Discovery Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Discovery là gì

*
*
*

discovery
*

discovery /dis"kʌvəri/ danh từ sự tìm hiểu ra, sự tra cứu ra, sự phát hiện ra điều tò mò ra, điều tra cứu ra, điều phát hiện ra; phạt minh sự để lòi ra (bí mật...) nút mở, nút gỡ (trong một vở kịch...)
khám pháResource Capabilities discovery (RESCAP): tò mò các kỹ năng tài nguyênphát hiệndiscovery of petroleum: phát hiện dầu mỏdiscovery well: giếng khoan phạt hiệnevaluation of discovery: reviews về một phát hiệnoil discovery: sự phát hiện tại được dầurouting discovery: sự phạt hiện con đường truyềnsự khám phásự vạc hiệnoil discovery: sự phát hiện được dầurouting discovery: sự vạc hiện con đường truyềnsự phạt minhtìm radiscovery workcông tác tìm kiếm danh từ o phạt hiện, tò mò o (mỏ) mở vỉa, mở tầng o sự phân phát hiện, sự khám phá, sự đưa ra § discovery of petroleum : sự phát hiện dầu mỏ § discovery pressure : áp suất thời gian phát hiện; áp suất ban đầu của vỉa chứa § discovery well : giếng phát hiện Một giếng thăm dò gồm tác dụng định vị một mỏ dầu và/hoặc khí mới hoặc một vỉa chứa mới nằm sâu hơn hoặc nông hơn mỏ đang khai thác § discovery well allowable : sản lượng có thể chấp nhận được đối với giếng vạc hiện Sản lượng dầu mỏ từ một giếng vạc hiện cơ quan liêu điều hòa của đơn vị nước chất nhận được trong thời gian nhất định Lượng có thể chấp nhận được cao hơn tiêu chuẩn bình thường nhằm khuyến kích thăm dò Lượng chất nhận được đối với giếng phân phát hiện tất cả thể bị giảm bớt đến tới khi gồm lợi nhuận

Từ điển chăm ngành Pháp luật

Discovery: Yêu ước bắt buộc công khai minh bạch tài liệu với thông tin quan trọng cho vụ kiện.

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): discoverer, discovery, discover
Xem thêm: Link Xem Trực Tiếp Asian Cup 2019 Vtv6, Vtv5: Hàn Quốc Vs Qatar

*

*

*Xem thêm: Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Là Gì, Kế Toã¡N Hã Nh Chã­Nh Sá»± NghiệP Lã  Gã¬

n.

something that is discovered(law) compulsory pretrial disclosure of documents relevant khổng lồ a case; enables one side in a litigation to lớn elicit information from the other side concerning the facts in the case