Biểu đồ gia tăng dân số việt nam

     

a. Vẽ biểu trang bị cột diễn tả tỉ lệ tăng thêm dân số tự nhiên của quả đât và một số trong những châu lục năm 2013

b. Nhấn xét tỉ lệ gia tăng dân số thoải mái và tự nhiên của châu Phi so với nhân loại và những châu lục không giống năm 2013

a.

Bạn đang xem: Biểu đồ gia tăng dân số việt nam


*

b. Thừa nhận xét:

Tỉ lệ tăng thêm tự nhiên về dân sinh ở những châu lục trên trái đất không đông đảo nhau

Châu Âu không tăng dân sốChâu Á với châu Đại Dương tỉ trọng tăng dân số bằng nhau là 1,1%Châu Phi tất cả tỉ lệ tăng số lượng dân sinh rất cao : 2,6%. Ví như tỉ lệ gia tăng dân số vẫn nhanh bởi thế thì tài chính châu Phi sẽ bị giảm nghiêm trọng.
*

*

Hãy vẽ biểu đồ phù hợp thể hiện tỉ lệ tăng dân số việt nam trong thời hạn nói trên. Từ bảng số liệu với biêủ đồ đã vẽ hãy nhấn xét giải thích sự thay đổi số dân việt nam trong thời hạn nói trên.

BÀI LÀM:

1-Tính tỉ trọng tăng thoải mái và tự nhiên của dân số.

-Công thức tính: GTTN = (Tỉ lệ sinh - tỉ lệ Tử )/10. Đơn vị tính GTTN là %.-Kết đúng như sau (Đơn vị %)


*

2-Vẽ biểu đồBiểu vật dụng đường kết hợp miền: tỉ lệ thành phần sinh, tỉ trọng tử và ngày càng tăng tự nhiên dân số nước ta trong thời hạn 1960- 2001


*

iDiaLy.com - tư liệu Địa Lý miễn phí


Cách dìm xét biểu đồ tăng thêm dân số

b. Thừa nhận xét:

- Dân số nước ta tăng tiếp tục và rất nhanh qua các năm.

- tự 1921 - 2005:

+ Tăng thường xuyên và tăng 67,5 triệu người, tăng 5,3 lần.

+ Giaiđoạn tăng sớm nhất là giađoạn nào? mức độ vừa phải tăng?


+ Giaiđoạn tăng chậm nhất là giađoạn nào? vừa đủ tăng?

Hậu quả của sự gia tăng dân số vượt nhanh.

a) mức độ ép so với việc phát triển kinh tế tài chính - xã hội

- ngơi nghỉ nông thôn ko phá được chiếc xiềng 3 sào,

- ở đô thị thì thất nghiệp tăng,

- giá thành phải giá thành nhiều đến những sự việc xã hội v.v...b) sức ép đối với tài nguyên môi trường- Dự trữ của những nguồn tài nguyên hối hả bị cạn kiệt.

- Phá rừng để mở rộng đất nông nghiệp trồng trọt dẫn cho mất cân bằng sinh thái.

- Dân đô thị tăng nhanh, chỗ ở chật hẹp, unique môi sinh sút sút.c) Sức nghiền đối với unique cuộc sống

- hiện tại tại kinh tế tài chính nước ta căn bản vẫn là kinh tế nông nghiệp lạc hậu, bình quân thu nhâp đầu tín đồ vào một số loại thấp nhất vắt giới, số lượng dân sinh tăng nhanh không thể tiến hành cân bởi "cung - cầu".

- chiếc nghèo về đời sống vất chất sẽ dẫn đến dòng nghèo về cuộc sống tính thần.

Câu 2:Vẽ biểu đồ cùng nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á theo các con số đã được thống kê dưới đây:

Năm180019001950197019902002Số dân (Triệu người)6008801402210031103766

Lời giải

* thừa nhận xét:

Từ năm 1800 mang đến năm 2002, số dân châu Á thường xuyên tăng cùng tăng không số đông qua những giai đoạn.

+ Giai đoạn từ thời điểm năm 1800-1950 (150 năm): Tăng lừ đừ (802 triệu người)

+ Giai đoạn từ năm 1950-2002 (52 năm): Tăng nhanh (2364 triệu người).

Câu 3 :

Quan gần kề hình 2.1, nêu dấn xét về tình hình tăng dân số của nước ta. Vì sao tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên của dân sinh giảm mà lại số dân vẫn tăng nhanh?

Lời giải

* dấn xét:

- Dân số vn tăng nhanh và thường xuyên trong quy trình tiến độ 1954 – 2003: từ bỏ 23,8 triệu người lên 80,9 triệu con người (tăng vội 3,5 lần).

- Tỉ lệ tăng thêm tự nhiên: cả giai đoạn có xu hướng giảm tuy vậy còn nhiều biến chuyển động.

