Âm chính là gì

     
2.

Bạn đang xem: âm chính là gì

Vần gồm tất cả 3 phần : âm đệm, âm chính , âm cuối.* Âm đệm:

- Âm đệm được ghi bằng con chữ u với o.

+ Ghi bởi con chữ o lúc đứng trước những nguyên âm: a, ă, e.

+ Ghi bằng con chữ u lúc đứng trước những nguyên âm y, ê, ơ, â.

- Âm đệm không xuất hiện sau những phụ âm b, m, v, ph, n, r, g. Trừ các trường hợp:

+ sau ph, b: thùng phuy, voan, xe hơi buýt (là từ bỏ nước ngoài)

+ sau n: thê noa, noãn sào (2 trường đoản cú Hán Việt)+ sau r: roàn roạt.(1 từ)+ sau g: goá (1 từ)* Âm chính:

Trong giờ Việt, nguyên âm nào cũng hoàn toàn có thể làm âm chính của tiếng.

- các nguyên âm đơn: (11 nguyên âm ghi ở trên)

- các nguyên âm đôi : bao gồm 3 nguyên âm đôi với được tách bóc thành 8 nguyên âm sau:

+ iê:

Ghi bằng ia lúc phía trước không có âm đệm cùng phía sau không tồn tại âm cuối (VD: mía, tia, kia,...)

Ghi bởi lúc phía trước có âm đệm hoặc không tồn tại âm nào, phía sau tất cả âm cuối (VD: yêu, chuyên,...)

Ghi bởi ya khi phía trước gồm âm đệm cùng phía sau không có âm cuối (VD: khuya,...)

Ghi bởi lúc phía trước tất cả phụ âm đầu, phía sau gồm âm cuối (VD: tiên, kiến,...)+ uơ:

Ghi bởi ươ lúc sau nó bao gồm âm cuối ( VD: mượn,...)

Ghi bởi ưa khi phía sau nó không có âm cuối (VD: mưa,...)+ uô:

Ghi bởi khi sau nó bao gồm âm cuối (VD: muốn,...)

Ghi bởi ua lúc sau nó không có âm cuối (VD: mua,...)* Âm cuối:

- các phụ âm cuối vần : p, t, c (ch), m, n, ng (nh)

- 2 phân phối âm cuối vần : i (y), u (o)B) bài xích tập thực hành:Bài tập 1:Hãy mang lại biết cấu trúc vần của các tiếng sau:

Nhoẻn cười, huy hiệu, hoa huệ, thuở xưa, khuây khoả, ước ước ao gì, khuya khoắt, khuyên giải, tia lửa, mùa quýt, con sứa, bé sếu,...

............11- cấu trúc từ Hán Việt (HV): (Dùng đến GV xem thêm để rành mạch với từ bỏ thuần Việt)A) Đặc điểm cấu trúc vần của từ bỏ Hán Việt :

- vào từ HV không tồn tại chữ nào với vần: ắt, ấc, âng, ên, iêng, iếc, ít, uốt, uôn, ưt, ươt, ươn.

- tự HV chỉ gồm chữ với vần: + ắc (nam bắc, đắc lực, nghi hoặc,...); + ất (nhất trí, tất yếu, bất tử, nhà nhật, tổn thất, sự thật,...); + ân (ân nhân, chân thực, nhân dân, quân đội, kiên nhẫn,...)+ ênh ( căn bệnh viện, pháp lệnh,...)+ iết ( khúc triết, hào kiệt, oan nghiệt,...)+ uôc ( tổ quốc, chiến cuộc,...)+ ich ( lợi ích, du kích, khuyến khích,...)+ inh ( binh sĩ, bình định, gớm đô, huynh đệ, quang quẻ minh,...)+ uông (cuồng loạn, tình huống,...)+ ưc ( chức vụ, đức độ, năng lực,...)+ ươc ( mưu chước, tân dược,...)+ ương ( cương lĩnh, cường quốc,...)

- Chỉ trong từ HV, vần iêt new đi với âm đệm (viết là uyêt: quyết, quyệt, tuyết, huyệt,...)

- tự HV tất cả vần in chỉ gồm trong chữ tín (nghĩa là tin) (VD: tín đồ, tín cử, tín nhiệm, tín phiếu) với chữ thìn (tuổi thìn).

- trường đoản cú HV sở hữu vần ơn hết sức hiếm, chỉ tất cả vài giờ đồng hồ : đánh (núi), 1-1 (một mình) cùng chữ đơn trong solo từ, thực đơn.

