CÁC CHỨC QUAN THỜI PHONG KIẾN TRUNG QUỐC

     
Quan lại là những người trong máy bộ nhà nước phong kiến và cỗ máy nhà nước ở nước ta thời thuộc Pháp từ cung cấp huyện trở lên, có người quản lý và điều hành là “Quan” và những người thừa hành là “Lại”.

Bạn đang xem: Các chức quan thời phong kiến trung quốc

Bạn sẽ xem: những chức quan tiền trong triều đình phong loài kiến trung quốc


*

Hình minh họaQuan lại được biến đổi qua nhiều triều đại, cấp bậc cũng từ bỏ đó chuyển đổi theo, nhưng mà tên và quyền hạn của những chức quan liêu đó nhiều phần đều không có không ít thay đổi, trong số đó có các cấp bậc đa số sau:1. Quan ngơi nghỉ trung ương:Các quan tối đa chuyên phụ hỗ trợ cho vua có:- Tể tướng (qua những triều đại còn có tên Bách quỹ, quá tướng, tướng mạo quốc): fan đứng đầu của những quan văn trong triều, hoàn toàn có thể thay phương diện vua cách xử trí mọi việc hành chính quốc gia.- Thái sư, Thái phó, Thái bảo: thầy, nuôi nấng, dạy dỗ vua, ba chức to nhất, call là Tam Công.- thiếu thốn sư, thiếu thốn bảo, thiếu hụt phó: quan bên dưới một bậc, chuyên hỗ trợ Tam Công, hotline là Tam Thiếu.- Thái tể, Thái tông, Thái sử, Thái chúc, Thái sĩ, Thái bốc: giúp vua xử lý bao gồm vụ, đứng phía 2 bên tả hữu vua, call là Lục Thái.- Ngũ tư có:+ tứ Đồ: giữ câu hỏi nông thương, cảnh sát, giáo dục, rèn đúc dân.+ tư Khấu: coi về hình phạt, kiện tụng.+ tứ Mã: thống sáu quân, dẹp yên trong nước.+ tứ Thổ: duy trì lễ của nước (tế tự, triều sinh...).+ tư Không: khuyến công, nông, bài toán thổ mộc, xét địa lợi, thiên thời.- Thái úy: coi binh quyền, quân sự, là chức quan lại tổng thống việc binh (là quan liêu võ ngang với Tể tướng).- Đại học sĩ: là vắt vấn của vua giữa những việc trọng đại. Ở Trung Quốc, từ công ty Minh chức tướng quốc bị xóa, chỉ từ lại Đại học tập sĩ là cao nhất.- Ngự sử đại phu: chuyên can gián, kiểm soát điều hành các quan.- Đứng đầu các bộ là Thượng thư, giúp vấn đề có Tả thị lang, hữu thị lang. Gồm bao gồm 6 bộ, giỏi Lục bộ:+ Lại bộ:bổ nhiệm quan lại chức, phong tước, xét công, bãi nhiễm cùng thăng chức cho các quan lại, quản lý quan lại.+ Lễ bộ:lo việc tổ chức triển khai yến tiệc, thi cử, nghi lễ trong triều đình, chuẩn bị áo mũ, ấn tín, tấu chương v.v... Làm chủ các lễ cống hấp thụ của chư hầu, cũng giống như lo việc bói toán, đồng văn nhã nhạc.+ Hộ bộ: cai quản ruộng đất, thu vạc bổng lộc liên quan đến khu đất đai như thóc gạo, tốt hôn nhân, hộ khẩu. Coi phép giữ thông tiền tệ, vật dụng giá đắt rẻ...+ Binh bộ:quản lý cấm vệ quân, xe pháo ngựa, tranh bị đạn dược tương tự như mọi thứ liên quan tới quân sự, đảm bảo an toàn đất nước.+ Hình bộ: chủ yếu lệnh về pháp luật, xét lại mọi án nặng, tội còn ngờ.+ Công bộ:phụ trách mọi vấn đề xây dựng cầu cống, con đường xá, cung đình, sửa sang vấn đề thổ mộc, đắp thành, đóng góp thuyền bè.- dưới bộ còn tồn tại các Ty. Đứng đầu từng ty là Lang trung với Viên nước ngoài lang và công ty sự phụ giúp.