GIẢI BÀI TẬP SBT VẬT LÝ 8 BÀI 25

     
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cđ

SBT thứ lí 8 bài xích 25: Phương trình cân đối nhiệt | Giải SBT đồ lí lớp 8


263

vantaidongphat.com reviews Giải sách bài tập đồ dùng lí lớp 8 bài 25: Phương trình thăng bằng nhiệtchi huyết giúp học sinh xem và so sánh giải mã từ đó biết cách làm bài xích tập vào SBT đồ lí 8. Mời chúng ta đón xem:

Giải SBT thiết bị lí 8 bài 25: Phương trình thăng bằng nhiệt


Bài 25.1 trang 67 SBT đồ gia dụng lí 8: fan ta thả cha miếng đồng, nhôm, chì tất cả cùng khối lượng vào một cốc nước nóng. Hãy so sánh nhiệt độ cuối cùng của ba miếng kim loại trên.

Bạn đang xem: Giải bài tập sbt vật lý 8 bài 25

A.Nhiệt độ của ba miếng bởi nhau.

B.Nhiệt độ của miếng nhôm cao nhất, rồi mang đến miếng đồng, miếng chì

C. Nhiệt độ của miếng chì cao nhất, rồi mang đến miếng đồng, miếng nhôm

D. ánh nắng mặt trời của miếng đồng cao nhất, rồi mang lại miếng nhôm, miếng chì.

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: nhiệt độ truyền từ bỏ vật tất cả nhiệt độ cao hơn nữa sang đồ có nhiệt độ thấp hơn tính đến khi nhiệt độ hai vật bởi nhau.

Lời giải:

Nhiệt độ của bố miếng bằng nhau.Vì lúc thả tía miếng kim loại cùng trọng lượng vào ly nước rét thì ánh nắng mặt trời của ly nước cao hơn nữa sẽ truyền sang ba miếng sắt kẽm kim loại và cuối cùng khi nhiệt độ của ba miếng bằng nhau thì quá trình truyền nhiệt vẫn dừng lại.

Chọn A

Bài 25.2 trang 67 SBT đồ gia dụng lí 8: fan ta thả ba miếng đồng, nhôm, chì có cùng khối lượng và cùng được nung rét tới 100°c vào trong 1 cốc nước lạnh. Hãy đối chiếu nhiệt lượng do những miếng sắt kẽm kim loại trên truyền mang đến nước.

A.Nhiệt lượng của cha miếng truyền mang lại nước bằng nhau.

B.Nhiệt lượng của miếng nhôm truyền cho nước khủng nhất, rồi mang lại miếng đồng, miếng chì.

C.Nhiệt lượng của miếng chì truyền đến nước phệ nhất, rồi mang lại miếng đồng, miếng nhôm.

D. Nhiệt độ lượng của miếng đồng truyền mang lại nước lớn nhất, rồi mang đến miếng nhôm, miếng chì.

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức tính nhiệt lượng lan ra:Q=mcΔt

Lời giải:

Vì nhiệt độ lượng vị 3 miếng kim loại tỏa ra là:Qtỏa=m.c.Δtmà chúng có cùng khối lượng và nhiệt độ như nhau nên sức nóng dung riêng rẽ của sắt kẽm kim loại nào lớn hơn vậy thì nhiệt lượng của chính nó tỏa ra béo hơn.

cnhôm>cđồng>cchìnênQnhôm>Qđồng>Qchì.

Chọn B


Bài 25.3 trang 67 SBT đồ gia dụng lí 8: Một học viên thả 300g chì sinh sống 100°C vào 250g nước ngơi nghỉ 58,5°C tạo nên nước nóng lên tới 60°C.

a)Hỏi nhiệt độ của chì ngay trong lúc có cân bằng nhiệt.

b)Tính nhiệt lượng nước thu vào.

