Câu hỏi trắc nghiệm gdcd 10

     

vantaidongphat.com xin phép được gửi đến bạn phát âm tuyển tập 1000 thắc mắc trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 10 chọn lọc, gồm đáp án với các thắc mắc được biên soạn theo bài học không thiếu các mức độ: dìm biết, thông hiểu, vận dụng, áp dụng cao giúp cho bạn học xuất sắc môn GDCD 10.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm gdcd 10

*

Mục lục câu hỏi trắc nghiệm GDCD 10

(mới) Bộ câu hỏi trắc nghiệm GDCD lớp 10 gồm đáp án năm 2021

Phần 1: Công dân với việc hình thành quả đât quan, phương thức luận khoa học

Phần 2: Công dân cùng với đạo đức

Trắc nghiệm GDCD 10 bài 1 (có đáp án)

Câu 1: Đối tượng nghiên cứu của Triết học Mác – Lênin là:

A.Những sự việc chung nhất, phổ cập nhất của nắm giới.

B.Những vấn đề đặc biệt quan trọng của thế giới đương đại.

C.Những vấn đề quan trọng của làng hội.

D.Những vụ việc khoa học tập xã hội

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 2: Định nghĩa làm sao dưới đây là đúng về Triết học?

A.Triết học tập là khoa học phân tích về chũm giới, về vị trí của con fan trong vậy giới.

B.Triết học là khoa học nghiên cứu và phân tích về vị trí của con người trong gắng giới.

C.Triết học tập là hệ thống các ý kiến lí luận thông thường nhất về thế giới và địa chỉ của con bạn trong thế giới đó.

D.Triết học tập là hệ thống các ý kiến chung duy nhất về từ bỏ nhiên, xóm hội và tư duy.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 3: Sự trở nên tân tiến của loài fan là đối tượng người tiêu dùng nghiên cứu vãn của:

A.Môn xóm hội học.

B.Môn lịch sử.

C.Môn chủ yếu trị học.

D.Môn Sinh học.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 4: Sự trở nên tân tiến và sinh trưởng của những loài sinh thứ trong quả đât tự nhiên là đối tượng nghiên cứu của bộ môn công nghệ nào bên dưới đây?

A.Toán học.B.Sinh học.

C.Hóa học.D.Xã hội học.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 5: ngôn từ nào dưới đấy là đối tượng nghiên cứu và phân tích của Hóa học?

A.Sự cấu trúc chất cùng sự biến đổi các chất.

B.Sự phân chia, phân giải của các chất hóa học.

C.Sự phân tách bóc các chất hóa học.

D.Sự hóa hợp những chất hóa học.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 6: hệ thống các quan điểm lí luận bình thường nhất về nhân loại và địa điểm con fan trong thế giới là ngôn từ của:

A.Lí luận Mác – Lênin.

B.Triết học.

C.Chính trị học.

D.Xã hội học.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 7: Nội dung sau đây không thuộc kiến thức và kỹ năng Triết học?

A.Thế giới tồn tại khách hàng quan.

B.Mọi sự đồ dùng hiện tượng luôn luôn vận động.

C.Giới tự nhiên và thoải mái là dòng sẵn có.

D.Kim loại có tính dẫn điện.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 8: xác định nào dưới đấy là đúng?

A.Triết học là khoa học của những khoa học.

B.Triết học là một trong những môn khoa học.

C.Triết học là công nghệ tổng hợp.

D.Triết học là kỹ thuật trừu tượng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 9: Triết học có vai trò nào tiếp sau đây đối với chuyển động nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người?

A.Vai trò review và cải tạo thế giới đương đại.

B.Vai trò quả đât quan và phương thức đánh giá.

C.Vai trò triết lý và cách thức luận.

D.Vai trò quả đât quan và phương pháp luận chung.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 10. toàn cục những cách nhìn và ý thức định hướng hoạt động vui chơi của con tín đồ trong cuộc sống đời thường gọi là

A.Quan niệm sinh sống của nhỏ người.

B.Cách sinh sống của nhỏ người.

C.Thế giới quan.

D.Lối sinh sống của bé người.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Trắc nghiệm GDCD 10 bài 3 (có đáp án)

Câu 1: đi lại là hồ hết sự thay đổi nói chung của các sự vật, hiện tượng kỳ lạ trong

A.Giới tự nhiên và thoải mái và bốn duy.

B.Giới thoải mái và tự nhiên và cuộc sống xã hội

C.Thế giới khách hàng quan cùng xã hội.

D.Đời sống xã hội và bốn duy.

Xem thêm: Ví Dụ Về Mâu Thuẫn Biện Chứng (Quy Luật Mâu Thuẫn), Mâu Thuẫn Biện Chứng Là Gì

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 2: Theo cách nhìn của nhà nghĩa duy đồ vật biện chứng, chủ kiến nào dưới đây là đúng?

A.Mọi sự biến đổi của sự vật hiện tượng là khách hàng quan.

B.Mọi sự đổi khác đều là lâm thời thời.

C.Mọi sự thay đổi của sự vật, hiện tượng khởi nguồn từ ý thức của nhỏ người.

D.Mọi sự vật, hiện tượng kỳ lạ không trở nên đổi.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 3: Theo ý kiến của công ty nghĩa duy vật dụng biện chứng, phát triển theo chiều hướng vận động nào dưới đây?

A.Ngắt quãng.B.Thụt lùi.

C.Tuần hoàn.D.Tiến lên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 4: hiệ tượng vận hễ nào tiếp sau đây là tối đa và tinh vi nhất?

A.Vận động cơ học.B.Vận động vật lí

C.Vận cồn hóa học

D.Vận cồn xã hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 5: bằng phẳng động và thông qua vận động, sự vật hiện tượng kỳ lạ đã miêu tả đặc tính nào bên dưới đây?