- Tiếp theo là các Tự. Ðứng đầu là các tự là từ khanh, rồi cho Thiếu khanh, từ thừa, Viên ngoại, chủ sự, bốn vụ, thư lại. Có có những tự sau:- Hồng lô tự: tổ chức, sắp xếp thể thức lễ nghi đảm nhận sứ đưa nước ngoài, lễ Xuớng danh thi Ðình...- quang đãng lộc tự: cung cấp, kiểm soát rượu lễ, thực vật trong các buổi tế tự, triều hội, yến tiệc.- Ðại lý tự: Cơ quan xét xử tối cao, xét lại những án còn ngờ.- Thái thường tự: canh gác đền chùa, thi hành thể thức lễ nghi, điều khiển ban âm nhạc.- Thái bảo tự: đóng ấn quyển thi Hội.Bên cạnh đó còn tồn tại các chức quan tiền khác, kia là:- Thượng thư tỉnh: góp Tể tướng tinh chỉnh trăm quan liên lạc với Thượng thư những Bộ.- Trung thư tỉnh: là cơ quan quyết định chính sách, phụ trách thảo luận, biên soạn thảo, phát hành chiếu lệnh của Hoàng đế.- Môn hạ tỉnh: chuyển lệnh vua đến các quan, tâu vua việc những quan thực hành lệnh vua, điều khiển và tinh chỉnh lễ nghi trong cung.- quần thể mật sứ: Cơ mật viện, coi việc cơ mật, núm quyền binh.- Ngự sử đài: cơ sở giám sát, can gián những quan ở triều đình, sau còn được gọi là Đô gần kề viện.- Hàn lâm viện:lo soạn văn thư.- Quốc tử giám:lo dạy dỗ đào tạo con em của mình giới vắt quyền, tiên phong là Tế tửu.- bốn thiên giám / Khâm thiên giám:coi thiên văn, lịch pháp.- Thái y viện:lo vấn đề thuốc men, chữa căn bệnh cho hoàng tộc, quan tiền lại.- Nội các: là văn phòng và công sở vua, ghi chép tấu, sớ những nha dưng lên, khởi thảo chiếu, chế, sắc ban ra những cơ quan, thi Ðình thì đằng lục những chế sách và cấp cho quyển thi.- Tôn nhân phủ: là cơ quan làm chủ nội bộ hoàng tộc, coi xét sổ sách, ngọc phả, đền miếu trong hoàng tộc; giải quyết và xử lý các sự việc có tương quan đến các thân vương, công tử, công tôn...- Nội vụ phủ: là nơi làm chủ các thái giám, cũng như công việc hành chủ yếu ở hậu cung.2. Quan làm việc địa phương:- thứ sử: giám sát, coi bài toán hành chính đứng đầu một quận quốc, hay như là 1 tỉnh, mặc dù dưới quyền Thái thú, nhưng lại là người thay mặt đại diện cho Thái thú lúc vào kinh, sau khi chức Thái thú được bỏ thì vật dụng sử là cao nhất.- Thái thú: quan đứng đầu một quận, nhiệm vụ là hấp thụ các chiến phẩm của địa phương, nếu như quận loạn lạc, sẽ được chỉ định thêm một Đô úy có trách nhiệm phụ trách quân sự, còn không Thái thú quản lí cả quân sự và dân sự của quận đó.- Tổng đốc:là viên quan tiên phong một vùng bao gồm nhiều tỉnh giấc thành, trông coi cả về dân sự và quân sự.- Tuần phủ: là người lãnh đạo một thức giấc hoặc một phần tử của thức giấc lớn, có quyền bổ nhiệm, kho bãi nhiệm các chức quan bên dưới quyền nghỉ ngơi địa phương bản thân quản lý, có quyền chỉ huy về hành chính, tài chính, quân sự chiến lược cùa tỉnh. Giả dụ ở tỉnh giấc đó tất cả Tổng đốc, thì Tuần phủ đề xuất nghe theo Tổng đốc.- Tri phủ (tứ phẩm): Đứng đầu một lấp hoặc châu, bao gồm quyền cả dân sự và quân sự.