Xem thêm: Giải Phẫu Chức Năng Thần Kinh: Ôn Nhanh 12 Đôi Dây Thần Kinh Sọ

c)Tính sức nóng dung riêng rẽ của chì.

d)So sánh nhiệt dung riêng biệt của chì tính được với nhiệt dung riêng biệt của chì tra vào bảng và giải thích tại sao có sự chênh lệch. Mang nhiệt dung riêng của nước là 4190J/Kg.K.

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức tính nhiệt lượng:Q=mcΔt

Lời giải:

Ta có:

a) nhiệt độ độ ở đầu cuối của chì cũng là nhiệt độ sau cùng của nước, nghĩa là bằng 60°C

b)Nhiệt ít nước thu vào:


Q = m1C1(t - t1) = 4 190.0,25(60 - 58,5) = 1 571,25J

c)Nhiệt lượng trên vày chì lan ra, cho nên vì thế tính nhiệt dung riêng biệt của chì:

C2=Qm2(t2−t)=1571,250,3(100−60)≈130,93J/kg.K

d) nhiệt độ dung riêng biệt của chì tính được với sức nóng dung riêng của chì tra trong bảng gần bởi nhau, vày đã làm lơ nhiệt lượng truyền cho môi trường xung quanh.


Bài 25.4 trang 67 SBT đồ lí 8: Một nhiệt lượng kế đựng 2 lít nước ở nhiệt độ 15℃. Hỏi nước nóng lên đến bao nhiêu độ nếu cho vô nhiệt lượng kế một quả thăng bằng đồng thau khối lượng 500g được nung nóng tới 100℃?

Lấy nhiệt dụng riêng rẽ của đồng thau là 368J/kg.K, của nước là 4186J/kg.K. Bỏ qua nhiệt lượng truyền mang lại nhiệt kế và môi trường bên ngoài.

Phương pháp giải:

Sử dụng phương trình cân bằng nhiệt:Qtỏa=Qthu

Lời giải:

Nhiệt lượng quả cân nặng tỏa ra:

Qtỏa= m1. C1(t1– t) = 0,5.368 (100 – t)

Nhiệt lượng nước thu vào:

Qthu= m2. C2(t – t2) = 2.4186 (t – 15)

Vì Qtỏa= Qthu

=> 0,5.368(100 – t) = 2. 4186 (t – 15)

=> t = 16,82℃


Bài 25.5 trang 67 SBT trang bị lí 8: fan ta thả một miếng đồng có cân nặng 600g ở ánh sáng 100℃ vào 2,5 kilogam nước. Nhiêt độ khi có sự cân đối nhiệt là 30℃. Hỏi nước nóng dần lên thêm từng nào độ, nếu bỏ qua mất sự điều đình nhiệt với chai lọ đựng nước và môi trường thiên nhiên bên ngoài?

Phương pháp giải:

Sử dụng phương trình thăng bằng nhiệt:Qtỏa= Qthu

Lời giải:

Nhiệt lượng đồng lan ra:

Qtỏa= m1. C1(t1– t) = 380. 0,6 (100 – 30)

Nhiệt lượng nước thu vào:

Qthu= m2. C2(t – t2) = 2,5. 4200 (t – t2)

Vì Qtỏa= Qthu

380. 0,6 (100 – 30) = 2,5. 4200 (t – t2)

t – t2= 1,5℃

Vậy nước lạnh thêm lên 1,5℃


Bài 25.6 trang 68 SBT thiết bị lí 8: Đổ 738g nước ở ánh nắng mặt trời 15℃ vào một trong những nhiệt lượng kế bằng đồng có cân nặng 100g, rồi thả vào đó một miếng đồng có cân nặng 200g và nhiệt độ 100℃. ánh sáng khi bắt đầu có cân đối nhiệt là 17℃. Tính nhiệt dung riêng rẽ của đồng, mang nhiệt dung riêng của nước là 4186J/kg.K

Phương pháp giải:

Sử dụng phương trình cân đối nhiệt:Qtỏa= Qthu

Lời giải:

Tóm tắt:

Nước: m1= 738g = 0,738kg; t1= 15oC; c1= 4186J/kg.K

Đồng: m2= 200g = 0,2kg; t2= 100

Nhiệt lượng kế đồng: m3= 100g = 0,1kg;

tcb= 17

Tìm cđ= c2= ?

