lưu”, có nghĩa là nhập vào trong dòng chảy pháp tánh của bậc Thánh, đi trái lại dòng rã sáu è cổ của phàm phu”.

Nhị trái A La Hán, gọi là “quả tứ đà hàm”. “Tư đà hàm” là giờ Phạn, dịch là “nhất lai”; ví như như không thường xuyên tu tiến thì sẽ sinh quay lại cõi trời một lần, cõi người một lần, bắt buộc mới điện thoại tư vấn nhị trái là “quả độc nhất lai” (một lần trở lại). Sơ quả còn bắt buộc chịu cho bảy lần sinh tử.

Tam quả A La Hán, call là “quả A na hàm”. “A na hàm” là giờ Phạn, dịch là “bất lai”, không hề sinh lại cõi dục chịu đựng sinh tử.

Xem thêm: Bột Phô Mai Bao Nhiêu Calo ? Ăn Phô Mai Giảm Cân Được Không?

Tứ quả A La Hán là “quả vị vô học”. Thiếu tôn trọng là không cần phải học nữa; chứng được trái vị thiếu tôn trọng là vẫn liễu bay sinh tử. Thế nào gọi là liễu bay sinh tử? Tức đã chấm dứt “phần đoạn sinh tử”, nhưng vẫn tồn tại bị “biến dịch sinh tử”. 

La Hán là người có thần thông, thần thông nầy là đồ vật “vô nhập nhi bất từ đắc”, không phải từ quanh đó vào nhưng cũng chưa hẳn tự bao gồm được, đề nghị trải sang 1 quá trình cố gắng nỗ lực tu tập mới có được.