Xem thêm: Chơi Game Bảo Vệ Khu Vườn 3 Chiến Thuật Thú Vị, Game Bảo Vệ Khu Vườn 3

- đậy doãn: quan tay chân huyện, đàn áp cường hào, xét những vụ kiện do quan huyện xử mà kêu lại ở phiên bản hạt, hàng ngũ phẩm.- Án gần cạnh sứ: coi bài toán hành chính, khiếu nại tụng, tư pháp, phong hóa, kỷ cương cứng ở những tỉnh, dưới quyền Tổng đốc, Tuần phủ.- Tri huyện (bát phẩm): mở màn một huyện.- thị trấn thừa (cửu phẩm): lo công văn, sổ sách vào huyện, phụ góp Tri huyện.- buôn bản trưởng:là bạn đứng đầu một xã, giúp những quan lại quản lý việc thu thuế của dân, giữ gìn bình yên trật tự, chọn bộ đội nhập ngũ hoặc chọn thí sinh đi thi cử.- Thượng tướng mạo quân: quan ngoài, coi việc binh.- Ðô hộ bao phủ Sĩ sư : (Ðường) coi phiên quốc, sau cải là Tiết độ sứ.- Lãnh binh: võ tướng, lãnh đạo quân đội cấp tỉnh.- Ðô đốc: người trực tiếp điều khiển và tinh chỉnh 5 quân.- thiếu hụt úy: là chức quan tiền tổng thống việc binh, coi cấm quân.- Bá hộ: cũng điện thoại tư vấn là Bách hộ, quan lại võ núm 100 binh.- Biền binh : một hạng quân nhân không thường trực ở các tỉnh với kinh thành, chia ba ban thay nhau trực vào quân đội.- ngày tiết độ sứ : là Ðô hộ phủ, quan võ coi ngoại trừ biên ải.- Vũ vệ : quân hộ vệ khi vua đi ra ngoài.- Vệ : cấm quân, đảm bảo an toàn quanh vua.- Thị vệ: lính hộ vệ đơn vị vua.- Thân vệ:vệ binh của vua.- Ðốc trấn: giữ yên địa phương.- Cẩm y vệ: đi tuần cảnh, cấm binh.- quân nhân lệ : làm tạp vụ sinh sống huyện.- Ðô thống ngũ quân (tiền, hậu, tả, hữu, trung) : quan võ, đảm bảo an toàn vua, hoàng tộc với kinh thành. Chỉ đạo 5 binh chủng : cỗ binh, Thủy binh, Pháo binh, Tượng binh, Kỵ binh.- Ðề lãnh: tuần hành coi xét những địa phận trong thành, xét hỏi những vụ kiện tụng do Ngự sử đài quản ngại lý.- Vệ úy:người thống trị cửa cung, cửa ngõ thành.3. Phẩm hàm:Về cơ phiên bản quan lại các triều đại về sau đều được chia nhỏ ra làm chín phẩm, từng phẩm lại có hai level là thiết yếu và Tòng (phó), cung cấp Tòng thường xuyên là tín đồ phò tá mang đến Chính, có lương bổng rẻ hơn một ít nhưng cùng phẩm quan.- độc nhất vô nhị phẩm:Quan văn: Tể tướng, tứ đồ; Thái sư, Thái phó, Thái bảo, Đại học sĩ cần chánh điện, thái tử thái sư (phó).Quan võ: Thái úy, bốn mã, Đô thống, Đô đốc, Thượng tướng quân.- Nhị phẩm:Quan văn: thiếu thốn sư, thiếu thốn phó, thiếu bảo, Thượng thư (đứng đầu những bộ), Tổng đốc (đứng đầu hai, cha tỉnh), Tuần tủ (đứng đầu một tỉnh).Quan võ: thiếu hụt úy, Đề đốc, Đề lãnh, Tham đốc, Đại tướng mạo quân.- Tam phẩm:Quan văn: Tổng thái giám, sản phẩm sử (đứng đầu những Châu) , Thị lang (Phó của Thượng thư), Ngự sử đại phu (chuyên can giám, điều hành và kiểm soát các quan).Quan võ: tốt nhất đẳng thị vệ, Vệ úy thị nội, Vệ úy giám thành, Vệ úy những quân, Tổng chỉ huy sứ (nắm quyền lãnh đạo quân đội), Tổng binh sứ. Các quan võ cấp này thường được điện thoại tư vấn là tướng quân, trừ Thị vệ.- Tứ phẩm:Quan văn: học tập sĩ (trong viện Hàn lâm), Thái giám, trường sử (Thư ký về văn thư), Phó tổng ngự sử, Tham tri.Quan võ: Nhị đẳng thị vệ, Thành thủ úy, Cai team nội các, chỉ đạo sứ, máu độ sứ. Các quan võ cấp này còn được gọi là Giám quân.- Ngũ phẩm:Quan văn:Phủ doãn, Đại sứ Thái y viện, Thị giảng vào Hàn Lâm Viện, Đông các Đại học sĩ.Quan võ: Hiệu úy Cấm vệ quân, Tam đẳng thị vệ, Tứ đẳng thị vệ (cấp Phó), Đội trưởng các quân, Cai team giám thành.- Lục phẩm:Quan văn: Thị thư vào Hàn Lâm Viện, Ngự y thiết yếu trong Thái y viện, Giám trưởng tứ thiên giám, Lang trung (mỗi bộ gồm 4 Ty, Lang trung đứng đầu các Ty), Tri phủ, Viên ngoại lang (trong lục bộ, cấp cho phó).Quan võ: Ngũ đẳng thị vệ, Cai đội những thành trấn, Cai đội thổ binh, Đội trưởng chư quân.- Thất phẩm:Quan văn:Ngự sử giám sát, trường sử làm việc Vương phủ, cấp phó vào Thái y viện, Giám phó tứ thiên giám, Tri huyện, Tri châu, Thông phán (quan siêng xét xử)Quan võ: Tiểu đội trưởng Cấm vệ quân, Tiểu team trưởng Giám thành, Tiểu nhóm trưởng Chư quân.- bát phẩm:Quan văn: Tu soạn trong Hàn Lâm Viện, Giám sản phẩm trong tứ thiên giám, Huấn đạo, huyện thừa (lo công văn), Tri sư những phủ.Quan võ: Đội trưởng trạm dịch, Đội trướng những trấn đạo, binh sinh hoạt Đại lý tự, Đội trưởng quân lính ở địa phương.- Cửu phẩm:Quan văn: những quan lo công văn ở các chợ, bến đồ, trạm dịch; Y sinh thái y viện, Điển bạ Quốc tử giám, Đãi chiếu Hàn lâm viện.

Xem thêm: Những Câu Hỏi Tiếng Anh Về Tết Cổ Truyền Bằng Tiếng Anh Thường Gặp!

Quan võ: Cai tổng, Cai huyện.ST