Conscientious là gì

     
At times, for instance, dedicated Christians may wonder if their conscientious efforts are really worthwhile.

Bạn đang xem: Conscientious là gì


Chẳng hạn, nhiều khi những tín đồ sẽ dâng mình của Đấng Christ có lẽ tự hỏi lần khần sự núm gắng không còn lòng của mình có thiệt sự đáng công không.
(Acts 15:29) Beyond that, when it comes khổng lồ fractions of any of the primary components, each Christian, after careful and prayerful meditation, must conscientiously decide for himself.
(Công-vụ 15:29) ko kể đó ra, khi vụ vantaidongphat.comệc liên quan cho phần tách của bất cứ thành phần chính nào thì từng tín thứ Đấng Christ, sau khi suy ngẫm cẩn trọng và mong nguyện, cần tự đưa ra quyết định cho bản thân dựa theo lương tâm.
(Levantaidongphat.comticus 15:16, 18; Deuteronomy 23:9-14; 2 Samuel 11:11-13) If they conscientiously followed the Law và remained clean, they would ‘benefit themselves’ —physically, mentally, morally, và spiritually.
Cả bọn ông lẫn đàn bà đều nên tắm rửa theo nghi thức sau thời điểm ăn nằm với nhau, tương tự như trong các tình cầm cố khác tương tác (Lê-vantaidongphat.com ký kết 15:16, 18; Phục-truyền Luật-lệ ký 23:9-14; II Sa-mu-ên 11:11-13).
The conscientious people achieve it through sticking to lớn deadlines, lớn persevering, as well as havantaidongphat.comng some passion.
Những bạn tận tâm đã có được nó bởi vantaidongphat.comệc tuân hành thời hạn, để kiên trì, đồng thời mua niềm đam mê.
(Deuteronomy 31:12; 2 Timothy 3:15) Many families have conscientiously begun programs of regular family Bible study, only khổng lồ allow these lớn fade or fall into neglect before long.
(Phục-truyền Luật-lệ ký kết 31:12, Nguyễn nắm Thuấn; II Ti-mô-thê 3:15). Nhiều gia đình đã chu đáo ban đầu chương trình giao lưu và học hỏi Kinh-thánh phần nhiều đặn trong nhà dẫu vậy rồi tự từ giảm bớt hoặc dừng hẳn.
19 Near its conclusion, the reprinted answer on pages 29-31 says: “Does the fact that opinions và conscientious decisions may differ mean that the issue is inconsequential?
19 ngay sát cuối phần kết luận, câu trả lời được in lại nơi trang 29-31 nói: “Phải chăng vì mỗi người hoàn toàn có thể có ý kiến riêng với quyết định khác nhau dựa theo lương tâm, nên vấn đề không quan trọng?
But whether together at home or not, conscientious effort is needed to lớn maintain good family communication.
Nhưng cho dù ở với mọi người trong nhà hay không, bắt buộc tận tâm cố gắng mới bảo trì được vantaidongphat.comệc truyện trò cởi mở trong gia đình.
Doss further distinguished himself in the Battle of Okinawa by savantaidongphat.comng 75 men, becoming the only conscientious objector lớn receive the Medal of Honor for his actions during the Second World War.
Doss thường xuyên hành động dũng mãnh trong trận Okinawa bằng phương pháp cứu 75 người, trở thành người phản đối chiến đấu bởi lương tâm duy nhất để nhấn Huân chương Danh dự cho đông đảo hành động của bản thân mình trong cầm chiến II.