Lời giải:

Nhiệt lượng vày miếng đồng lan ra:

Qtỏa= m1. C1(t1– t) = 0,2 C1(100 – 17)

Nhiệt lượng vì chưng nước với nhiệt lượng nhiệt kế thu vào

Qthu 1= m2. C2( t2– t) = 0,738. 4186 (17 - 15)

và Qthu 2= m3. C1( t2– t) = 0,1 C1(17 - 15)

Vì Qtỏa= Qthu 1+ Qthu 2

=> 0,2 C1(100 – 17) = 0,738. 4186 (17 - 15) + 0,1 C1(17 - 15)

C1≈ 377 J/kg.K

Vậy sức nóng dung riêng biệt của đồng ≈ 377 J/kg.K


Bài 25.7 trang 68 SBT trang bị lí 8: ước ao có 100 lít nước ở nhiệt độ 35°C thì phải đổ từng nào lít nước đang sôi vào từng nào lít nước ở ánh nắng mặt trời 15°C. Rước nhiệt dung riêng rẽ của nước là 4.190J/kg.K ?

Phương pháp giải:

Sử dụng phương trình thăng bằng nhiệt:Qtỏa=Qthu

Lời giải:

Gọi x là cân nặng nước làm việc 15°C cùng y là khối lượng nước sẽ sôi.

Ta có:

x + y = 100kg (1)

Nhiệt lượng y kilogam nước đã sôi lan ra:

Q1= y.4190.(100 - 35)

Nhiệt lượng x kilogam nước ở ánh sáng 15°C thu vào để nóng lên 35°C:

Q2= x.4190.(35 - 15)

Nhiệt lượng lan ra bằng nhiệt lượng thu vào:

Q1= Q2⇔ x.4190.(35 - 15) = y.4190.(100 - 35) (2)

Giải hệ phương trình (1) với (2) ta được:

x ≈76,5kg; y ≈23,5kg

Phải đổ 23,5 lít nước vẫn sôi vào 76,5 lít nước sinh hoạt 15°C


Bài 25.8 trang 68 SBT vật dụng lí 8: Thả một miếng nhôm được đun nóng vào nước lạnh. Câu diễn đạt nào sau đây trái cùng với nguyên lí truyền nhiệt ?

A.Nhôm truyền nhiệt trộn nước tới khi ánh nắng mặt trời của nhôm với nước bằng nhau

B.Nhiệt năng của nhôm giảm sút bao nhiêu thì nhiệt năng của nước tạo thêm bấy nhiêu

C. ánh nắng mặt trời của nhôm giảm đi bao nhiêu thì ánh sáng của nước tăng lên bấy nhiêu

D. Sức nóng lượng vì chưng nhôm lan ra bàng nhiệt độ lượng vày nước thu vào

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: nhiệt độ truyền từ bỏ vật bao gồm nhiệt độ cao hơn nữa sang vật có nhiệt độ thấp hơn, cho đến khi hai vật có ánh sáng bằng nhau.

Lời giải:

Câu bộc lộ trái với nguyên lí truyền nhiệt là:Nhiệt độ của nhôm giảm đi bao nhiêu thì ánh sáng của nước tăng thêm bấy nhiêu.Vì sự tải nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của nhì vật bằng nhau thì hoàn thành lại.

Chọn C


Bài 25.9 trang 68 SBT đồ gia dụng lí 8: Câu nào tiếp sau đây nói về đk truyền nhiệt giữa hai trang bị là đúng?

A.Nhiệt bắt buộc truvền tự vật gồm nhiệt năng nhỏ sang vật bao gồm nhiệt năng mập hơn

B.Nhiệt chẳng thể truyền thân hai vật gồm nhiệt năng bởi nhau

C. Nhiệt chỉ rất có thể truyền tự vật gồm nhiệt năng béo sang vật có nhiệt năng nhỏ dại hơn

D. Nhiệt không thể tự truyền được từ đồ gia dụng có nhiệt độ thấp sang vật dụng có ánh sáng cao hơn

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: nhiệt chỉ truyền từ vật gồm nhiệt độ cao hơn sang trang bị có nhiệt độ thấp hơn.

Lời giải:

Câu nói tới điều kiện truyền nhiệt giữa hai đồ gia dụng đúng là:Nhiệt không thể tự truyền được từ đồ gia dụng có ánh nắng mặt trời thấp sang trang bị có nhiệt độ cao hơn. Do nhiệt chỉ truyền từ vật gồm nhiệt độ cao hơn nữa sang đồ dùng có ánh nắng mặt trời thấp hơn.

Chọn D


Bài 25.10 trang 68 SBT đồ gia dụng lí 8: Hai trang bị 1 và 2 hội đàm nhiệt cùng với nhau. Khi có thăng bằng nhiệt thì ánh nắng mặt trời của vật 1 giảm bớtΔt1, nhiệt độ của vật dụng 2 tăng thêmΔt2. HỏiΔt1=Δt2trong trường đúng theo nào sau đây:

A. Khim1=m2,c1=c2,t1=t2

B. Khim1=32m2,c1=23c2,t1>t2

C.Khim1=m2,c1=c2,t1t2

D. Khim1=32m2,c1=23c2,t1t2

Phương pháp giải:

Sử dụng phương trình thăng bằng nhiệt:Qtỏa=Qthu

Lời giải:

Khim1=32m2,c1=23c2,t1>t2

Dùng phương trình thăng bằng nhiệt nhằm suy luận:

Ta có:

Q1= Q2

m1c1∆t1= m2c2∆t2

32m223c2Δt1= m2c2∆t2

m2c2∆t1= m2c2∆t2

Chọn B


Bài 25.11 trang 69 SBT đồ vật lí 8: Hai thứ 1 cùng 2 có cân nặng m1= 2m2truyền sức nóng với nhau. Lúc có thăng bằng nhiệt thì ánh nắng mặt trời của nhị vật chuyển đổi một lượng làΔt2= 2Δt1. Hãy đối chiếu nhiệt dung riêng của các vật cấu tạo nên vật:

A. C1= 2c2

B. C1=12c2

C. C1=c2

D. Không thể xác định được vì chưa biết t1> t2hay t1Q1=Q2⇔m1c1Δt1=m2c2Δt2

Lời giải:

Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt ta có:

Q1=Q2⇔m1c1Δt1=m2c2Δt2

=>c2c1=m1m2Δt1Δt2=2m2m2Δt12Δt1

Vậyc1=c2

Chọn C


Bài 25.12 trang 69 SBT đồ gia dụng lí 8: nhị quả cầu bằng đồng cùng khối lượng, được nung nóng mang lại cùng một nhiệt độ độ.Thả quả thứ nhất vào nước gồm nhiệt dung riêng4200J/kg.K, quả đồ vật hai vào dầu gồm nhiệt dung riêng2100J/kg.K. Nước và dầu tất cả cùng cân nặng và ánh sáng ban đầu.