B) Mẹo tr / ch :

- Khi chạm mặt một chữ bắt đầu bằng ch, giả dụ thấy chữ đó có dấu huyền ( ), dấu ngã (~) với dấu nặng (.) thì đây là từ thuần Việt. Ngược lại, một chữ viết với tr nếu mang trong mình một trong ba dấu thanh nói trên thì chữ sẽ là chữ HV.

Cụ thể: tiếng HV mang trong mình một trong cha dấu huyền, ngã, nặng thì phụ âm đầu chỉ viết tr (không viết ch): trà, tràng, trào, trầm, trì, triều, trình, trù, trùng, truyền, trừ (12 chữ); trĩ, trữ (2 chữ), trạch, trại, trạm, trạng, trận, trập, trệ, trị, triện, triệt, triệu, trịnh, trọc, trọng, trợ, trụ, trục, truỵ, truyện, trực, trượng (21 chữ).

- Trong giờ HV, nếu như sau phụ âm đầu là nguyên âm a thì phần nhiều viết tr (không viết ch) : tra, trà, trá, trác, trách, trạch, trai, trại, trạm, trảm, trang, tràng, tráng, trạng, tranh, trào, trảo (18 chữ).

- Trong giờ đồng hồ HV, trường hợp sau phụ âm đầu là nguyên âm o hoặc ơ thì số đông viết tr (không viết ch): tróc, trọc, trọng, trở, trợ (5 chữ).

- Trong tiếng HV, giả dụ sau phụ âm đầu là ư thì phần nhiều viết tr : trừ, trữ, trứ, trực, trưng, trừng, trước, trương, trường, trưởng, trướng, trượng, trừu (13 chữ). Viết ch chỉ bao gồm : chư, chức, chứng, chương, chưởng, chướng (7 chữ).

C) Mẹo d / gi / r :

- Phụ âm r không lúc nào xuất hiện nay trong một từ HV.

- những chữ HV mang dấu vấp ngã (~) cùng dấu nặng nề (.) phần lớn viết d ( dã man, dạ hội, đồng dạng, diễn viên, hấp dẫn, dĩ nhiên, dũng cảm).

- các chữ HV mang dấu sắc đẹp (/) và hỏi (?) phần lớn viết gi (giả định, giải thích, giảng giải, giá chỉ cả, giám sát, tam giác, biên giới)

- những chữ HV bao gồm phụ âm đầu viết là gi khi đứng sau nó là nguyên âm a, có dấu huyền () và dấu ngang (Gia đình, giai cấp, giang sơn). (Ngoại lệ có: ca dao, danh dự).

- Chữ HV sở hữu dấu huyền hoặc dấu ngang, âm chính chưa phải là nguyên âm a (mà là một trong những nguyên âm khác) thì đề nghị viết cùng với d (dân gian, tuổi dần, di truyền, dinh dưỡng, vày thám).

.......................PHẦN V: HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT CUỐI BẬC TIỂU HỌCI- BÀI TẬP CHÍNH TẢ:A) gần như nội dung đề nghị ôn lại:- chính tả Phân biệt: l/n ; s/x ; gi/r/d ; ch/tr ; ng/ngh và g/gh.- nguyên tắc viết hoa.- Quy tắc ghi lại thanh.- cấu tạo tiếng, cấu tạo vần.B) bài xích tập thực hành: (Đáp án là phần đông từ vẫn gạch chân)Bài tập 1: Hãy chỉ ra các tiếng viết sai chính tả trong những từ sau rồi sửa lại đến đúng:

a. No suy nghĩ b. Số lẻ c. Lí do

con nai ẩn lấp làn gió

thuyền nan cần mẫn no toan

hẻo lánh tính nết mắc lỗi( Ghi nhớ, nói lại : Chính tả P/b: l/n)Bài tập 2:Hãy kiếm tìm ra những từ viết sai chính tả rồi sửa lại mang lại đúng:

a. Che chở b. Chí phía c. Vào trẻo

trung kết bít đậy quay trở lại

chê trách phương châm câu truyện

tránh né xoa biếm trung bình(G/nhớ: Chính tả P/b: ch / tr )Bài tập 3:Hãy chỉ ra các từ viết sai chính tả rồi sửa lại mang lại đúng:

a. Xa lánh b. Thiếu hụt xót c. Sản xuất

xương gió sơ sinh sơ suất

ngôi sao sứ đưa suất sắc

sinh sống thực hiện xuất hiện(G /nhớ, nói lại : P/b : x /s )Bài tập 4:Hãy tìm ra từ viết đúng bao gồm tả trong số từ sau:

a. Rá giá b. Hình núm c. Củ dong riềng

da vị ranh con giới dong chơi

giản dị và đơn giản ranh lam win cảnh rông bão

con rán tranh dành tháng riêng( G / nhớ, nói lại : Chính tả P/b : gi / r / d )Bài tập 5:Hãy viết lại những từ viết sai chủ yếu tả ở bài bác tập 4 cho đúng thiết yếu tả.Bài tập 6:Hãy đưa ra một tự viết sai bao gồm tả vào từng mẫu sau: chạn bát, trạm xá, trách mắng, chông chờ. đơn vị dông, rung động, dòng giường, để dành. Già dặn, rôm rả, giằng co, dành riêng giật. cơm nắm, khô nẻ, lo ấm, trông nom. Chia sẻ, sếp hàng, sum sê, xum xuê. Bửa sung, xử lí, xơ đồ, san sẻ. Bài tập 7:Tìm 5 từ có các tiếng:

a) trang (Đ/án: t/bị, t/sử, t/sức, t/trại, nghĩa/t, t/nam nhi,...)

b) kiêng (t/mặt, t/né, t/nắng, t/rét, phòng/t, trốn/t,...)

c) châm (c/biếm, c/chích, c/chọc, c/chước, c/ngôn, nam/c, phương/c,...)

d) chí (c/hướng, c/khí, báo/c, đắc/c, quyết/c, thiện/c, ý/c,...)

e) trung (t/bình, t/gian, t/học, t/thành, t/lập,...)

f) tầm thường (c/kết, c/khảo, c/thân, c/thuỷ, nói/c,...)

g) dành (d/dụm, d/riêng, dỗ/d, để/d, quả/dd,...)

h) giành (gi/giật, gi/lấy, gi/nhau, tranh/gi, gi/độc lập,...)

i) rành (r/mạch, r/nghề, rr, r/rẽ, r/việc, rõ/r,...)

k) xuất (x/bản, x/hiện, x/khẩu, đề/x, đột/x, sản/x,...)

l) xử (x/lí, x/sự, x/thế, cư/x, x/trí, xét/x,...)

m) sứ (s/giả, s/mệnh, s/quán, ấm/s, bát/s,....)Bài tập 8:Hãy chỉ ra rằng âm chính của các tiếng trong những từ sau:

a. Nhoẻn cười b. ước hy vọng c. Tia lửa

huy hiệu khuya khoắt khúc khuỷu

hoa huệ thủa làm sao mùa quýt

khuây khoả thuở xưa khuyên nhủ giải( G/nhớ, đề cập lại : Cấu chế tác tiếng, cấu trúc vần)Bài tập 9:Hãy chỉ ra rằng vị trí lốt thanh ở các tiếng có trong số từ sinh sống BT 8 (giải phù hợp vị trí khắc ghi thanh)Bài tập 10:Viết lại các từ và nhiều từ sau mang đến đúng luật lệ viết hoa: nai lưng hưng đạo, ngôi trường sơn, cửu long, pắc pó, y a li, kơ page authority kơ lơng. ê đi xơn, mê công, lu i page authority xtơ, ma lai xi a, trung quốc, ấn độ, lí bạch, trương mạn ngọc. đảng cùng sản việt nam, trường mần nin thiếu nhi sao mai, tổ chưc nhi đồng phối hợp quốc. ( G/ nhớ, nói lại : Quy tắc viết hoa)II- BÀI TẬP LUYỆN TỪ VÀ CÂU:*Những nội dung đề nghị ghi nhớ:1.Cấu sinh sản từ: từ bỏ phức từ láy (Từ tượng thanh, tượng hình) Từ 1-1 Từ ghép T.G.P.L Láy âm đầuT.G.T.H Láy vần

Láy âm và vần

Láy tiếng

2. Những lớp từ: trường đoản cú đồng nghĩa

Từ trái nghĩa

Từ đồng âm

Từ các nghĩa3

*
*
. Từ bỏ loại: Danh trường đoản cú (Cụm DT)

Động từ bỏ (Cụm ĐT)

Tính từ (Cụm TT)

Đại trường đoản cú (Đại từ chỉ ngôi)

Quan hệ từ4. Câu : Phân nhiều loại theo cấu tạo: Câu đơnPhân các loại theo mục tiêu nói: Câu đề cập Câu ghép

Câu hỏi

Câu cảm

Câu khiến

5

*
*
.Các yếu tắc của câu
:

Chủ ngữ Vị ngữ Trạng ngữ Định ngữ* xẻ ngữ* Hô ngữ*

6
*
*
.Liên kết câu :
Lặp trường đoản cú ngữThay cố kỉnh từ ngữDùng trường đoản cú ngữ để nối(Liên tưởng......)7.Cách nối những vế câu ghép : Nối trực tiếp

Dùng từ nối: Nối bởi quan hệ từ

Nối bởi cặp trường đoản cú hô ứng*Bài tập thực hành:Bài tập 11:Hãy chỉ ra các từ phức vào các phối hợp sau:

Xe đạp, xe pháo cộ, kéo xe, đánh đấm xe, nướng bánh, bánh rán, nước uống, queo quắt lại, rủ xuống, uống nước, chạy đi.

*Đáp án:

Xe đạp, xe cộ, bánh rán, choắt lại, rủ xuống.

( G/ nhớ, nói lại :
cách phân định danh giới từ)Bài tập 12: (Đáp án ghi sẵn vào bài)Dùng 1 gạch ( / ) để bóc từng từ trong khúc văn sau: Mưa / mùa xuân /xôn xao,/ phơi phới,/...Những /hạt mưa /bé nhỏ,/ mượt mại,/ rơi /mà /như /nhảy nhót... Ngày xuân /mong ước /đã /đến./ Đầu tiên,/ trường đoản cú /trong /vườn,/ mùi /hoa hồng,/ hoa huệ /sực nức /bốc lên... Bài tập 13:Tìm các từ láy có trong đội từ sau:

Mải miết, xa xôi, xa lạ, mơ màng, san sẻ, chăm chỉ, học tập hỏi, xung quanh co, đi đứng, ao ước, đất đai, minh mẫn, chân chính, buộc phải mẫn, phải cù, tươi tốt, muốn mỏi, mong mỏi ngóng, mơ mộng, phẳng phiu, phẳng lặng.

( G/nhớ, nhắc lại : P/b từ bỏ ghép với từ láy dễ dàng lẫn lộn)
Bài tập 14:Hãy điền vào vị trí trống để có các từ ghép cùng từ láy:

Màu..., đỏ..., vàng..., xanh..., sợ...., buồn...., lạnh....

Bài tập 15:
kiếm tìm 4 trường đoản cú ghép trong số đó có giờ đồng hồ “mưa” search 4 từ bỏ ghép trong các số đó có tiếng “nắng” bài xích tập 16:Chỉ ra những từ ghép tổng hợp cùng từ ghép phân loại trong những từ sau:

Bạn học, bạn hữu, chúng ta đường, các bạn đời, anh em, anh chị, anh cả, em út, ruột thịt, hoà thuận, mến yêu, vui buồn, vui mắt.

(G/nhớ, nhắc lại : P/b TGTH cùng TGPL)
Bài tập 17:Chia những từ sau thành 2 loại: từ tượng thanh với từ tượng hình:

Thấp thoáng, thình thịch, phổng phao, vật sộ, thai bầu, bự mạp, khanh khách, lè tè, ào ào, lún nhẩy, ngào ngạt, chon chót, bi bô, bập bẹ, chới với, thoang thoảng, lon ton, tim tím, thăm thẳm.

(G/nhớ, nói lại : trường đoản cú tượng thanh, tự tượng hình)Bài tập 18:Cho những từ sau:

Lững thững, thướt tha, đủng đỉnh, róc rách, thì thào, lác đác, khúc khích, lộp độp, lách cách, the thé, lịch sự sảng, đoàng đoàng, ào ào.

a) Phân các từ láy trên thành các kiểu: láy tiếng, láy âm, láy vần, láy cả âm với vần.b) trong những từ trên, từ làm sao là trường đoản cú tượng thanh, từ làm sao là trường đoản cú tượng hình?(G/nhớ, nhắc lại : những kiểu trường đoản cú láy)Bài tập 19:Dựa vào các tính từ bên dưới đây, tìm kiếm thêm hầu hết thành ngữ so sánh:

Xanh, vàng, trắng, xấu, đẹp, cứng, lành, nặng, nhẹ, vắng, đông, nát.

(Mẫu: ChậmChậm như rùa)*Đáp án:

Xanh như tàu lá, xoàn như nghệ, white như trứng con kê bóc, xấu như ma lem, rất đẹp như tiên, cứng như thép, lành như bụt, nặng trĩu như đá đeo, dịu như bấc, vắng ngắt như chùa bà Đanh, nát như tương Bần, đông như kiến cỏ.

