Unit 11 Lớp 10: Listening

     

Phần listening phía dẫn giải pháp làm bài bác nghe với chủ đề National Parks (Công viên quốc gia). Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần để ý cũng như lưu ý giải bài tập phần listening trong sách giáo khoa.


*

Before you listen(Trước khi bạn nghe)

Work in groups. Ask & answer the following questions.

Bạn đang xem: Unit 11 lớp 10: listening

(Làm vấn đề nhóm. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1.Where is Cuc Phuong National Park? (Vườn quốc gia Cúc Phương ngơi nghỉ đâu?)=> Cuc Phuong National Park is located 160 kilometres southwest of Hanoi. (Vườn tổ quốc Cúc Phương cách tp. Hà nội 160 km về phía Tây Nam.)2.What is the area of the rainforest in Cuc Phuong National Park? (Diện tích rừng nhiệt đới trong Vườn quốc gia Cúc Phương là bao nhiêu?)=> The area of the rainforest in Cue Phuong National Park is 200 square kilometres. (Diện tích rừng nhiệt đới trong Vườn non sông Cúc Phương là 200 km vuông.)3.When is the best time to lớn visit Cuc Phuong National Park? (Thời gian nào là tương thích nhất để du lịch thăm quan Vườn nước nhà Cúc Phương?)=> The best time to lớn visit Cuc Phuong National Park is the dry season, from October lớn April. (Thời gian tương thích nhất để thăm quan và du lịch Vườn nước nhà Cúc Phương là vào mùa khô, từ thời điểm tháng mười đến tháng tư.)4.What can be seen in Cuc Phuong National Park? (Những gì rất có thể được thấy vào Vườn quốc gia Cúc Phương?)=> In Cuc Phuong National Park we can see butterflies, caves and the one-thousand-year-old tree. (Trong vườn nước nhà Cúc Phương, chúng ta cũng có thể nhìn thấy bướm, hang cồn và cây cổ thụ 1000 năm tuổi.)

Listen & repeat.(Lắng nghe với lặp lại.)

threatened and endangered species: những loài bị rình rập đe dọa và có nguy hại tuyệt chủngattack: tấn côngflora: hệ thực đồ dùng fauna: hệ cồn vậtethnic minority: dân tộc thiểu sốenemy: kẻ thù

While you listen(Trong khi chúng ta nghe)

Task 1.Listen and fill in the missing information.(Nghe và điền tin tức còn thiếu.)

Script:

Cuc Phuong, the first national park in Viet Nam, was officially opened in 1960. It is located 160 km south west of Ha Noi spanning Ninh Binh, Hoa Binh và Thanh Hoa provinces. The 200 square kilometer park attracts tourists & scientists alike. In 2002, nearly 100,000 visitors made their way to Cuc Phuong. Many come to lớn see the work being done to protect endangered species. According to scientists, there are about 2,000 different species of flora & 450 species of fauna.

Xem thêm: Vai Trò Của Liên Xô Trong Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2, Vai Trò Của Liên Xô Trong Chiến Thắng Phát

Cuc Phuong National Park has many caves. Quen Voi, also part of the park, is where Nguyen Hue"s army was stationed before it made its surprise attack on Thang Long & defeated the Qing invaders in the spring of 1789.

Cuc Phuong is also trang chủ to the Muong ethnic minority, who live mainly on bee keeping and farming.

1. Cuc Phuong National Park was officially opened in __1960__. (Vườn đất nước Cúc Phương bằng lòng được khánh thành năm 1960.)2. Cuc Phuong is located __160 km south west of__Hanoi. (Cúc Phương cách thủ đô 160 km về phía Tây Nam.)3. In 2002, nearly __100,000 visitors__ visited Cuc Phuong. (Năm 2002, ngay sát 100,000 khách phượt đến thăm Cúc Phương.)4. There are __2,000__different species of flora and __450__species of fauna. (Có 2,000 loài thực vật với 450 loài động vật khác nhau.)5. Nguyen Hue’s army was stationed in quen thuộc Voi before it made its __surprise attack__ on Thang Long. (Đội quân của Nguyễn Huệ sẽ đóng quân sống Quèn Voi trước khi triển khai tấn công bất thần vào Thăng Long.)

Task 2.Listen again & answer the following questions.

Xem thêm: Cơ Năng Của Con Lắc Đơn - Năng Lượng Dao Động Của Con Lắc Đơn

(Nghe lại và trả lời các thắc mắc sau.)

1.How many provinces does Cuc Phuong National Park belong to? (Vườn quốc gia Cúc Phương ở trong địa phận của từng nào tỉnh?)=> It covers 3 provinces: Ninh Binh, Hoa Binh và Thanh Hoa. (Nó ở 3 tỉnh: Ninh Bình, tự do và Thanh Hóa.)2.How far is it from Hanoi khổng lồ Cuc Phuong? (Từ hà nội thủ đô tới Cúc Phương bao xa?)=> It is about 160 kilometeres. (Khoảng 160 km.)3.What do many people come to Cuc Phuong for? (Nhiều fan tới Cúc Phương để triển khai gì?)=> They come there to lớn see the work being done to protect endangered species. (Họ mang đến để xem những biện pháp được thực hiện để bảo đảm các loại có nguy cơ tuyệt chủng.)4.When did Nguyen Hue defeat the Qing invaders? (Nguyễn Huệ đại phá (đánh bại) quân xâm lược nhà Thanh vào thời điểm năm nào?)=> Nguyen Hue defeated the Qing invaders in the spring of 1789. (Nguyễn Huệ đại phá (đánh bại) quân xâm lược đơn vị Thanh vào mùa xuân năm 1789.)5.What vị the Muong ethnic minority in Cuc Phuong live mainly on? (Dân tộc thiểu số Mường sinh hoạt Cúc Phương sống đa số bằng gì?)=> They live mainly on bee keeping and farming. (Họ sống chủ yếu phụ thuộc vào nghề nuôi ong và có tác dụng nông.)

After you listen(Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Talk about the special features of Cuc Phuong National Park. (Làm bài toán nhóm. Nói đến những nét đặc điểm của Vườn giang sơn Cúc Phương.)

A:Cuc Phuong National Park is the first national park in Vienam. It was officially opened lớn the public in 1960.B:In this park you can find many different species of flora and fauna, & see the work being done lớn protect threatened and endangered species of animals.C:And in this park you can visit the cave of thân quen Voi, where quang quẻ Trung"s army was stationed before its surprise attack on Thang Long.

Dịch:

A: Vườn nước nhà Cúc Phương là vườn quốc gia đầu tiên ngơi nghỉ Việt Nam. Nó xác định được giới thiệu tới cộng đồng vào năm 1960.B: Trong khu dã ngoại công viên này, bạn cũng có thể tìm thấy nhiều loài động thực vật khác biệt và thấy các biện pháp được tiến hành để đảm bảo các loài động vật bị rình rập đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng.C: với trong khu vui chơi công viên này chúng ta cũng có thể thăm hang Quèn Voi địa điểm mà lực lượng của quang quẻ Trng vẫn đóng quân trước cuộc tấn công bất ngờ vào tởm thành Thăng Long.