GọiQnlà sức nóng lượng nước thừa nhận được,Qdlà sức nóng lượng dầu nhận được. Khi dầu với nước nóng mang đến cùng một nhiệt độ thì

A.Qn=Qd

B.Qn=2Qd

c.Qn=12Qd

D. Chưa xác minh được vì chưa chắc chắn nhiệt độ ban sơ của nhì quả cầu

Phương pháp giải:

Sử dụng bí quyết tính sức nóng lượngQ=mcΔt

Lời giải:

Qnuoc=mncnΔt1=m.Δt.4200

Qdau=mdcdΔt1=m.Δt.2100

Màmn=md,Δt1=Δt1cn=2cd⇒Qnuoc=2Qdau

Chọn B


Bài 25.13 trang 69 SBT đồ gia dụng lí 8: Đổ một hóa học lỏng có khối lượng m1, nhiệt dung c1và ánh nắng mặt trời t1vào một hóa học lỏng có khối lượng m2= 2.m1, nhiệt độ dung riêng c2= 1/2 .c1và ánh nắng mặt trời t2> t1.

Nếu bỏ lỡ sự hiệp thương nhiệt giữa hai chất lỏng và môi trường xung quanh (cốc đựng, không khí...) thì lúc có cân bằng nhiệt, nhiệt độ t của hai chất lỏng trên có giá trị là:

A.t=t2−t12

B.t=t1+t22

C.tt1t2

D.t>t2>t1

Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp tính nhiệt độ lượngQ=mcΔt

Sử dụng đk cân bằngQtoa=Qthu

Lời giải:

Nhiệt lượng do chất lỏng 2 lan ra là:

Q2=m2.c2.(t2−t)=2.m1.12.c1.(t2−t)=m1.c1.(t2−t)

Nhiệt lượng do chất lỏng 1 thu vào là:

Q1=m1.c1.(t−t1)

Áp dụng phương trình cân đối nhiệt ta có:Q1=Q2⇔t2–t=t–t1

⇒t=t1+t22

Chọn B


Bài 25.14 trang 69 SBT đồ vật lí 8: nếu không bỏ qua sự trao đổi nhiệt thân hai hóa học lỏng và môi trường thiên nhiên (cốc đựng, không khí...) thì khi có cân bằng nhiệt, ánh nắng mặt trời t của hai hóa học lỏng trên có giá trị là

A.t>t1+t22

B.tt1+t22

C.t=t1+t22

D.t=t1+t2

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính nhiện lượngQ=mcΔt

Sử dụng đk cân bằngQtoa=Qthu

Lời giải:

Do có sự lan nhiệt giữa hai chất lỏng và môi trường (cốc đựng, không khí…) thì lúc có cân bằng nhiệt, ánh sáng t của hai hóa học lỏng trên có giá trị là:tt1+t22

Chọn B


Bài 25.15 trang 70 SBT vật lí 8: Một chiếc thìa bằng đồng và một loại thìa bằng nhôm có khối lượng và sức nóng độ ban đầu bằng nhau, được nhúng chìm vào thuộc một ly đựng nước nóng.

a)Nhiệt độ ở đầu cuối của nhị thìa có cân nhau không? trên sao?

b)Nhiệt lượng cơ mà hai thìa chiếm được từ nước có bằng nhau không? tại sao?

Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp tính nhiện lượngQ=mcΔt

Sử dụng đk cân bằngQtoa=Qthu

Lời giải:

a)Nhiệt độ sau cuối là nhiệt độ khi có thăng bằng nhiệt. Cho nên vì vậy nhiệt độ sau cùng của nhị thìa đều bằng nhau.

Xem thêm: Nêu Ví Dụ Tạo Thành Tựu Ưu Thế Lai Ở Việt Nam, Ưu Thế Lai Là Gì

b)Nhiệt lượng nhị thìa thu được từ nước không bằng nhau, vì độ tăng ánh nắng mặt trời của hai thìa kiểu như nhau cơ mà nhiệt dung riêng biệt của đồng với nhôm khác nhau.