Bài tập 20:
Chỉ ra từ ko giống những từ khác trong nhóm: xanh ngắt, xanh thẳm, xanh xao, xanh biếc. Tổ quốc, tổ tiên, đất nước, non sông. Thợ cấy, thợ cày, thợ rèn, lão nông. Đỏ au, đỏ bừng, đỏ ửng, đỏ đắn. Hoà bình, hoà tan, hoà thuận, hoà hợp. Róc rách, thì thầm, lách tách, rì rào. Giáo viên, học tập sinh, sinh viên, bạn bè. Thành tích, thành thực, thành thật, trung thực. (G/ nhớ, kể lại : từ bỏ đồng nghĩa)Bài tập 21:Phân biệt nghĩa của những từ đồng âm trong số cụm từ sau: tua chỉ - chiếu chỉ - đi đường - chỉ vàng. đỗ tương - đỗ lại – thi đỗ - giá chỉ đỗ. ( G/nhớ, nói lại : từ đồng âm)Bài tập 22:Xác có mang gốc cùng nghĩa chuyển của những từ có trong các két vừa lòng dưới đây: Ngọt: cam ngọt, nói ngọt, bọn ngọt, giá buốt ngọt. Cứng: lí lẽ cứng, cứng như thép, tê cứng, lực học tập cứng. Ăn: ăn đòn, ăn nắng, ăn uống ảnh, ăn uống cơm. Chạy: chạy ăn, ôtô chạy, chạy nhanh, đồng hồ thời trang chạy. Đi: tôi đi bộ, đi ôtô, đi học, đi công tác. (G/nhớ, nói lại : từ rất nhiều nghĩa)Bài tập 23:Hãy tìm từ trái nghĩa với những từ sau: thiệt thà, xuất sắc giang, cứng cỏi, hiền lành lành. Nhỏ bé, nông cạn, sáng sủa sủa, thuận lợi. Vui vẻ, cao thượng, cản thận, siêng năng. Già lão, cân già, trái già. Muối nhạt, con đường nhạt, màu nhạt. *Đáp án:

a) Dối trá, nhát cỏi, yếu hèn ớt, độc ác.

b) khổng lồ lớn, sâu sắc, buổi tối tăm, cạnh tranh khăn.

c) bi quan bã, phải chăng hèn, cẩu thả, lười biếng.

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Iphone 6S Bản Quốc Tế Hay Iphone Lock Cực Kỳ Đơn Giản

d) con trẻ trung, cân nặng non, quả non.

e) muối bột mặn, mặt đường ngọt, màu đậm.

( G/nhớ, nói lại : từ bỏ trái nghĩa )
Bài tập 24:Xác định từ bỏ loại của những từ sau:

Núi đồi, rực rỡ, chen chúc, vườn, vơi dàng, ngọt, thành phố, ăn, đi đứng.

( G/nhớ: DT,ĐT,TT )
Bài tập 25:Cho đoạn văn sau:

Chú chuồn chuồn nước tung cánh bay vọt lên. Dòng bóng chú nhỏ xíu lướt nhanh trên phương diện hồ. Mặt hồ nước trải rộng bát ngát và lặng sóng.

dùng 1 gạch ( / ) tách bóc từng từ trong khúc văn trên. Tìm các DT, ĐT, TT tất cả trong đoạn văn trên. * Đáp án:

b) - DT: chú, chuồn chuồn nước, cánh, cái, bóng, phương diện hồ, sóng.

- ĐT: tung, bay, vọt, lên, lướt, trải.

- TT: nhỏ tuổi xíu, mênh mông, nhanh, lặng.

Bài tập 26:
Tìm trường đoản cú lạc có trong số nhóm trường đoản cú sau: Xúc động, lo lắng, thân thương, tâm sự. Cái xấu, dòng ác, lương thiện, nỗi vất vả. Sự thật, trả dối, ngay lập tức thẳng, hièn lành. Bài bác tập 27:Tìm những tính từ gồm trong nhóm từ sau:

Trìu mến, loại đẹp, kiên trì, điểm tốt, niềm vui, kỉ niệm, điều hay, lẽ phải, xinh xắn, siêng cần.

