Chia Lấy Dư Trong C

     

Trong bài viết này mình vẫn hướng dẫn các bạn cách kiếm tìm phần nguyên cùng phần dư của phép phân tách trong C#. Đây là 1 dạng bài bác tập cơ bạn dạng áp dụng các toán tử vào lập trình.

Bạn đang xem: Chia lấy dư trong c

*


*

Mình sẽ triển khai các chương trình để tra cứu phần nguyên và phần dư bằng phương pháp cách không giống nhau để các bạn có thể so sánh nhé.

Tìm phần nguyên với phần dư của phép chia gồm sẵn vào C#

Trong chương trình này, mình tiến hành khai báo cùng khởi sinh sản hai biến hóa soBiChia soChia kiểu số nguyên int. Sau đó dùng toán tử "%" để tính phần dư với toán tử "/" để tính phần nguyên.

Sau đó áp dụng Console.WriteLine() nhằm hiển thị công dụng ra màn hình bao gồm cả phần nguyên cùng phần dư.

Xem thêm: Listening Unit 11 Lớp 10: Listening, Listening Unit 11 : National Parks

Bài viết này được đăng trên


using System;namespace BaiTapCSharp class Program static void Main(string<> args) //khai báo và khởi sinh sản hai trở nên số bị phân tách va số phân chia int soBiChia = 10; int soChia = 3; //hiển thị phép tính là phép phân chia giữa nhị số Console.WriteLine(" Tinh: 0 / 1 = ?", soBiChia, soChia); //tinh phần dư của phép chia bởi toán toán tử % int phanDu = soBiChia % soChia; //tính phần nguyên của phép chia bởi toán tử / int phanNguyen = soBiChia / soChia; //hiển thị công dụng ra screen console bao gồm phần nguyên và phần dư Console.WriteLine(" Phan nguyen cua phep chia la: " + phanNguyen); Console.WriteLine(" Phan du cua phep phân tách la: " + phanDu); Console.WriteLine(" -----Chuong trinh nay duoc dang tai vantaidongphat.com---");
Kết quả:

Tìm phần nguyên với phần dư của phép chia nhập từ keyboard trong C#

Tương trường đoản cú như chương trình 1, ngơi nghỉ đây chỉ việc yêu cầu người tiêu dùng nhập vào số bị phân chia và số chia thay bởi vì khởi chế tác sẵn.


using System;namespace BaiTapCSharp class Program static void Main(string<> args) //khai báo cùng khởi sản xuất hai phát triển thành số bị chia va số phân tách int soBiChia; int soChia; //yêu cầu người tiêu dùng nhập vào số bị phân chia và số chia Console.Write(" Nhap vao so bi chia: "); soBiChia = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.Write(" Nhap vao so chia: "); soChia = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); //hiển thị phép tính là phép chia giữa nhị số Console.WriteLine(" Tinh: 0 / 1 = ?", soBiChia, soChia); //tinh phần dư của phép chia bởi toán toán tử % int phanDu = soBiChia % soChia; //tính phần nguyên của phép chia bằng toán tử / int phanNguyen = soBiChia / soChia; //hiển thị hiệu quả ra màn hình hiển thị console bao hàm phần nguyên và phần dư Console.WriteLine(" Phan nguyen cua phep phân tách la: " + phanNguyen); Console.WriteLine(" Phan du cua phep chia la: " + phanDu); Console.WriteLine(" -----Chuong trinh nay duoc dang tai vantaidongphat.com---");
Kết quả:

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia bằng phương pháp sử dụng hàm vào C#

Việc đầu tiên bọn họ cần tạo nên một hàm TimNguyenDu() với tham số truyền vào là nhị số bị phân chia và số chia. Hàm này sử dụng toán tử "%" và "/" để tìm với hiển thị trường nguyên, phần dư ra màn hình console.

Xem thêm: Cần Bày Cách Sửa Máy Tính Casio Fx570Es, 21 Cách Sửa Máy Tính Casio Tốt Nhất 12/2022


static void TimNguyenDu(int soBiChia, int soChia) //hiển thị phép tính là phép phân chia giữa nhị số Console.WriteLine(" Tinh: 0 / 1 = ?", soBiChia, soChia); //tinh phần dư của phép chia bởi toán toán tử % int phanDu = soBiChia % soChia; //tính phần nguyên của phép chia bởi toán tử / int phanNguyen = soBiChia / soChia; //hiển thị công dụng ra màn hình hiển thị console bao gồm phần nguyên cùng phần dư Console.WriteLine(" Phan nguyen cua phep chia la: " + phanNguyen); Console.WriteLine(" Phan du cua phep chia la: " + phanDu);
Tiếp đến điện thoại tư vấn hàm TimNguyenDu() vừa chế tạo ở trên nghỉ ngơi hàm Main(), với thông số truyền vào là hai quý giá được nhập bởi người dùng.


using System;namespace BaiTapCSharp class Program static void TimNguyenDu(int soBiChia, int soChia) //hiển thị phép tính là phép phân tách giữa hai số Console.WriteLine(" Tinh: 0 / 1 = ?", soBiChia, soChia); //tinh phần dư của phép chia bằng toán toán tử % int phanDu = soBiChia % soChia; //tính phần nguyên của phép chia bằng toán tử / int phanNguyen = soBiChia / soChia; //hiển thị hiệu quả ra screen console bao hàm phần nguyên và phần dư Console.WriteLine(" Phan nguyen cua phep phân tách la: " + phanNguyen); Console.WriteLine(" Phan du cua phep phân chia la: " + phanDu); static void Main(string<> args) //khai báo cùng khởi chế tác hai biến chuyển số bị phân chia va số chia int soBiChia; int soChia; //yêu cầu người tiêu dùng nhập vào số bị phân tách và số phân tách Console.Write(" Nhap vao so bi chia: "); soBiChia = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.Write(" Nhap vao so chia: "); soChia = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); //gọi hàm TimNguyenDu() vừa sinh sản ở trên để tìm phần nguyên và phần dư TimNguyenDu(soBiChia, soChia); Console.WriteLine(" -----Chuong trinh nay duoc dang tai vantaidongphat.com---");
Kết quả:

Như vậy là bọn họ đã thực hiện dứt chương trình tìm kiếm phần nguyên với phần dư của phép phân chia trong C#. Đây là bài bác tập cơ bản giúp các bạn luyện tập những kiến thức căn bản, hãy vận dụng có ở các bài tập tinh vi hơn nhé, chúc chúng ta thành công !!!