Có 3 Tế Bào Sinh Tinh Có Kiểu Gen Aabbddee

     

Cho nhỏ đực thân đen mắt trắng thuần chủng lai với con cháu thân xám mắt đỏ thuần chủng đượcF1toàn thân xám mắt đỏ. ChoF1 giao hợp với nhau, đờiF2 có tỉ lệ: Ở giới cái: 100% thân xám đôi mắt đỏ sinh hoạt giới đực: 40% thân xám mắt đỏ : 40% thân đen mắt trắng : 10% thân xám đôi mắt trắng : 10% thân black mắt đỏ. Biết mỗi tính trạng do một cặp gen quy định. Cho các nhận định sau:

(1) 2 gen phương tiện màu thân cùng màu đôi mắt nằm vùng không tương đồng của NST nam nữ X.

Bạn đang xem: Có 3 tế bào sinh tinh có kiểu gen aabbddee

(2) 2 gen phương tiện màu thân và màu mắt liên kết không trả toàn, hoán vị xảy ra ở bé cáiF1với tần số 20%.

(3) bé đực và nhỏ cáiF1 bao gồm kiểu gen lần lượt làXABY,XABXab.

(4) thiến gen xảy ra ở con cái và con đựcF1với tần số 20%.

Số đánh giá đúng:


Câu 2:


Vi khuẩn cố định và thắt chặt nitơ trong đất đã biến đổi nito diễn ra theo trình tự làm sao sau đây?


Câu 3:


Ở 1 chủng loại (2n = 16), tất cả 10 tế bào sinh dưỡng loài trên nguyên phân 4 lần liên tiếp. Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

I. Tất cả 40 tế bào con được sinh ra.

II. Có 2560 cromatit trong số tế bào sống kì thân của lần nguyên phân cuối cùng.

III. Gồm tổng số 160 tế bào nhỏ (n = 8) được sinh ra.

IV. Gồm tổng số 2400 NST đơn môi trưởng cung cấp.

V. Tất cả tổng số 1280 NST kép làm việc kì đầu của lần nguyên phân cuối cùng.

Số kết luận đúng:


Câu 4:


Cho các phát biểu sau đây:

(1) tài năng đột phát triển thành gen xảy ra phụ thuộc vào nhiều nhất vào đặc điểm cấu tạo của gen

(2) kĩ năng đột trở nên gen xày ra dựa vào chủ yếu đuối vào tiến trình sinh lý tế bào, hậu quả của chợt biến.

(3) Đột trở nên gen xảy ra khi ADN tái bản.

(4) Đột biến xảy ra khi NST phân ly ngơi nghỉ kỳ sau của quy trình phân bào.

(5) vì vốn ren trong quần thể không nhỏ nên tự dưng biến gen bao gồm tần số thấp dẫu vậy lại thưởng xuyên mở ra trong quần thể giao phối.

Xem thêm: Chương Trình Bảng Tính Excel, Cho Phép Thực Hiện Tính Toán Với Các Dữ Liệu Gì

Số phát biểu đúng:


Câu 5:


Trong những đặc trưng sau đây, đặc thù nào là đặc thù của quần xóm sinh vật?


Câu 6:


Một tế bào sinh dưỡng của một loài tất cả bộ nhiễm nhan sắc thể kí hiệu là AaBbDdEe bị rối loạn phân li trong phân bào tại một nhiễm sắc đẹp thể kép vào cặp Dd sẽ tạo ra 2 tế bào con có kí hiệu nhiễm sắc đẹp thể là:


Câu 7:


Ở một chủng loại thực vật, tính trạng color hoa bởi vì hai gene không alen là A cùng B tương tác với nhau quy định. Nếu trong thứ hạng gen gồm cả hai gen trội A và B thì đến kiểu hình hoa đỏ; lúc chỉ có một loại gen trội A hoặc B hay toàn cục gen lặn thì mang lại kiểu hình hoa trắng. Tính trạng độ cao cây vị một gen tất cả hai alen là D và d quy định, trong số ấy gen D pháp luật thân rẻ trội hoàn toàn so với alen d phép tắc thân cao. Tính theo lý thuyết, phép lai AaBbDd X aabbDd cho đởi con bao gồm kiểu hình thân cao, hoa đỏ chỉ chiếm tỉ lệ:


Câu 8:


Ở một loài thực thứ lưỡng bội (2n = 8), những cặp nhiễm sắc đẹp thể tưomg đồng được kí hiệu là Aa, Bb, Dd với Ee. Do bỗng dưng biến lệch bội đang làm lộ diện thể một. Kết luận nào tiếp sau đây về thể một lan truyền của chủng loại trên là đúng?

(1) AaaBbDdEe hoặc AaBbDdEe.

(2) AaBbDde hoặc ABbDdEe hoặc AaBDdEe.

(3) AabbDDE.

(4) AaaBDdEe.

(5) AaBbDdE, aBbDdEe, AaBBDEe, AaBbDde.

Số tóm lại đúng:


Câu 9:


Loài bông của châu Âu tất cả 2n = 26 nhiễm sắc đẹp thể đều có kích thước lớn, loại bông hoang ngốc ở Mĩ bao gồm 2n = 26 nhiễm nhan sắc thể đều có kích thước bé dại hơn. Chủng loại bông trồng làm việc Mĩ được tạo ra bằng con đưởng lai xa và đa bội hóa giữa loài bông của châu Âu với loài bông hoang đần độn ở Mĩ. Loại bông trồng làm việc Mĩ có số lượng nhiễm dung nhan thể vào tế bào sinh chăm sóc là


Câu 10:


Ở một chủng loại thực vật, người ta tiến hành các phép lai sau:

(1) AaBbDd x AaBbDd. (2)AaBBDd x AaBBDd.

(3) AABBDd x AAbbDd. (4)AaBBDd x AaBbDD.

Các phép lai có thể tạo ra cây lai bao gồm kiểu gene dị vừa lòng về cả bố cặp gene là:


Câu 11:


Một trong những điểm kiểu như nhau giữa quy trình nhân song ADN và quy trình phiên mã làm việc sinh đồ nhân thực là:


Câu 12:


Khi gen trên ADN của lục lạp sinh hoạt thực vật bị hốt nhiên biến đã không dẫn đến kết quả nào dưới đây?


Câu 13:


Những tài nguyên nào sau đấy là tài nguyên tái sinh?


Câu 14:


Khi nói tới giai đoạn sinh tổng thích hợp của virut trong tế bào chủ, tất cả bao nhiêu phạt biểu tiếp sau đây đúng?

I. Sau khi tổng hợp lõi và vỏ, virut đang lắp axit nuclêic vào prôtêin để tạo nên virut.

II. Chỉ tổng thích hợp axit nuclêic mang lại virut.

III. Chỉ tổng hòa hợp prôtêin mang đến virut.

IV. Giải phóng bộ gen của virut vào tế bào chủ.

V. Tổng vừa lòng lõi (axit nucleic) và vỏ của virut.

Xem thêm: Lịch Sử Máy Tính Tin Học 9 Bài Thực Hành 10, Giải Bài Tập Tin Học 9


Câu 15:


Sơ đồ dùng phả hệ tiếp sau đây mô tả sự di truyền hai bệnh dịch ở fan là bệnh p. Và căn bệnh M. Alen A quy định không trở nên bệnh p. Trội trọn vẹn so cùng với alen a quy định dịch P; alen B quy định không trở nên bệnh M trội hoàn toàn so với alen b quy định căn bệnh M. Những gen này nằm ở vùng không tương đương của nhiễm dung nhan thể giới tính X.

Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen của II.5 với III.8 thứu tự là:


Hỏi bài
*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam