Decreased by là gì

     
*
*

*
*

Nhiều bạn luôn “toát các giọt mồ hôi hột” mỗi một khi “chinh chiến” task 1 do chưa rèn luyện nhiều cách diễn đạt khác nhau khi miêu tả tình trạng “tăng”, “giảm” bên trên biểu đồ, dẫn đến biện pháp viết lủng củng với lặp từ. Trong bài viết này, vantaidongphat.com sẽ share với bạn một số trong những cách mô tả khác nhau để dễ ợt vượt “cửa ải” task 1 nhé!

DECLINE

 a. Sử dụng đụng từ

Động từ không tồn tại trạng thái: dropped, went down, declined, decreased, fell,…Bản thân những động từ bỏ này chỉ 1-1 thuần diễn tả nghĩa “giảm”, chúng buộc phải đi cùng các trạng từ bỏ để nhấn mạnh vấn đề trạng thái. Các trạng tự mà các bạn nên sử dụng đó là: significantly, steeply, dramatically, substantially, sharply, gradually, slightly, remarkably, considerably, marginally, fractionally, slowly, rapidly, steadily,… Động từ gồm trạng thái: những động tự này cũng có nghĩa “giảm” nhưng bản thân nó đã tổng quan nghĩa nhấn mạnh vấn đề hơn, các bạn không cần áp dụng kèm với các trang tự chỉ trang thái nữa. Chúng gồm những: collapsed, tumbled, slumped, plummeted, plunged, nose-drived,…

b. Sử dụng danh từ

Ngoài dùng những động từ để miêu tả, bạn có thể sử dụng các danh từ đi kèm theo với một số trong những tính tự để miêu tả một cách đa dạng mẫu mã hơn:

a sharp/ steep fall,…

a gradual fall/ decrease,…

a sudden decrease/ plunge/ slump,…

a marked drop/ decline,…

c. Một số cách miêu tả khác

– The price sank to new low point

– The price went into free fall

– There was a dip = the price dipped

– The price suffered/ experienced/ saw/ recorded/ witnessed/ show a steep/ sharp decline/decrease/ fall = There was a/an adj + N in the price

– The price fell/ went back khổng lồ the 2010 level

– The price fell lớn its lowest level

– The price gradually went down before expreriencing a sharp decline

– There was a slight decline in the price, followed by a sudden drop/ a collapse/ tumble/ plunge…

– There was a marked fall in the price = The price fell markedly (for a short period, etc)

– Sales of book made up a lower proportion

INCREASE

Tương từ như vậy, khi diễn tả sự tăng thêm của bảng biểu đồ, bạn cũng có thể sử dụng:

a. Sử dụng động từ

Verb không có trạng thái: went up, rose, picked up, grew, increased.


Bạn đang xem: Decreased by là gì


Xem thêm: Tổng Hợp Những Tựa Game Lái Máy Bay Hay Nhất Trên Pc, Game Mô Phỏng Lái Máy Bay


Xem thêm: Đột Xuất Là Gì ? Hiểu Thêm Văn Hóa Việt Từ Điển Tiếng Việt Đột Xuất


Bản thân các động tự này chỉ đơn thuần diễn đạt nghĩa “tăng”, đề xuất đi cùng những trạng trường đoản cú để nhấn mạnh trạng thái. Các trạng tự nên thực hiện đó là: exponentially, steadily, rapidly, remarkably, sharply, significantly, dramatically, slightly…Verb gồm trạng thái: shot up, soared, surged, leaped, rocketed, accelerated. Các động trường đoản cú này cũng mang nghĩa “tăng” nhưng phiên bản thân nó đã bao quát nghĩa nhấn mạnh hơn.

b. Sử dụng danh từ

Danh từ kèm theo với một vài tính từ bỏ để miêu tả một cách đa dạng và phong phú hơn:

a sharp/ steady rise,…

a noticeable increase,…

a sharp increase/ growth/ leap,…

an significant rise,…

an upsurge

c. Một số cách diễn đạt

– The price increased/ grew/ went up/ rose rapidly/ shot up

– The price soared/ leaped/ climbed khổng lồ a new peak

– The price hit a peak/ reached a high/ reached a peak

– The price saw/ recorded/ experienced a high at (Eg. $200)

– The sale saw a noticeable turnaround (Doanh thu nâng cấp tốt)

– A twofold/ threefold increase = doubled/ tripled/ quadrupled (gấp 4 lần)/ quintupled (gấp 5 lần)

– The price climbed/ soared to a peak

– Sale rose 5% = a 5% rise was recorded = Sale recorded/ saw a 5% rise

– The price recorded a 10-year high at $200 = hit a peak of $200 over the 10-year period