Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại khi đó

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Đặt năng lượng điện áp u = U0cos(ωt + φ) (với U0 và ω không đổi) vào nhị đầu đoạn mạch tất cả biến trở mắc tiếp nối với cuộn cảm thuần. Điều chỉnh đổi mới trở để công suất tỏa nhiệt độ trên vươn lên là trở đạt rất đại. Khi đó

A.Bạn vẫn xem: Điều chỉnh vươn lên là trở để công suất tỏa sức nóng trên biến hóa trở đạt cực đại khi đó năng lượng điện áp hiệu dụng thân hai đầu biến đổi trở bởi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần.

Bạn đang xem: điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại khi đó

B.điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở bằng hai lần năng lượng điện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn cảm thuần.

C.hệ số năng suất của đoạn mạch bằng 1.

D. hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0,5.

Đặt điện áp u = U 0 cos ( ωt + φ ) (với U 0 với ω ko đổi) vào nhị đầu đoạn mạch tất cả biến trở mắc nối liền với cuộn cảm thuần. Điều chỉnh biến đổi trở để năng suất tỏa nhiệt độ trên biến chuyển trở đạt rất đại. Khi đó

A. Điện áp hiệu dụng thân hai đầu trở thành trở bằng điện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn cảm thuần

B. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu trở thành trở bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần

C. Hệ số năng suất của đoạn mạch bởi 1

D. Hệ số năng suất của đoạn mạch bởi 0,5


*

Đặt năng lượng điện áp u = U 0 cos(ωt + φ) (với U 0 và ω ko đổi) vào nhị đầu đoạn mạch gồm biến trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Điều chỉnh trở thành trở để công suất tỏa sức nóng trên đổi mới trở đạt cực đại. Khi đó

A. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu phát triển thành trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần.

B.điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở bằng hai lần năng lượng điện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn cảm thuần.

C.hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1.

D.hệ số công suất của đoạn mạch bởi 0,5.

Đặt năng lượng điện áp u = U 0 cos ω t + φ (với U 0 và ω không đổi) vào nhị đầu đoạn mạch bao gồm biến trở mắc thông liền với cuộn cảm thuần. Điều chỉnh phát triển thành trở để công suất tỏa sức nóng trên thay đổi trở đạt cực đại. Khi đó

A.điện áp hiệu dụng giữa hai đầu phát triển thành trở bởi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần.

B.điện áp hiệu dụng thân hai đầu biến đổi trở bởi hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần.

C.hệ số năng suất của đoạn mạch bằng 1.

D.hệ số công suất của đoạn mạch bởi 0,5.

Xem thêm: Những Sự Kiện Nào Chứng Tỏ Vào Cuối Thế Kỉ Xix Nhật Bản Đã Chuyển Sang Giai Đoạn Đế Quốc Chủ Nghĩa

Đặt điện áp

*

(với U0 với ω không đổi) vào nhị đầu đoạn mạch bao gồm biến trở mắc thông liền với cuộn cảm thuần. Điều chỉnh trở thành trở để năng suất tỏa sức nóng trên phát triển thành trở đạt rất đại. Lúc đó

B.điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở bởi hai lần năng lượng điện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn cảm thuần.

C. hệ số hiệu suất của đoạn mạch bởi 1.

D.điện áp hiệu dụng thân hai đầu phát triển thành trở bởi điện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn cảm thuần.

Đặt điện áp u = 200 cos 100 πt V vào nhị đầu đoạn mạch có một phát triển thành trở R mắc tiếp nối với một cuộn cảm thuần tất cả độ từ bỏ cảm 1 π H . Điều chỉnh đổi thay trở để hiệu suất tỏa sức nóng trên trở nên trở đạt cực đại, khi đó cường độ loại điện hiệu dụng trong khúc mạch bằng

A. 1A

B. 2A

C. 2 A

D. 2 2 A

Đặt năng lượng điện áp u = 200cos100πt V vào nhì đầu đoạn mạch bao gồm một phát triển thành trở R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ từ bỏ cảm 1 π H. Điều chỉnh đổi mới trở để năng suất tỏa nhiệt độ trên biến hóa trở đạt rất đại, lúc ấy cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng

A. 2 A.

B. 2 2 A.

C. 1 A.

D.2 A.

Đáp án B

+ Cuộn dây thuần cảm vào vai trò là dây dẫn khi gồm dòng điện không thay đổi chạy qua → R = U I = 30 1 = 30 Ω

+ Cảm chống của cuộn dây so với dòng điện xoay chiều Z L = 30 Ω

→ trình diễn phức mẫu điện trong mạch i ¯ = u ¯ Z ¯ = 150 2 ∠ 0 30 + 30 i = 5 ∠ 45 → i = 5 c o s 120 π t - π 4 A

Đặt năng lượng điện áp u = 200cos100πt V vào nhị đầu đoạn mạch có một vươn lên là trở R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần bao gồm độ từ cảm 1 π H. Điều chỉnh đổi mới trở để hiệu suất tỏa sức nóng trên vươn lên là trở đạt rất đại, khi ấy cường độ cái điện hiệu dụng trong khúc mạch bằng

A. 2 A

B. 2 /2A

C. 1 A

D. 2 A

Đáp án B

+ Cuộn dây thuần cảm nhập vai trò là dây dẫn khi bao gồm dòng năng lượng điện không đổi chạy qua


*

+ Cảm kháng của cuộn dây so với dòng năng lượng điện xoay chiều

*

→ màn biểu diễn phức mẫu điện vào mạch

*

Một đoạn mạch bao gồm cuộn cảm thuần, tụ năng lượng điện và biến chuyển trở mắc nối tiếp. Đặt vào nhị đầu đoạn mạch một điện áp u = U0cos(ωt + φ),(U0, ω, φ ko đổi). Khi phát triển thành trở có giá trị R1 hoặc R2 thì năng suất của mạch có cùng giá bán trị. Khi giá chỉ trị vươn lên là trở là R1 thì hệ số năng suất của đoạn mạch là 0,75. Khi quý giá của đổi mới trở là R2 thì hệ số công suất của đoạn mạch xấp xỉ bằng

A. 0,25

B. 0,34

C. 0,66

D.

Xem thêm: Đọc Sách Và Những Lợi Ích Của Việc Đọc Sách Đối Với Học Sinh

0,50

Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều u = U 0 c o s 2 π f t (Với U 0 cùng f ko đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối liền gồm đổi thay trở R, cuộn cảm thuần gồm độ từ bỏ cảm L cùng tụ điện gồm điện dung C. Điều chỉnh biến chuyển trở R tới giá trị R0 để hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Cường độ hiệu dung của mẫu điện chạy qua mạch khi đó bằng.

A. U 0 2 R 0

B. U 0 R 0

C. U 0 2 R 0

D. 2 U 0 R 0

Đáp án A

R gắng đổi, phường max ⇒ R 0 = Z L − Z C p m ax = U 2 2 R 0 c os φ = R 0 R 0 2 + ( Z L − Z C ) 2 = R 0 2 R 0 2 = 1 2