ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH MUỐI MSO4

     

Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Để nhận biết ion NH4+ vào dung dịch, dung dịch thử đề nghị dùng là


A. Hỗn hợp NaNO3.

Bạn đang xem: điện phân dung dịch muối mso4


B. Dung dịch NaOH.


C. Dung dịch NH3.


D. Dung dịch H2SO4.


Câu 2:


Cho khí co dư qua láo lếu hợp bao gồm CuO, MgO, Al2O3 nung nóng. Sau phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được hóa học rắn gồm


A. Cu, Al2O3, Mg.


B. Cu, Al, MgO.


C. Cu, Al2O3, MgO.


D. Cu, Mg, Al.


Câu 3:


Một ly nước cứng tất cả chứa 0,1 mol Ca2+; a mol K+; 0,15 mol Cl–và b mol HCO3–. Cung cấp cốc 0,1 mol Ca(OH)2 thì mất trọn vẹn tính cứng, hỗn hợp trong ly chỉ đựng duy nhất một muối. Đun sôi ly nước cứng trên cho cạn chiếm được lượng chất rắn khan là


A. 18,575 gam.


B. 21,175 gam.


C. 16,775 gam.


D. 27,375 gam.


Câu 4:


Tiến hành những thí nghiệm sau:

(a) mang lại dung dịch AgNO3vào hỗn hợp HCl.

(b) mang đến Al2O3vào hỗn hợp HCl loãng dư.

(c) mang lại Cu vào hỗn hợp HCl sệt nóng dư.

(d) mang lại Ba(OH)2vào dung dịch KHCO3.

Xem thêm: 6 Bài Tóm Tắt Truyện Buổi Học Cuối Cùng Của An, Tóm Tắt Truyện Buổi Học Cuối Cùng

Sau khi ngừng các bội nghịch ứng, số thí sát hoạch được hóa học rắn là


A. 2.


B. 4.


C. 3.


D. 1.


Câu 5:


Chất nào sau thời điểm cho vào dung dịch NaOH không tạo nên chất khí?


A. Si.


B. Mg.


C. K.


D. Na.


Câu 6:


Để bảo vệ chân cầu bởi sắt ngâm trong nước sông, tín đồ ta đã nhập vào chân cầu (phần chìm trong nước) hầu hết thanh kim loại nào sau đây?


A. Pb.


B. Cu.


C. Zn.


D. Sn.


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện tại vantaidongphat.com


*

link
thông tin vantaidongphat.com
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


vantaidongphat.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


vantaidongphat.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Sách Giải Văn - Soạn Bài Rút Gọn Câu


Quên mật khẩu


Nhập showroom email các bạn đăng ký để mang lại mật khẩu đăng nhập
lấy lại password

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


vantaidongphat.com

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui tươi để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
vantaidongphat.com