COME AFTER LÀ GÌ

     

Ở bài viết trước Anh Phan đã share về 10 các từ đi cùng với come được thực hiện khá thường xuyên xuyên. Bài viết này mình đang liệt kê danh sách 99 cụm từ tiếng Anh với Come (phrasal verb with come). Vì nội dung bài viết khá dài, mình đang liệt kê ở mỗi nội dung bài viết khoảng hơn 30 nhiều từ. Series bài viết về nhiều từ giờ Anh cùng với Come lần này sẽ bao gồm trong 3 bài viết.Bạn sẽ xem: Come after là gì

1. Come about: diễn ra, xảy ra, xảy đến

Can you tell me how the accident came about?

2. Come Across: tình cờ nhìn thấy/gặp một cái gì/ai đó

I come across the old high school friend at the mall.

Bạn đang xem: Come after là gì

Come Across: đưa về một hình ảnh hoặc là dung mạo nào đó

A business suit và briefcase help her khổng lồ come across as the competent professional she is.

3. Come after: đi theo, theo sau, đến sau (ai đó)

Don’t try khổng lồ come after me.

Come after: người kế nhiệm, người kế sau (ai đó) thành công trong một lĩnh vực gì đó.

Who came after Louis XIV?

4. Come Along : đi theo với ai đó

I’d like you to come along with me khổng lồ my nephew birthday party.

Come along: tiến bộ, chuyển đổi tích cực

Your English is really coming along!

5. Come apart: chia rẽ, bóc rời ra

The cup just came apart in my hands.

6. Come around: thay đổi suy nghĩ của người nào đó

Give her time, và she may come around & see things your way.

7. Come away: bóc rời khỏi một chiếc gì đó

The egg started lớn come away from the pan

Come away: bóc tách mình khỏi (cái gì đó, ở đâu đó)

She goes khổng lồ the beach khổng lồ come away from the busy city

8. Come at: đạt được, tất cả được, gọi được (qua thử thách, gian khó)

His precise meaning was not easy lớn come at.

Come at: quấy rầy, tấn công

As I backed away, he came at me with a knife.

Come at: đồng y làm gì đó, cầm gắng, chấp nhận

I′m not going lớn come at that again. It’s too risky

9. Come back : quay về (kí ức, hồi ức)

His memories about his passed away mother suddenly came back at him

Come back: quay trở về trạng thái cũ ban đầu

He comes back with the better exam results this summer.

Come back: trở lại, trở về

I left my office và came back home early.

10. Come before: phơi bày trước một ai đó bao gồm quyền lực

He was summoned lớn come before the king.

Come before: điều nào đấy nên quan trọng đặc biệt hơn

Looking out for your family should come before making money.

Come before: bị phán xử, phán quyết, tốt thảo luận

Jones’ behavior will come before the board of directors.

Come before: đi trước, đứng trước

A comes before B in the alphabet.

11. Come between: ảnh hưởng xấu hoặc gây bất đồng quan điểm giữa ai đó

Our love is so strong that nothing can come between us.

12. Come by: giành được một điều nào đó một giải pháp tình cờ

A loyal friend is hard lớn come by.

Come by: đi cho gần, ghẹ thăm

Remember to lớn come by your granny’s house on the way home.

13. Come down: sụp xuống, rơi xuống, đi xuống

A tree came down & hit the oto stood under it when the storm came.

Come down: kéo đổ, dỡ dỡ

The building has lớn come down before this storm season.

Come down: bớt xuống

Stock prices have come down since the peak of the boom.

Come down: đi đến một quyết định

I can’t guess which way the board will come down on the project.

Come down: quá qua thời gian

Much wisdom has come down in the form of proverbs.

Come down: hồi phục, khôi phục, quay lại trạng thái ý thức sau một thời điểm cao hứng

He finally came down from his post-bonus high.

14. Come down on: trừng phạt, phạt

The company came down on him very hard after he was found skipping work.

15. Come down upon: chỉ trích nặng trĩu nề

They’re coming down heavily upon people for not paying their taxes.