A.Phong phú và đa dạng.

B.Khái quát với cơ bản.

C.Vận hễ và cải tiến và phát triển không ngừng

D.Phổ thay đổi và đa dạng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 6: Ý con kiến nào tiếp sau đây về chuyên chở là không đúng?

A.Vận rượu cồn là nằm trong tính vốn có, là thủ tục tồn tại của sự việc vật, hiện tại tượng.

B.Vận cồn là phần lớn sự biến chuyển đổ nói chung của những sự vật hiện tượng kỳ lạ trong tự nhiên và cuộc sống xã hội.

C.Triết học tập Mác – Lênin bao gồm có năm bề ngoài vận động cơ bản trong nhân loại vật chất.

D.Trong nhân loại vật chất có những sự vật, hiện tượng lạ không di chuyển và phạt triển.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 7: nội dung nào sau đây thể hiện hiệ tượng vận bộ động cơ học?

A.Sự dịch chuyển các vật dụng thể trong ko gian.

B.Sự văn minh của những học sinh cá biệt.

C.Quá trình bốc khá của nước.

D.Sự chuyển đổi của nền tởm tế.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 8: ngôn từ nào sau đây thể hiện hình thức vận động vật lí?

A.Quá trình phát triển và cải tiến và phát triển của sinh vật.

B.Sư thay đổi thời huyết của các mùa trong năm.

C.Quá trình năng lượng điện năng chuyển hóa thành quang năng.

D.Quá trình thay thế các cơ chế xã hội trong lịch sử.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 9: Sự biến hóa của biện pháp lao cồn từ đồ dùng đá đến sắt kẽm kim loại thuộc vẻ ngoài vận hễ nào bên dưới đây?

A.Cơ họcB.Vật lí

C.Hóa họcD.Xã hội

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 10: hiện tượng lạ thủy triều là hình thức vận động nào bên dưới đây?

A.Cơ họcB.Vật lí

C.Hóa họcD.Sinh học

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Trắc nghiệm GDCD 10 bài 4 (có đáp án)

Câu 1. Theo Triết học Mác – Lênin mâu thuẫn là một trong chỉnh thể, trong các số đó hai phương diện đối lập

A.Vừa xung bỗng nhau, vừa diệt trừ nhau.

B.Vừa thống tốt nhất với nhau, vừa đương đầu với nhau.

C.Vừa tương tác với nhau, vừa chống chọi với nhau.

D.Vừa đưa hóa, vừa chống chọi với nhau.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 2. Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong số ấy có

A.Hai khía cạnh đối lập

B.Ba khía cạnh đối lập

C.Bốn mặt đối lập

D.Nhiều phương diện đối lập.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 3. vào một chỉnh thể, hai mặt trái lập vừa thống nhất với nhau, vừa chiến đấu với nhau, Triết học call đó là

A.Mâu thuẫnB.Xung đột

C.Phát triểnD.Vận động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 4. Mặt trái chiều của mâu thuẫn là phần lớn khuynh hướng, tính chất, điểm sáng mà trong quá trình vận động, cải tiến và phát triển của sự vật với hiện tượng, chúng trở nên tân tiến theo đa số chiều hướng

A.Khác nhau

B.Trái ngược nhau

C.Xung bỗng nhau

D.Ngược chiều nhau

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 5. Để biến chuyển mặt trái lập của mâu thuẫn, những mặt đối lập phải

A.Liên tục đương đầu với nhau

B.Thống nhất biện bệnh với nhau

C.Vừa thống tốt nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau

D.Vừa tương tác với nhau, vừa chống chọi với nhau

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 6. nhì mặt đối lập tương tác gắn bó cùng với nhau, làm tiền đề tồn tại mang lại nhau, Triết học gọi đó là

A.Sự khác biệt giữa những mặt đối lập

B.Sự sáng tỏ giữa các mặt đối lập

C.Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập

D.Sự thống duy nhất giữa những mặt đối lập.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 7. nhị mặt trái chiều vận động và cách tân và phát triển theo những khunh hướng trái ngược nhau, đề xuất chúng luôn tác động, bài trừ, gạt vứt nhau, Triết học gọi đó là

A.Sự đấu trah giữa những mặt đối lập.

B.Sự vĩnh cửu giữa các mặt đối lập

C.Sự phủ định giữa các mặt đối lập

D.Sự cải cách và phát triển giữa những mặt đối lập

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 8. Theo quan điểm Triết học, xích míc chỉ được xử lý bằng

A.Sự gửi hóa giữa những mặt đối lập

B.Sự phủ định giữa các mặt đối lập

C.Sự chống chọi giữa những mặt đối lập

D.Sự điều hòa giữa các mặt đối lập

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 9.

Xem thêm: 75+ Vẽ Tranh Trang Trí Hình Vuông Đơn Giản Mà Đẹp Đơn Giản, Cách Trang Trí Hình Vuông Đẹp Đơn Giản

Sự thống duy nhất giữa các mặt trái lập được đọc là, hai mặt đối lập

A.Cùng bổ sung cho nhau phân phát triển

B.Thống độc nhất biện chứng với nhau

C.Liên hệ đính bó cùng với nhau, làm cho tiền đề để cho nhau tồn tại

D.Gắn bó mật thiết với nhau, chuyển hóa lẫn nhau

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 10. Theo ý kiến Triết học, xích míc là

A.Một tập hợp

B.Một thể thống nhất

C.Một chỉnh thể

D.Một cấu trúc

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


❮ bài xích trướcBài sau ❯
*

giáo dục đào tạo cấp 1, 2
giáo dục đào tạo cấp 3