Bài tập 28:
Tìm đại từ có trong đoạn đối thoại sau, phân tích từng đại trường đoản cú đó thay thế sửa chữa cho tự ngữ nào:

Lúc tan học, Lan hỏi Hằng:

Hằng ơi, cậu được mấy điểm toán? Tớ được 10, còn cậu được mấy điểm? Tớ cũng vậy. *Đáp án:

- Câu 1: “cậu”( danh trường đoản cú lâm thời làm đại trường đoản cú ) sửa chữa cho từ bỏ “Hằng”.

- Câu 2: “Tớ” sửa chữa cho từ “Hằng” ; “cậu” sửa chữa thay thế cho “Lan”.

- Câu 3: “Tớ” sửa chữa thay thế cho “Lan” ; “vậy” sửa chữa cho cụm từ “được điểm 10”.

( G/nhớ: Đại từ)
Bài tập 29:Tìm những Quan hệ từ với cặp QHT có trong số câu văn sau và nêu rõ chức năng của chúng: Ông tôi đang già mà lại không một ngày như thế nào ông quên ra vườn. Tấm rất chịu khó còn Cám khôn cùng lười biếng. Mây tan với mưa tạnh dần. Nam không chỉ có học xuất sắc mà cậu còn hát rất hay. Khoác dù cuộc sống khó khăn nhưng mà Lan vẫn học tập tốt. *Đáp án:

- ý a, b, : nêu sự đối lập.

- ý c, : nêu 2 sự kiện tuy vậy song.

- ý d, : quan hệ tăng tiến.

- ý e, : quan hệ tương phản.(G/nhớ: quan hệ nam nữ từ)Bài tập 30:Đặt câu cùng với mỗi quan hệ tình dục từ sau:của, để, do, bằng, với, hoặc.*VD:

- quyển sách này là của em.

- Em luôn chuyên cần để phụ huynh vui lòng.

- Cây xoài này bởi vì ông em trồng.

- ngôi nhà này xây bằng đá ong.

- Tôi cùng với Lan là đôi bạn trẻ thân.

- Chiều nay tôi đi dạo hoặc đi thăm bà.Bài tập 31:Chuyển phần đa cặp câu sau thành câu ghép tất cả dùng cặp dục tình từ: Rùa biết mình chậm trễ chạp. Nó cố gắng chạy thật nhanh. Thỏ cắm cổ chạy miết. Nó vẫn không theo kịp rùa. Thỏ chủ quan, coi thường fan khác. Thỏ đã thảm bại rùa. Mẩu truyện này hấp dẫn, thú vị. Nó có ý nghĩa sâu sắc giáo dục khôn xiết sâu sắc. *Đáp án:

a) dùng cặp từ: Vì...nên...

b) dùng cặp từ: Tuy ...nhưng....

c) cần sử dụng cặp từ: Vì....nên....

d) dùng cặp từ: không những...mà còn...Bài tập 32:Chỉ ra tác dụng của từng cặp QHT trong mỗi câu sau: vày gió thổi đề nghị cây đổ. Ví như gió thổi mạnh khỏe thì cây đổ. Mặc dù gió thổi không táo bạo nhưng cây vẫn đổ. Giả dụ Nam xuất sắc toán thì Bắc tốt văn. Nam không chỉ tốt toán cơ mà Nam còn xuất sắc văn. *Đáp án:

a) Chỉ quan tiền hệ tại sao - kết quả.

b) Chỉ quan hệ tình dục Điều kiện, trả thiết - kết quả.

c) Chỉ quan hệ Nhượng bộ, đối lập, tương phản.

d) Chỉ tình dục Đối chiếu, so sánh.

e) Chỉ quan hệ giới tính Tăng tiến.

Bài tập 33:Đặt câu có: trường đoản cú “của” là danh từ. tự “của” là dộng từ. từ bỏ “hay” là tính từ. trường đoản cú “hay” là quan hệ từ. *Đáp án:

- Ông ấy tất cả của ăn của để.

- Chiếc cây viết này của tôi.

Xem thêm: Nước Soda Có Tác Dụng Gì - Uống Soda Không Đường Có Tốt Không

- Cô ấy hát cực kỳ hay.

- Cậu làm cho hay tớ làm?Bài tập 34:Những câu sau còn thiếu thành phần chính nào? Hãy nêu 2 bí quyết sửa lại mang đến thành câu với chép lại các câu sẽ sửa theo mỗi cách? nhành hoa đẹp này. Nhỏ đê in một vệt ngang trời đó. Hầu như cô nhỏ xíu ngày xưa nay đã trở thành. Trên nền trời sạch sẽ bóng như được gội rửa. Khi ông mặt trời ló thoát khỏi ngọn tre. *Đáp án:

kimsa88
cf68