In Consideration Of Là Gì

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
consideration considerationdanh tự sự cân nhắc, sự suy xét the proposals are still under consideration các khuyến nghị ấy vẫn còn đấy đang được xem xét to give one"s careful consideration khổng lồ a problem phân tích kỹ vấn đề, để ý đến kỹ sự việc (consideration for somebody / something) sự nhằm ý, sự quan lại tâm, sự chiếu cố he has never shown much consideration for his wife"s needs hắn chưa bao giờ quan tâm các đến nhu yếu của vk hắn out of consideration for the bereaved family"s feelings, the papers did not print the story suy nghĩ tình cảm của gia đình người quá cố, báo chí truyền thông không đăng mẩu truyện đó lên điều cần nghĩ mang lại hoặc thống kê giám sát đến; nguyên nhân time is an important consideration in this case thời gian là điều đặc biệt cần bắt buộc tính mang đến trong trường hòa hợp này several conditions have influenced my decision có tương đối nhiều lý do ảnh hưởng đến đưa ra quyết định của tôi chi phí thưởng, chi phí công for a consideration để thưởng công in consideration of something nhằm đáp lại điều gì; để đền bù mang lại điều gì a small payment in consideration of somebody"s services một khoản tiền nhỏ tuổi để đáp lại sự ship hàng của ai lớn take something into consideration tính đến dòng gì; lưu trọng điểm đến cái gì I always take fuel consumption into consideration when buying a car tôi luôn luôn tính tới cả độ tiêu hao nhiên liệu lúc mua xe ô tô to leave something out of account/consideration ngoài đến chiếc gì; coi cái gì là không quan trọng đặc biệt upon further consideration sau khi nghiên cứu thêm, sau khi xem xét kỹ sự xét đến, sự chú ý in c. Of chăm chú đến
*
/kən,sidə"reiʃn/ danh tự sự cân nhắc, sự suy xét, sự nghiên cứu, sự suy xét under consideration đáng được xét, xứng đáng được nghiên cứu to give a problem one"s careful consideration nghiên cứu kỹ vấn đề, cân nhắc kỹ vấn đề lớn leave out of consideration không xét đến, bên cạnh đến to lớn take into consideration xét đến, tính đến, ân cần đến, để ý đến sự để ý, sự quan tiền tâm, sự xem xét sự tôn kính, sự kính trọng to lớn show great consideration for tỏ lòng thành kính (ai) sự đền bù, sự đền rồng đáp; sự bồi thường; tiền thưởng, tiền công for a consideration để thưởng công cớ, lý do, lý he will do it on no consideration không một tại sao gì nhưng nó vẫn làm điều ấy (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự đặc trưng it"s of no consideration at all sự việc chẳng có gì đặc biệt quan trọng cả !in consideration of xét đến, tính đến; vì lẽ nhằm đền bù, để đền ơn !upon further consideration sau khi nghiên cứu thêm, sau khi quan tâm đến kỹ
*