CÁN BỘ KỸ THUẬT TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Để phục vụ việc học xuất sắc tiếng Anh nghành nghề xây dựng cho những người đi làm, sentory.vn xin share bộ tự điển tiếng anh siêng ngành xây đắp về tên thường gọi chức danh công việc trong nghành nghề dịch vụ xây dựng. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm nhé.

Học giờ anh chăm ngành

Download cuốn sách học tiếng anh tiên tiến nhất 2015

*

People on site: người ở công trường thi công

Heavy equipment /’hevi i’kwipmənt/: Thiết bị thi công

Plants & equipment /plɑ:nts/,/i’kwipmənt/: Xưởng và thiết bị

Owner /’ounə/: chủ nhà, Chủ chi tiêu

Contracting officer : Viên chức cai quản hợp đồng

Owner’s representative /’əʊnəs ,repri’zentətiv/: thay mặt chủ chi tiêu

Contracting officer’s representative : Đại diện viên chức thống trị hợp đồng

Consultant /kən’sʌltənt/: tư vấn

Superintending Officer /ˌsuːpərɪnˈtendin ‘ɔfisə/: Nhân viên đo lường

Resident architect /’rezidənt ‘ɑ:kitekt/: bản vẽ xây dựng sư thường xuyên trú

Supervisor /’sju:pəvaizə/: giám sát và đo lường

Site manager /sait ‘mæniʤə/: Trưởng dự án công trình

Officer in charge of safe và hygiene : Viên chức phụ trách vệ sinh bình yên lao rượu cồn và môi trường.

Quality engineer /’kwɔliti ,enʤi’niə/: Kỹ sư bảo đảm an toàn chất lượng

Site engineer /sait ,enʤi’niə/: Kỹ sư công trường

Chief of construction group : team trưởng

Foreman /’fɔ:mən/: Cai, tổ trưởng

Structural engineer /’strʌktʃərəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư kết cấu

Construction engineer /kən’strʌkʃn ,endʤi’niə/ : Kỹ sư xây cất

Civil engineer /’sivl ,enʤi’niə/: Kỹ sư xây dựng dân dụng

Electrical engineer /i’lektrikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư điện

Water works engineer /’wɔ:tə wə:ks ,enʤi’niə/: Kỹ sư xử lý nước
Bạn đang xem: Cán bộ kỹ thuật tiếng anh là gì

READ Nghiệp vụ thị phần mở – Wikipedia tiếng Việt

Sanitary engineer /’sænitəri ,enʤi’niə/: Kỹ sư cấp cho nước

Mechanical engineer /mi’kænikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư cơ khí

Chemical engineer /’kemikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư hóa

Soil engineer /sɔil ,enʤi’niə/: Kỹ sư địa hóa học

Surveyor /sə:’veiə/: Trắc đạt viên, điều tra viên

Quantity surveyor /’kwɔntiti sə:’veiə/: dự trù viên

Draftsman = Draughtsman (US) /ˈdrɑːftsmən/: Hoạ viên /người vạc thảo

Craftsman /’krɑ:ftsmən/: mộc nhân

Storekeeper /’stɔ:,ki:pə/: thủ kho

Guard /gɑ:d/= watchman: đảm bảo

Worker /’wə:kə/: công nhân

Mate /meit/: Thợ phụ

Apprentice /ə’prentis/: bạn học bài toán

Laborer : Lao động phổ thông

Skilled workman : Thợ lành nghề

Mason /’meisn/ = Bricklayer /’brik,leiə/ : Thợ hồ nước

Plasterer /’plɑ:stərə/: Thợ hồ ( thợ trát )

Carpenter /’kɑ:pintə/:Thợ mộc sàn nhà, coffa

Joiner /’ʤɔinə/: Thợ mộc bàn ghế, trang trí thiết kế bên trong

Electrician /ilek’triʃn/: Thợ năng lượng điện

Plumber /’plʌmə/: Thợ đường nước

Steel-fixer : Thợ sắt ( cốt thép )

Welder /weld/: Thợ hàn

Scaffolder /’skæfəld/: Thợ giàn giáo

Contractor /kən’træktə/: nhà thầu

Main contractor : nhà thầu thiết yếu

Sub-contractor : nhà thầu phụ

Lời chúc tiếng Anh tặng đồng nghiệp người vợ ngày 8/3

Lời chúc giờ Anh dành khuyến mãi đồng nghiệp nữ nhân thời cơ 8/3 với ý nghĩa…
Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Nồi Com Điện Cuckoo Tiếng Hàn, Hướng Dẫn Sử Dụng Nồi Cuckoo Tiếng Hàn

Danh mục kiến thức và kỹ năng chung Điều hướng bài xích viết
Khí hư vậy nào là bình thường?


Xem thêm: Cdu Là Gì, Cdu Cụm Máy Nén Rét Dàn Ngưng, Thiết Bị Xử Lý Khí Ahu / Cdu / Chiller

Hướng dẫn hủy thương mại dịch vụ Vphim của Viettel nhanh nhất