Số thập phân là gì? các phép tính với số thập phân

     

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở trong phần thập phân của số phân tách thì đưa dấu phẩy sống số bị phân tách sang bên bắt buộc bấy nhiêu chữ số.

Bạn đang xem: Số thập phân là gì? các phép tính với số thập phân

- vứt dấu phẩy làm việc số chia rồi triển khai phép phân chia như phân tách cho số tự nhiên.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) (13,11:2,3) b) (31,25:1,25)

Cách giải:

a) Ta để tính rồi có tác dụng như sau:

*

Vậy (13,11:2,3 = 5,7).

b) Ta đặt tính rồi làm cho như sau:

*

Vậy (31,25:1,25 = 25).

Xem thêm: Viết Về Các Môn Học Bằng Tiếng Anh, Tên Các Môn Học Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất

Chú ý: Khi chuyển dấu phẩy sang cần mà không đủ chữ số, ta thấy thiếu bao nhiêu chữ số thì cấp dưỡng đó bấy nhiêu chữ số (0).


2. Chia một trong những thập phân mang lại 0,1; 0,01; 0,001; …

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) (3,75:0,1) b) (12,41:0,01) 

Cách giải

*

Quy tắc: muốn chia một số trong những thập phân đến (0,1;,,0,01;,,0,001;...) ta chỉ vấn đề chuyển vệt phẩy của số đó lần lượt sang trọng bên cần một, hai, ba, … chữ số.


Nhận xét: lúc chia một số thập phân mang lại (0,1;,,0,01;,,0,001;...) ta được tác dụng bằng với việc nhân số thập phân kia với (10;,,100;,,1000;...).

Xem thêm: 50 Bài Tập Trắc Nghiệm Câu Tường Thuật Có Đáp Án, Các Dạng Câu Hỏi Và Bài Tập Về Câu Tường Thuật

Ví dụ: Tính nhẩm:

(eginarrayla),,3,55:0,1 quad quad quad quad quad quad &; c),4,68:0,001\b),,0,27:0,01 quad quad quad quad & d),52,5:0,0001endarray)

Cách giải:

(eginarrayla),,3,55:0,1 = 35,5 quad quad quad & c),4,68:0,001 = 4680\b),,0,27:0,01 = 27 quad quad quad ; &d),52,5:0,0001 = 525000endarray).


Mục lục - Toán 5
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN quan lại ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH
bài xích 1: Ôn tập khái niệm phân số. đặc thù cơ bạn dạng của phân số
bài xích 2: Ôn tập: so sánh hai phân số
bài 3: Ôn tâp: đối chiếu phân số (tiếp)
bài bác 4: Phân số thập phân
bài 5: Ôn tập: Phép cộng và phép trừ nhì phân số
bài 6: Ôn tập: Phép nhân với phép phân tách hai phân số
bài xích 7: lếu láo số
bài bác 8: láo số (tiếp)
bài 9: Ôn tập về giải toán
bài 10: Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán
bài bác 11: Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo độ nhiều năm
bài bác 12: Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo cân nặng
bài 13: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông. Héc-ta
bài bác 14: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
CHƯƠNG 2: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN
bài 1: tư tưởng số thập phân
bài bác 2: hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
bài xích 3: Số thập phân bằng nhau. đối chiếu hai số thập phân
bài 4: Viết những số đo độ dài dưới dạng số thập phân
bài 5: Viết những số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
bài bác 6: Viết các số đo diện tích s dưới dạng số thập phân
bài bác 7: Phép cùng số thập phân. Tổng các số thập phân
bài 8: Phép trừ nhị số thập phân
bài xích 9: Nhân một số trong những thập phân với một trong những tự nhiên
bài 10: Nhân một trong những thập phân với 10, 100, 1000, ...
bài xích 11: Nhân một vài thập phân với một số thập phân
bài 12: Chia một trong những thập phân cho một số tự nhiên
bài 13: Chia một vài thập phân mang lại 10, 100, 1000, ...
bài xích 14: Chia một số tự nhiên cho một số trong những tự nhiên nhưng thương tìm được là một số trong những thập phân
bài 15: Chia một số trong những tự nhiên cho một số trong những thập phân
bài bác 16: Chia một vài thập phân cho một trong những thập phân
bài 17: Tỉ số phần trăm. Những phép tính với tỉ số phần trăm
bài bác 18: Giải toán về tỉ số phần trăm: tìm kiếm tỉ số xác suất của nhì số
bài xích 19: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm giá bán trị xác suất của một số
bài 20: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm một trong những khi biết giá bán trị tỷ lệ của số kia
bài 21: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tỉ số xác suất liên quan tiền đến giao thương mua bán
CHƯƠNG 3: HÌNH HỌC
bài 1: Tam giác. Diện tích s hình tam giác
bài bác 2: Hình thang. Diện tích s hình thang
bài 3: Hình tròn. Đường tròn. Chu vi hình tròn trụ
bài xích 4: Diện tích hình tròn
bài 5: luyện tập về diện tích những hình
bài 6: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
bài 7: diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
bài 8: diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phương
bài 9: Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề- xi-mét khối. Mét khối
bài xích 10: Thể tích hình hộp chữ nhật
bài bác 11: Thể tích hình lập phương
CHƯƠNG 4: SỐ ĐO THỜI GIAN. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU
bài 1: Bảng đơn vị chức năng đo thời hạn
bài 2: cộng số đo thời gian
bài 3: Trừ số đo thời hạn
bài 4: Nhân số đo thời hạn với một vài
bài bác 5: phân chia số đo thời hạn cho một số trong những
bài xích 6: tốc độ
bài 7: Quãng con đường
bài xích 8: thời gian
bài xích 9: nhì vật hoạt động ngược chiều
bài 10: nhị vật hoạt động cùng chiều
bài bác 11: chuyển động trên làn nước
CHƯƠNG 5: ÔN TẬP
bài bác 1: Ôn tập về đo độ dài với đo trọng lượng
bài bác 2: Ôn tập về đo diện tích s và đo thể tích
bài xích 3: Ôn tập về số đo thời gian
bài bác 4: Ôn tập về phép cộng
bài 5: Ôn tập về phép trừ
bài xích 6: Ôn tập về phép nhân
bài 7: Ôn tập về phép phân tách
bài bác 8: Ôn tập về hình học: Tính chu vi, diện tích một số trong những hình
bài xích 9: Ôn tập về hình học: Tính diện tích, thể tích một trong những hình
*

*

học toán trực tuyến, search kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.