Etanal Là Gì

     

Andehit với Xeton hồ hết là đầy đủ hợp hóa học hữu cơ mà trong phân tử với đựng nhóm chức, đối với Andehit là nhóm -CH=O còn Xeton là nhóm -C=O- liên kết trực tiếp cùng với 2 nơi bắt đầu hidro cacbon.

Bạn đang xem: Etanal là gì

Đang xem: Etanal là gì

Đang xem: Etanal là gì

Vậy Andehit và Xeton với cách làm kết cấu lấy ví dụ như ra có tác dụng sao, đặc thù hóa học của andehit với xeton với gì khác với những hidrocacbon khác. Chúng đươc ứng dụng vào nghành nghề dịch vụ gì và biện pháp điều chế Andehit – Xeton ra làm cho sao? họ hãy bên nhau tìm hiểu ví dụ qua nội dung bài viết dưới trên đây.

A. ANDEHIT

I. Andehit – Định nghĩa, phân nhiều loại và danh pháp

1. Andehit là gì?

– Định nghĩa: Anđehit là hợp hóa học hữu cơ mà phân tử với đội -CH=O links với nơi bắt đầu hiđrocacbon, cùng với H hoặc cùng với nhau.

– phương pháp kết cấu andehit: 

*

– nhóm -CH=O là nhóm chức andehit

 Ví dụ: H-CH=O andehit fomic hoặc metanal

CH3-CH=O andehit axetic hoặc etanal

C6H5-CH=O benzandehit

O=CH-CH=O andehit oxalic

– Công thức tổng quát của anđehit:

• CxHyOz (x, y, z là đều số nguyên dương; y chẵn; 2 ≤ y ≤ 2x + 2 – 2z; z ≤ x): thường sử dụng lúc viết bội nghịch ứng cháy.

• CxHy(CHO)z hay R(CHO)z: thường thực hiện lúc viết phản ứng xẩy ra ở team CHO.

• CnH2n+2-2k-z(CHO)z (k = số link p + số vòng): thường áp dụng lúc viết phản nghịch ứng cùng H2, thuộc Br2,…

2. Phân loại andehit

– dựa trên kết cấu của gốc hiđrocacbon, fan ta phân chia anđehit với xeton thành bố loại: no, ko no cùng thơm.

 Ví dụ: CH3-CH=OCH3−CH=O”> thuộc loại anđehit no,

CH2=CH-CH=O thuộc một số loại anđehit ko no,

C6H5-CH=O thuộc một số loại anđehit thơm,

CH2-CO-CH3 thuộc các loại xeton no,

CH3-CO-C6H5 thuộc loại xeton thơm,…

3. Danh pháp – biện pháp gọi thương hiệu andehit

a) Tên nắm thế

– Tên thay thế sửa chữa = tên hiđrocacbon khớp ứng + al

b) Tên thường

– Tên thường = Anđehit + tên axit tương ứng

Tên axit (thay hậu tố “ic” bằng “anđehit”)

* Ghi chú: Dung dịch HCHO 37% → 40% điện thoại tư vấn là: Fomalin tuyệt fomon.

II. đặc thù vật lý cơ, đặc thù hóa học, điều chế và ứng dụng Andehit

1. đặc thù vật lý cơ của andehit

– chỉ với HCHO, CH3CHO là chất khí. đầy đủ anđehit còn còn sót lại đều là hóa học lỏng.

– Anđehit với ánh nắng mặt trời sôi thấp hơn Ancol với cân nặng phân tử tương đương nhưng cao hơn nữa so với hidrocacbon với thuộc số nguyên tử C trong phân tử.

2. đặc điểm hóa học của andehit

a) Andehit chức năng với hiđro (andehit + H2)

R(CHO)x + xH2

 R(CH2OH)x

* Ghi chú: Trong phản ứng của anđehit cùng với H2: Nếu cội R với những liên kết pi thì H2 cùng vào cả những link pi đó. Phản ứng cùng với H2 chứng tỏ anđehit với tính oxi hóa.

b) Andehit tác dụng với AgNO3/NH3 (gọi là phản ứng tráng bạc)

 R(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → R(COONH4)x + xNH4NO3 + 2xAg

– phản ứng chứng minh anđehit với tính khử cùng được áp dụng để phân biệt anđehit.

– riêng HCHO với bội phản ứng:

 HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

* Ghi chú: Phản ứng tổng quát ở trên áp dụng với anđehit không tồn tại nối bố nằm đầu mạch. Nếu như có nối ba nằm ở vị trí đầu mạch thì H của C nối ba cũng trở thành thay thế bởi Ag.

– số đông điểm xem xét của bội phản ứng tráng gương của anđehit:

+ nếu nAg = 2nanđehit → anđehit nằm trong loại đối kháng chức cùng ko đề xuất HCHO.

+ nếu như nAg = 4nanđehit → anđehit kia thuộc các loại 2 chức hoặc HCHO.

+ nếu như nAg > 2nhỗn hợp những anđehit đơn chức thì các thành phần hỗn hợp đó với HCHO.

Xem thêm: Máy Tạo Tiếng Ồn Trắng Là Gì ? Lợi Ích Của Tiếng Ồn Trắng Tiếng Ồn Trắng Là Gì

+ Số nhóm đến = nAg/2nanđehit (nếu trong tất cả hổn hợp không tồn tại HCHO).

– Một số giữa những loại hóa học khác cũng đều phải có kinh nghiệm thâm nhập phản ứng tráng gương gồm:

+ HCOOH với muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Hàm vị HCHO, HCOOH, HCOONH4 lúc phản bội ứng chỉ tạo nên lượng hóa học vô cơ.

+ đông đảo tạp chức với cất nhóm chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

c) Andehit với phản ứng thoái hóa (andehit + O2)

* thoái hóa trọn vẹn

 CxHyOz + (x + y/4 – z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

– nếu như đốt cháy anđehit cơ mà nCO2 = nH2O thì anđehit thuộc loại no, đơn chức, mạch hở.

 CnH2n+1CHO → (n + 1)CO2 + (n + 1)H2O

* bội phản ứng oxi hóa ko trọn vẹn

 R(CHO)x + x/2O2

 R(COOH)x

– So với vấn đề oxi hóa anđehit thành axit đề xuất ghi chú định chế độ bảo toàn cân nặng trong tiến trình giải.

d) Phản ứng với Cu(OH)2 ở ánh sáng cao (andehit + Cu(OH)2)

 R(CHO)x + 2xCu(OH)2↓ xanh → R(COOH)x + xCu2O↓ đỏ gạch + 2xH2O

→ Phản ứng này được sử dụng để nhận ra anđehit.

* Ghi chú: Phản ứng với Cu(OH)2 thường được triển khai trong môi trường xung quanh thiên nhiên kiềm yêu cầu mà thậm chí viết làm phản ứng bên dưới dạng:

R(CHO)x + 2xCu(OH)2 + xNaOH → R(COONa)x + xCu2O + 3xH2O

HCOOH, HCOOR, HCOOM, glucozơ, fructozơ, mantozơ cũng đều sở hữu phản ứng này.

e) Phản ứng với hỗn hợp Br2 (andehit + Br2)

R(CHO)x + xBr2 + xH2O → R(COOH)x + 2xHBr

– ví như anđehit còn tồn tại links pi ở nơi bắt đầu hiđrocacbon thì xẩy ra đồng thời đồng thời phản ứng thuộc Br2 vào liên kết pi đó.

3. Điều chế andehit

a) oxi hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x + xCuO

 R(CHO)x + xCu + xH2­O

b) Điều chế qua ancol ko bền

– thuộc H2O vào C2H2: 

 C2H2 + H2O

 CH­3CHO

– Thủy phân este của ancol ko bền thích hợp (andehit + NaOH)

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3­CHO

– Thủy phân dẫn xuất 1,1-đihalogen:

CH3-CHCl2 + 2NaOH → CH3CHO + 2NaCl + H2O

c) Một số trong số những phản ứng quan trọng

2CH3OH + O2 

2HCHO + 2H2O

CH4 + O2

 HCHO + H2O

2CH2=CH2 + O2

 2CH3CHO

4. Phân biệt Anđehit

– sản xuất kết tủa sáng bóng loáng cùng với AgNO3/NH3.

– tạo ra kết tủa đỏ gạch men với Cu(OH)2 ở ánh sáng cao.

– làm mất đi màu hỗn hợp nước Brom.

(Riêng HCHO phản nghịch ứng với dung dịch Brom với khí CO2 thoát ra).

5. Ứng dụng của Andehit

– Fomandehit được thực hiện cơ bạn dạng để cung cấp poliphenolfomandehit (làm chất dẻo), sử dụng trong tổng phù hợp phẩm nhuộm, dược phẩm.

– dung dịch 37 – 40% của fomandehit trong nước gọi là fomon tốt fomalin thực hiện để ngâm xác cồn vật, trực thuộc da, tẩy uế, khử trùng…

– Axetandehit được thực hiện cơ bản để tiếp tế axit axetic.

Xem thêm: Công Nghiệp Hoá Là Gì ? Tác Dụng Và Ý Nghĩa? Công Nghiệp Hoá Là Gì

B. XETON

I. Xeton – định nghĩa, danh pháp

1. Xeton là gì?

– Định nghĩa: Xeton là hợp chất hữu cơ mà phân tử với nhóm chức -C(=O)- link trực tiếp với 2 nguyên tử C.