Giải Bài Toán Lớp 5 Bài

     
*Bạn đang xem: Giải bài toán lớp 5 bài

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 5

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích


• Ôn tập: khái niệm phân số • Ôn tập: đặc điểm cơ bản của phân số • Ôn tập: đối chiếu hai phân số • Ôn tập: đối chiếu hai phân số (tiếp theo) • Phân số thập phân • luyện tập trang 9 • Ôn tập: Phép cùng và phép trừ nhì phân số • Ôn tập: Phép nhân cùng phép phân tách hai phân số • lếu số • hỗn số (tiếp theo) • luyện tập trang 14 • rèn luyện chung trang 15 phần 1 • luyện tập chung trang 15 phần 2 • luyện tập chung trang 16 • Ôn tập về giải toán • Ôn tập và bổ sung về giải toán • luyện tập trang 19 • Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) • luyện tập trang 21 • rèn luyện chung trang 22 • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo độ dài • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo cân nặng • rèn luyện trang 24 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích • luyện tập trang 28 • Héc-ta • luyện tập trang 30 • luyện tập chung trang 31 phần 1 • rèn luyện chung trang 31 phần 2 • rèn luyện chung trang 32

Chương 2: Số thập phân. Các phép tính cùng với số thập phân


• quan niệm số thập phân • tư tưởng số thập phân (tiếp theo) • hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân • luyện tập trang 38 • Số thập phân bằng nhau • so sánh hai số thập phân • luyện tập trang 43 • luyện tập chung trang 43 • Viết các số đo độ nhiều năm dưới dạng số thập phân • rèn luyện trang 45 • Viết những số đo trọng lượng dưới dạng số thập phân • Viết những số đo diện tích dưới dạng số thập phân • rèn luyện chung trang 47 • rèn luyện chung trang 48 phần 1 • rèn luyện chung trang 48 phần 2
II - các phép tính cùng với số thập phân
• 1. Phép cùng • 2. Phép trừ • 3. Phép nhân • 4. Phép chia

Chương 3: Hình học


• Hình tam giác • diện tích s hình tam giác • luyện tập trang 88 • luyện tập chung trang 89 - Phần 1 • luyện tập chung trang 89 - Phần 2 • Hình thang • diện tích hình thang • luyện tập trang 94 • rèn luyện chung trang 95 • Hình tròn. Đường tròn • Chu vi hình trụ • rèn luyện trang 99 • Diện tích hình tròn • rèn luyện trang 100 • rèn luyện chung trang 100 • trình làng biểu vật hình quạt • rèn luyện về tính diện tích s • luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) • luyện tập chung trang 106 • Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương • diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật • luyện tập trang 110 • diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương • rèn luyện trang 112 • rèn luyện chung trang 113 • Thể tích của một hình • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối • Mét khối • luyện tập trang 119 • Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật • Thể tích hình lập phương • luyện tập chung trang 123 • luyện tập chung trang 124 • trình làng hình trụ. Ra mắt hình ước • luyện tập chung trang 127 • rèn luyện chung trang 128

Chương 4: Số đo thời gian. Toán hoạt động đều
Xem thêm: Lý Thuyết Số Phần Tử Của Một Tập Hợp, Tập Hợp Con Cực Hay, Có Lời Giải

• Bảng đơn vị đo thời hạn • cộng số đo thời hạn • Trừ số đo thời gian • luyện tập trang 134 • Nhân số đo thời hạn với một vài • phân chia số đo thời hạn cho một số trong những • rèn luyện trang 137 • rèn luyện chung trang 137
• tốc độ • luyện tập trang 139 • Quãng đường • rèn luyện trang 141 • thời gian • luyện tập trang 143 • luyện tập chung trang 144 phần 1 • rèn luyện chung trang 144 phần 2 • luyện tập chung trang 145
• Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên • Ôn tập về phân số • Ôn tập về phân số (tiếp theo) • Ôn tập về số thập phân • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) • Ôn tập về đo độ dài và đo cân nặng • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) • Ôn tập về đo diện tích s • Ôn tập về đo thể tích • Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) • Ôn tập về đo thời gian
• Phép cộng • Phép trừ • rèn luyện trang 160 • Phép nhân • luyện tập trang 162 • Phép chia • luyện tập trang 164 • rèn luyện trang 165 • Ôn tập về các phép tính cùng với số đo thời hạn
• Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình • rèn luyện trang 167 • Ôn tập về tính diện tích, thể tích một trong những hình • rèn luyện trang 169 • rèn luyện chung trang 169
• một trong những dạng toán sẽ học • rèn luyện trang 171 phần 1 • rèn luyện trang 171 phần 2 • rèn luyện trang 172 • Ôn tập về biểu thiết bị • luyện tập chung trang 175 • rèn luyện chung trang 176 phần 1 • rèn luyện chung trang 176 phần 2 • luyện tập chung trang 177 • rèn luyện chung trang 178 • rèn luyện chung trang 179


Xem thêm: Những Đoạn Văn Tiếng Anh Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn, Đơn Giản

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích s •Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân •Chương 3: Hình học tập •Chương 4: Số đo thời gian. Toán hoạt động đều •Chương 5: Ôn tập