Câu tường thuật lớp 8

     

Câu trần thuật cũng là 1 ngữ pháp quan trọng trong công tác tiếng Anh lớp 8, 9, 10, 11, 12. Trong bài viết ngày hôm nay IELTS cấp tốc mời chúng ta cùng ôn lại những kiến thức đã được học với thực hành những bài tập câu tường thuật lớp 8, 9, 10, 11, 12 nhé.

Bạn đang xem: Câu tường thuật lớp 8


Định nghĩa câu tường thuật giờ đồng hồ Anh

Câu trần thuật là một số loại câu được sử dụng để thuật lại một vấn đề hay khẩu ca của ai đó, rõ ràng là bạn chuyển câu trực tiếp sang loại gián tiếp.

E.g. He told me to bring an umbrella (Anh ấy bảo tôi với ô)


*
*
*
*
*

Bài tập câu tường thuật

Yêu cầu: Viết lại câu bằng những từ mang đến sẵn

1. The teacher said “Stand up.”

→ The teacher told us ………………………………………….. .

2. “Close the window” he told me.

→ He told me ………………………………………….. .

3. “Say hi to lớn my friend” he said.

→ He asked me ………………………………………….. .

4. “The movie began at 6 a.m” John said.

→ He said that …………………………………………..

5. “Don’t be late,” they advised her.

→ They advised her ………………………………………….. .

6. “Stop doing it” he said.

Xem thêm: Tháp Nghiêng Pisa Nghiêng Bao Nhiêu Độ, Tháp Pisa Ở Italy Nghiêng Về Hướng Nào

→ He told her ………………………………………….. .

7. “Don’t drink before driving,” she warned him.

→ She warned him ………………………………………….. .

8. “I saw you in the meeting room.” he said.

→ He said that………………………………………….. .

9. She said, “I love this book.”

→ She said ………………………………………….. .

10. “Where is my bag?” she asked him.

→ She asked him ………………………………………….. .

Đáp án:

1. The teacher told us to lớn stand up

2. He told me lớn close the window.

3. He asked me khổng lồ say hi to his friend.

4. John said that the movie had begun at 6 a.m

5. They advised her not lớn be late.

Xem thêm: Thể Tích Hình Trụ Tam Giác Đều? Bài Tập Vận Dụng Thể Tích Khối Lăng Trụ Tam Giác Đều

6. He told her to lớn stop doing it

7. She warned him not to lớn drink before driving

8. He said that he had seen me in the meeting room

9. She said that she loved that book

10. She asked him where her bag was.

Các cấu trúc có thể bạn cần:

Vậy là bọn họ đã cùng mọi người trong nhà ôn tập và thực hành những bài tập câu tường thuật lớp 8, 9, 10, 11, 12. Hy vọng bài viết đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn và nắm vững kiến thức về ngữ pháp câu è thuật. IELTS cấp tốc chúc các bạn học xuất sắc và thi giỏi nhé