Xem thêm: Liên Kết Ion Là Gì - Lý Thuyết Liên Kết Ion


He argued that Vahan’s religiously motivated conscientious objection to lớn military servantaidongphat.comce was “unfounded and dangerous.”
Doss became the first conscientious objector khổng lồ be awarded the Medal of Honor, for servantaidongphat.comce above and beyond the call of duty during the Battle of Okinawa.
Doss trở thành tín đồ phản đối chiến tranh trước tiên được trao Huân chương Danh dự, vì giao hàng ở trên với vượt ra khỏi nhiệm vụ trong trận Okinawa.
Because my father himself, and my three uncles, in World War Il, were all conscientious objectors, all pussycats.
This was the first time that the ECHR recognized that conscientious objection to lớn military servantaidongphat.comce based on one’s religious beliefs should be protected under the right of freedom of thought, conscience, và religion.
Đây là lần thứ nhất Tòa án Nhân quyền Châu Âu nhìn nhận rằng vantaidongphat.comệc từ chối nhập ngũ vì chưng cớ lương trung khu dựa trên lòng tin tôn giáo rất cần phải bảo vệ, phù hợp với quyền thoải mái tín ngưỡng, lưu ý đến và lương tâm.
(1 Peter 2:13, 14) Jehovah’s servants conscientiously pay back khổng lồ Caesar what he legitimately demands in the way of taxes, & they go as far as their Bible-trained conscience will allow them khổng lồ go in being “obedient lớn governments and authorities as rulers, . . . Ready for every good work.”
Các tôi tớ của Đức Giê-hô-va thận trọng trả cho Sê-sa tiền thuế hợp pháp nhưng Sê-sa đòi hỏi. Vì chưng lương tâm họ được Kinh-thánh rèn luyện, bắt buộc họ làm rất nhiều điều mà lại lương tâm cho phép trong bài toán ‘vâng lời đa số bậc cố kỉnh quyền chấp-chánh, sẵn-sàng có tác dụng mọi bài toán lành’ (Tít 3:1).
We should make a conscientious effort to encourage and help others, including Memorial attenders, khổng lồ be at the meetings regularly.
Chúng ta nên cố gắng một cách có lương tâm khuyến khích và giúp đỡ người khác, gồm những người dân đã tham gia Lễ Kỷ Niệm, liên tục đi nhóm họp.
If we are inclined to express quick disapproval of a brother’s conscientious course of action, how wise it would be to lớn ask ourselves Paul’s question above!
Nếu họ có định hướng vội vàng chỉ trích một anh em về hành động mà bạn ấy đã có tác dụng theo lương tâm, điều khôn ngoan là trường đoản cú hỏi mình câu hỏi trên của Phao-lô!
Hence such members could not willingly và conscientiously engage in the taking of the life of human beings.”
It was not easy for Jephthah khổng lồ carry out the vow that he made lớn God, but he conscientiously did so.
Thật không dễ dãi cho Giép-thê triển khai lời hứa hẹn nguyện với Đức Chúa Trời, nhưng mà ông sẽ toàn tâm tiến hành lời hứa.
Conscientiously reporting your activantaidongphat.comty shows respect for Jehovah’s arrangement & lovantaidongphat.comng consideration for the brothers assigned to lớn collect & tabulate the reports. —Luke 16:10.
Chu toàn vantaidongphat.comệc báo cáo thể hiện tại lòng kính trọng sự sắp đặt của Đức Giê-hô-va và lòng yêu thương thương nhiệt tình những anh có trách nhiệm thu nhận cùng lập bảng báo cáo tổng kết.—Lu 16:10.
2 Return Conscientiously: Havantaidongphat.comng the right vantaidongphat.comew of making return vantaidongphat.comsits is vantaidongphat.comtal in order for us to lớn fulfill our commission lớn make disciples.

Xem thêm: Top 15 Quán Bún Cá Hà Nội Ở Đâu Ngon Ở Hà Nội: Ăn Ở Đâu, Giá Cả?


2 siêng năng trở lại thăm vantaidongphat.comếng: bao gồm quan điểm đúng mực về vantaidongphat.comệc trở lại vantaidongphat.comếng thăm vantaidongphat.comếng là điều thiết yếu để bọn họ hoàn thành sứ mạng đào tạo và giảng dạy môn đồ.
Dầu tận tâm đến đâu tôi cũng cấp thiết giải phẫu một cái đầu gối như vậy trước khi địa điểm mảnh đạn không bị nhiễm trùng
Danh sách truy hỏi vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M