ĐỊNH KHOẢN LÀ GÌ

     
Để vươn lên là một kế toán viên giỏi chúng ta cần có khá nhiều kiến thức cùng kỹ năng. Một trong số đó là làm cho định khoản kế toán


Bạn đang xem: định khoản là gì

*
1. Định khoản kế toán là gì?


Xem thêm: Hướng Dẫn Đi Xe Đạp Điện - Hướng Dẫn Sử Dụng Xe Đạp Điện

*Xem thêm: Cách Chuyển Từ File Pdf Sang Word 2013, Chỉnh Sửa File Pdf Trên Word 2013

Định khoản kế toán đơn giản: Chỉ tương quan đến 2 tài khoản Định khoản kế toán phức tạp: liên quan đến 3 thông tin tài khoản trở lên

2. Phương pháp định khoản kế toán

mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh buộc phải ghi tối thiểu vào 2 tài khoản kế toán liên quan. Ghi Nợ thông tin tài khoản này thì buộc phải ghi có tài khoản kia cùng ngược lại. Số chi phí ghi bên Nợ cùng bên gồm của một định khoản phải bằng nhau Đối tượng kế toán dịch chuyển tăng ghi 1 bên, biến động giảm ghi 1 bên. thông tin tài khoản kế toán Nợ ghi trước, bên bao gồm ghi sau cái ghi gồm phải so le với loại ghi Nợ tổng vốn bên Nợ sẽ bằng với tổng vốn bên bao gồm thông tin tài khoản kế toán có dịch chuyển tăng bên nào thì số dư được ghi tương xứng với mặt đó. Với gần như loại thông tin tài khoản lưỡng tính như: 131, 136, 1388, 331, 333, 336 thì số dư hoàn toàn có thể có sống cả mặt Nợ và bên Có. Những tài khoản kế toán loại: 5, 6, 7, 8, 9 thường không có số dư

3. Kết cấu tài khoản kế toán

*

tài khoản đầu 1 với đầu 2: Là đầu tài khoản tài sản: làm phản ánh tổng thể giá trị tài sản của doanh nghiệp bao gồm cả tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. thông tin tài khoản đầu 3 cùng đầu 4: Đầu tài khoản nguồn vốn: phản nghịch ánh nợ công phải trả và nguồn chi phí hình thành nên gia tài cho doanh nghiệp. tài khoản đầu 5 và đầu 7: Tài khoản doanh thu và các khoản thu nhập khác: Đây là 2 đầu tài khoản phản ánh nguồn thu của khách hàng tài khoản đầu 6 và đầu 8: Tài khoản giá cả và ngân sách chi tiêu khác: Đầu thông tin tài khoản này làm phản ánh ngân sách chi tiêu hay đầu ra của khách hàng thông tin tài khoản đầu 9: Xác định công dụng kinh doanh: thời điểm cuối kỳ kế toán viên sẽ làm trách nhiệm kết chuyển lợi nhuận và giá thành sang kết quả vận động kinh doanh. Cho thấy kết quả marketing thực tế của người tiêu dùng trong kỳ.

4. Công việc định khoản kế toán

xác minh nghiệp vụ phạt sinh tác động đến các tài khoản kế toán nào xác định biến đụng tăng giảm của từng tài khoản kế toán (Lưu ý tài khoản ghi Nợ và tài khoản ghi Có của những tài khoản đầu 1 đến đầu 9) khẳng định quy mô biến động của từng tài khoản (Xác định số tiền ghi Nợ cùng ghi Có)

5. Ví dụ

ví dụ 1: Định khoản kế toán đối kháng giản