A wide range of là gì

     

Khi viết bài writing task 2, chắc rằng không ít lần chúng ta loay hoay, chần chờ không biết nên thực hiện từ nào lúc muốn nói đến “một vài”, “nhiều đề nghị hem nà, vậy nên bài viết này sẽ là lưu ý một số cụm từ bắt buộc và không nên dùng nhen.

NHỮNG TỪ KHÔNG NÊN SỬ DỤNG vào WRITING TASK 2

Trong Writing task 2, các bạn cần tránh những từ INFORMAL, làm việc đây cụ thể là các từ như: A LOT OF, LOTS OF, PLENTY OF, A BUNCH OF, TONS OF.

*

NHỮNG CỤM TỪ CỰC KỲ XỊN NÊN SỬ DỤNG vào WRITING TASK 2