+ tiến độ 1954 – 1960: gia tăng tự nhiên tăng ngày một nhiều và tối đa (từ 1,1% lên 3,9%).

+ tiến trình 1960 – 2003: gia tăng tự nhiên có xu hướng giảm dần nhờ công dụng của chính sách dân số (từ 3,9% xuống 1,4%).

Xem thêm: Giải Bài Tập Câu Đặc Biệt Và Câu Rút, Bài Câu Đặc Biệt Sbt Văn 7 Tập 2 Trang 22

* ngày càng tăng tự nhiên bớt nhưng dân số vẫn tăng cấp tốc do:

- Dân số vn đông, cơ cấu dân sinh trẻ nên số đàn bà trong lứa tuổi sinh đẻ cao. Tỉ lệ tăng thêm tự nhiên tuy vậy giảm dẫu vậy vẫn tại mức cao (trên 1%) nên dân số vẫn tăng lên.

Câu 4: (trang 10 SGK Địa lý 9)Dựa vào bảng số liệu bên dưới đây:

Bảng 2.3. TỈ SUẤT SINH VÀ TỈ SUẤT TỬ CỦA DÂN SỐ NƯỚC TA, THỜI KÌ 1979 – 1999


(Đơn vị: %o)

Năm

Tỉ suất

1979

1999

Tỉ suất sinh

32,5

19,9

Tỉ suất tử

7,2

5,6

- Tính tỉ trọng (%) tăng thêm tự nhiên của dân số qua những năm với nêu nhấn xét.

- Vẽ biểu đồ biểu lộ tình hình gia tăng tự nhiên của dân số ỏ vn thời kì 1979 – 1999.

Lời giải

+ Tính tỉ trọng (%) ngày càng tăng tự nhiên của dân số qua những năm

Công thức tìnhGia tăng dân số tự nhiên và thoải mái = Tỉ suất Sinh – Tỉ suất Tử = %.

Năm 1979 = 32,5 – 7,2 = 25,3 %o = 2,53 %Năm 1999 = 19,9 – 5,6 = 14,3 %o = 1,43 %

(Lưu ý:Phải chuyển từ %o quý phái %)

+ Nêu dìm xét.

Tỉ lệ tăng thêm dân số qua hai năm có xu hướng giảm trường đoản cú 2,53% xuống 1,43%.Đây là tác dụng lâu nhiều năm của thừa trình vn thực hiện nhiều biện pháp nhằm mục đích hạn chế gia tăng dân số

+ Vẽ biểu đồ biểu đạt tình hình ngày càng tăng tự nhiên của dân số ở việt nam thời kì 1979 – 1999.


Đề bài

Dựa vào bảng số liệu bên dưới đây:

Bảng 2.3. Tỉ suất sinh với tỉ suất tử của số lượng dân sinh nước ta, giai đoạn 1979 - 1999 (%)


- Tính tỉ lệ thành phần (%) gia tăng tự nhiên của số lượng dân sinh qua những năm và nêu thừa nhận xét.

- Vẽ biểu đồ thể hiện tình hình ngày càng tăng tự nhiên của dân số ở vn thời kì 1979 -1999.

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

- công thức tính tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên của dân số:

Tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên của dân sinh (%) = (Tỉ suất sinh - Tỉ suất tử)/10.

- Vẽ biểu đồ:


Bước 1: dấn dạng biểu đồ

Đề bài bác yêu ước vẽ biểu đồthể hiện tại tình hình tăng thêm tự nhiên của dân sốở việt nam thời kì 1979 -1999=> Biểu đồ dùng cột.

Bước 2: Vẽ biểu đồ

+ Trục tung diễn đạt tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên của số lượng dân sinh (%), trục hoành biểu đạt năm.

+ Vẽ 2 cột lần lượt biểu lộ tỉ lệ tăng thêm tự nhiên năm 1979 cùng 1999.

+ chú giải số liệu lên phía trên đỉnh cột đã vẽ.

+ Viết tên biểu đồ.

Lời giải đưa ra tiết

- Tính tỉ lệ thành phần (%) gia tăng tự nhiên của số lượng dân sinh qua các năm:

Bảngtỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên của dân sốthời kì 1979 - 1999 (%)

Năm

1979

1999

Tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên

2,53

1,43

=> nhấn xét:

- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên việt nam giai đoạn 1979 - 1999 giảm tốc khá nhanh từ 2,53% xuống còn 1,43% (giảm 1,1%).

+ Tỉ suất tử sút từ 7,2‰ xuống 5,6‰ dựa vào những hiện đại trong ngành y tế.

Xem thêm: Nội Dung Cơ Bản Của Cặp Phạm Trù Cái Chung Cái Riêng, Ý Nghĩa Phương Pháp…

+ Tỉ suất sinh giảm từ 32,5‰ xuống còn 19,9‰ nhờ triển khai tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình.