Chất Có Ở Đâu Hóa Học Lớp 8

     

I. CHẤT CÓ Ở ĐÂU?

Tất cả mọi thứ trong cuộc sống đời thường kể cả phiên bản thân chúng ta đều là hầu như vật thể. Ở đâu có vật thể, nghỉ ngơi đó có chất.