Come down to: giảm xuống, đi xuống

Come down to my house someday & have lunch.

Come down khổng lồ : trông cậy vào, nhờ vào

16. Come down with: bị bệnh(gì đó), có biểu thị của dịch với triệu hội chứng rát họng, ho

I’m coming down with a flu.

Xem thêm: Giải Đáp Câu Hỏi Bao Nhiêu Tuổi Thì Dùng Retinol ? Giải Đáp Câu Hỏi Bao Nhiêu Tuổi Thì Dùng Retinol

17. Come for : tìm tìm một vật dụng gì hay ai đó, lùng bắt ai đó

You should hide: the police are coming for you.

18. Come forth: tiến tới, xuất hiện

Suddenly a snake appeared and came forth out of the bushes.

19. Come from: đến từ đâu, nước nhà nào

I come from Vietnam

20. Come in: đi vào

May I come in please?

That flight just came in.

20. Come in: trở nên bao gồm liên quan, vận dụng được, có ích

Example: The fourth stage of the project is where Team B comes in.

20. Come in: sẵn có, sẵn sàng

Blackberries will be coming in next month.

20. Come in: tham gia vào, bước đầu chơi với cùng một nhóm như thế nào đó

They started together, but the drummer came in late.

Come in: ngừng một cuộc đua xuất xắc sự canh tranh tại một ví trí độc nhất vô nhị định

The dog I had bet on came in fourth in the second race.

21. Come in for: cảm nhận, cảm thấy

If you go into the forest, you’ll come in for a nasty surprise.

22. Come into: thừa kế (tiền)

After his father died, he came into a large fortune.

22. Come into: là 1 yếu tố trong vấn đề gì đó

Money doesn’t come into it.

23. Come off: thành công, dành được thành công

He tried his Michael Jackson impression, but it didn’t really come off.

23. Come off: diễn ra, xảy đến

Did the trip lớn Paris ever come off?

24. Come on: khích lệ tinh thần

Come on, my son, it’s time khổng lồ go to bed.

24. Come on: xuất hiện tại trên TV hay lên sóng

I was going lớn turn off the TV, but my favorite show came on.

24. Come on: tiến bộ, vạc triển

The new garden is coming on nicely.

24. Come on: tò mò ra, tìm thấy, bắt gặp

Turning the corner, I came on Julia sitting by the riverbank.

24. Come on: bắt đầu

It came on khổng lồ snow after dusk.

25. Come out: được phân phát hành, được xuất bản

My new book comes out next week.

25. Come out:kết quả, kết thúc,

There were a lot of problems at the start, but it all came out well in the end.

25. Come out: bị trừ, bị khấu trừ từ

That comes out of my paycheck.

25. Come out: rời khỏi khỏi, thoát ra khỏi

The mouse came out of the hole.

25. Come out: Biểu đạt ‎ kiến một bí quyết cởi mở

You had come out in favor of the curent matters in our relationships.

26. Come out in: bị tác động bởi

He’s come out in spots.

27. Come out in: nói gì đấy một bí quyết bất ngờ

He came out with a very dubious excuse.

28. Come out of: trở nên tân tiến từ một chiếc gì đó

The book came out of his experiences in Rome.

29.Come out with: Nói ra, bật mí một cách bất ngờ

He comes out with the strangest things!

29. Come out with: sẵn sàng chuẩn bị để xuất bạn dạng hay sản xuất ra

The company came out with a new line in just three months.

30. Come over: ảnh hưởng, bị gì đó

I apologise for my behaviour last night. I don’t know what came over me.

Xem thêm: Điện Thoại Xiaomi Poco X3 Pro, Đánh Giá Chi Tiết Xiaomi Poco X3 Pro

Danh sách thành ngữ hay các từ giờ Anh với come vẫn còn được cập nhật ở các nội dung bài viết tiếp theo. Mời các bạn đón đọc. Chúc chúng ta học tiếng Anh vui vẻ với thành công.

Nếu bạn cần tra cứu từ vựng tiếng Anh, bạn có thể sử dụng website Dictionary.Com