Bài 25.16 trang 70 SBT đồ vật lí 8: Một nhiệt lượng kế bởi đồng trọng lượng 128g chứa 240g nước ở ánh nắng mặt trời 8,4°C. Tín đồ ta thả vào nhiệt độ lượng kế một miếng hợp kim cân nặng 192g làm nóng tới 100°C. ánh sáng khi cân bằng nhiệt là 21,5°C. Biết sức nóng dung riêng rẽ của đồng là 380J/kg.K; của nước là 4200J/kg.K Tính nhiệt dung riêng của thích hợp kim. Hợp kim đó có phải là kim loại tổng hợp của đồng và sắt không?Tại sao?

Phương pháp giải:

Sử dụng cách làm tính nhiện lượngQ=mcΔt

Sử dụng điều kiện cân bằngQtoa=Qthu

Lời giải:

Tóm tắt:

Nhiệt lượng kế: m1= 128g = 0,128kg; t1= 8,4; c1= 380J/kg.K

Nước: m2= 240g = 0,24kg; t2= 8,4; c2= 4200J/kg.K

Hợp kim: m3= 192g = 0,192kg; t3= 100

tcân bằng= t = 21,5

Tìm c3= ?

Lời giải:

Nhiệt lượng nhiệt lượng kế với nước thu vào:

Q1= m1C1(t – t1) = 0.128. 380 (21,5 – 8,4) = 637,184J

Q2= m2C2(t – t2) = 0,24. 4200 (21,5 – 8,4) = 13204,8J

Nhiệt lượng miếng hợp kim tỏa ra:

Q3= m3C3(t3– t) = 0.192. C3(100 - 21,5) = 15,072. C3

Ta có: Q1+ Q2= Q3= 637,184 + 13204,8 = 15,072. C3

⇒ C3≈ 918 J/kg.K

Hợp kim này không thể là kim loại tổng hợp của đồng và sắt bởi cả hai chất đều phải có nhiệt dung riêng bé dại hơn 918J/kg.K


Bài 25.17 trang 70 SBT trang bị lí 8: tín đồ ta vứt một miếng kim loại tổng hợp chì và kẽm trọng lượng 50g ở nhiệt độ 136°Cvào một nhiệt lượng kế cất 50g nước nghỉ ngơi 14°C. Biết nhiệt độ khi có thăng bằng nhiệt là 18°C và ước ao cho nhiệt độ lượng kế nóng thêm lên 1°C thì nên 65,1J cùng nhiệt dung riêng của kẽm là 210J/kg.K, của chì là 130J/kg.K, của nước là 4200J/kg.K

Hỏi có bao nhiêu gam chì và bao nhiêu gam kẽm trong phù hợp kim?

Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp tính nhiện lượngQ=mcΔt

Sử dụng đk cân bằngQtoa=Qthu

Lời giải:

Gọi m1là cân nặng của chì, m2là trọng lượng của kẽm, m là khối lượng của thích hợp kim:

m = m1+ m2= 0,05kg (1)

Nhiệt lượng chì với kẽm tỏa ra:

Q1= m1C1(136 - 18) = 15 340m1

Q2= m2C2(136 - 18) = 24 780m2

Nhiệt lượng nước thu vào:

Q3= m3C3(18 - 14) = 840 J

Vì mong cho nhiệt lượng kế nóng thêm lên 1oC thì nên 65,1J buộc phải nhiệt lượng kế thu vào:

Q4= Qk.(t – tn) = 65,1.(18 - 14) = 260,4 J

Ta có: Q1+ Q2= Q3+ Q4

15 340m1+ 24 780m2= 1100,4 (2)

Giải hệ phương trình (1) với (2) ta được:m1= 0,015kg với m2= 0,035kg

Vậy khối lượng chì là 15g và cân nặng kẽm là 35g


Bài 25.18 trang 70 SBT thứ lí 8: tín đồ ta muốn có 16 lít nước ở ánh sáng 40°C.Hỏi đề xuất pha bao nhiêu lít nước ở ánh sáng 20°C với bao nhiêu lít nước đã sôi?

Phương pháp giải: