Đơn Xin Tham Gia Câu Lạc Bộ

     

Đơn xin học câu lạc bộ cuối buổi là mẫu solo xin học tập thêm được áp dụng rất thông dụng trong những trường học tập từ mầm non đến THPT.

Bạn đang xem: đơn xin tham gia câu lạc bộ

Đơn xin học tập thêm cuối buổi là biểu chủng loại được cá nhân phụ huynh hoặc học sinh lập ra với gửi lên bgh nhà trường nhằm xin được học thêm giờ đồng hồ vào cuối những buổi chiều kế bên giờ học chính nhằm bổ sung kiến thức cho những môn học quan trọng đặc biệt hoặc để trông giữ học sinh. Trong khi vào đầu xuân năm mới học bố mẹ còn viết solo xin học bán trú, đơn xin học tập tiếng Anh.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc-------***-------

ĐƠN XIN HỌC THÊM

Kính gửi: ban giám hiệu trường...............................................................

Tôi thương hiệu là:............................,là bố mẹ của học viên .......... Hiện nay đang học lớp.............................của trường.

Tôi viết đơn này xin được trình diễn với bgh nhà ngôi trường một việc như sau:

Hiện nay bé tôi đang học tại lớp...................................................., cơ mà lực học tập của cháu còn yếu. Vậy tôi viết 1-1 này xin được đề nghị với ban giám hiệu nhà trường tạo đk cho con cháu được học phụ đạo thêm những môn..................................., để bổ sung cập nhật những kiến thức còn yếu, vào những cuối chiều tối trong tuần. Nếu được bởi thế tôi xin cam đoan:

- cảnh báo con tới trường đúng giờ.

- Đóng góp đầy đủ số tiền học tập theo quy định.

- cộng đồng trách nhiệm với đơn vị trường để giáo dục và đào tạo con.

- Tôi xin tình thật cảm ơn.

............, ngày.......tháng........năm.........

Người viết đơn(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu Đơn xin học tập câu lạc bộ cuối buổi


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự vày - Hạnh phúc----------------------

ĐƠN XIN HỌC CÂU LẠC BỘ CUỐI BUỔI

Kính gửi: ban giám hiệu trường....................

Xem thêm: Tổng Hợp Cách Miêu Tả Quần Áo Bằng Tiếng Anh Miêu Tả Quần Áo (3 Mẫu)

Em tên là: ...............................................................................................................

Hiện đã học trên lớp ............ Của trường.

Em viết đối chọi này xin được trình bày với bgh nhà ngôi trường một bài toán như sau:

Hiện ni em đã học tại lớp..............(Phân hiệu...........) nhưng lại lực học của em còn yếu. Vậy em viết đối chọi này xin được đề xuất với bgh nhà ngôi trường tạo điều kiện cho em được học phụ đạo thêm những môn: ...................................................... Để bổ sung những kiến thức còn yếu của chính mình vào các buổi chiều trong tuần theo kế hoạch của nhà trường. Giả dụ được bởi vậy em xin cam đoan:

Đi học tập đúng giờ.Đóng góp đầy đủ số tiền theo quy định.Học bài xích và làm bài bác đầy đủ, tham gia triển khai quy chế với nội quy nhà trường lớp tốt.

Em xin thành tâm cảm ơn!

Ý loài kiến phụ huynh

........, ngày...tháng...năm.....

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)


Đơn ý kiến đề nghị trông giữ cuối buổi


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự bởi - Hạnh phúc----------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRÔNG GIỮ CUỐI BUỔI

Kính gửi: bgh trường.................................................

Cô giáo nhà nhiệm lớp.................................................................

Tên tôi là: ......................... Là cha mẹ em:................. Học viên lớp...................

Tôi theo luồng thông tin có sẵn giờ tan học cuối giờ chiều của học viên là.......... Thời điểm đó gia đình tôi đi làm việc chưa về nên chưa tồn tại người đưa đón con.

Xem thêm: 6 Bài Tóm Tắt Truyện Buổi Học Cuối Cùng Của An, Tóm Tắt Truyện Buổi Học Cuối Cùng

Vậy tôi làm đối kháng này ý kiến đề nghị nhà trường tổ chức trông duy trì cuối buổi cho học viên để tôi và mái ấm gia đình yên trọng điểm công tác.