Hereby Nghĩa Là Gì

     
Dưới đây là những mẫu mã câu bao gồm chứa tự "hereby", trong bộ từ điển từ bỏ điển Anh - vantaidongphat.comệt. Bạn cũng có thể tham khảo phần đa mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống cần để câu với trường đoản cú hereby, hoặc tham khảo ngữ cảnh thực hiện từ hereby trong bộ từ điển từ điển Anh - vantaidongphat.comệt

1. The Empress hereby decrees:

Phụng thiên thừa vận, Thiên Hậu chiếu dụ.

Bạn đang xem: Hereby nghĩa là gì

2. You are hereby required khổng lồ surrender your firearms.

những vị được yêu cầu giao nộp vũ khí

3. “I hereby sentence you khổng lồ six months in prison.”

“Chiếu theo bạn dạng án này, tôi xử ông sáu tháng tù”.

4. I hereby recognize you as the 46th president of this country.

Tôi thỏa thuận công dìm bà là tổng thống sản phẩm công nghệ 46 của nước nhà này.

5. I hereby command all battalions khổng lồ attack lớn weaken the Rouran forces!

Ta hạ lệnh các quân doanh phải chủ động tấn công để gia công suy yếu hèn lực lượng Rouran!

6. You are hereby charged with the murder of a judge advocate general...

Anh bị truy tố mưa sát lao lý sư cầm vấn Quân Pháp.

7. I hereby name Hua Mulan the Commander-in-chief of the Wei nation!

Trẫm nhan sắc phong mang lại Hoa Mộc Lan là Đại tướng quân nước Ngụy!

8. I hereby announce. Guo Zhui"s new appointment as Chief Constable of Tiancheng Police Department.

Xem thêm: Pin Ip Bao Nhiêu Thì Nên Thay Pin Iphone Khi Bị Chai Bao Nhiêu Phần Trăm?

bây giờ tôi xác định tuyên bố, bổ nhiệm Quách Truy làm tân vantaidongphat.comên trưởng công an huyện Thiên Thành.

9. I, Christine Brown, vày hereby make a formal gift of this button lớn you, Sylvantaidongphat.coma Ganush!

Tôi, Christine Brown, bằng cách này, bằng lòng trao món kim cương là chiếc khuy này..... Mang đến bà, Sylvantaidongphat.coma Ganush.

10. I hereby order that all Jews in the Warsaw district... Will wear vantaidongphat.comsible emblems when out of doors.

Xin thông báo, fan Do Thái nghỉ ngơi Warsaw sẽ đề xuất mang dấu hiệu của mình 1 cách công khai.

11. I hereby decree that Prime Minister Cao Cao lead the Imperial Army lớn pacify the rebels Liu Bei & Sun Quan

Chiếu, thừa tướng Tào Tháo, thân suất thiên tử bỏ ra binh, tỉnh bình định Kinh Sở, Ngô vantaidongphat.comệt.

12. As of 1025 hours, the cargo vessel Aral Sea is hereby ordered khổng lồ reverse course and return lớn port in Odessa.

13. In acknowledgement of this suffering và pain, và out of identification with the sufferers và their descendants, I hereby ask forgiveness in my own name và in the name of the historical Labor movement.

Xem thêm: Xem Lịch Ngày 5/5 Dương Lịch Là Ngày Gì, Xem Lịch Ngày 5 Tháng 5 Năm 2021

Để bằng lòng sự khổ sở và sự nhẫn nhịn cam chịu đựng này, và so với những bạn đang gánh chịu đựng tổn thương khổ cực và cái dõi bé cháu hậu duệ của họ, Tôi xin mong xin sự tha thứ bởi tên của mình và nhân danh của trào lưu Lao đụng lịch sử.