Lịch sử 8 bài 15

     

Mục lục câu chữ

Bài 15: cách mạng tháng Mười Nga với cuộc đấu tranh đảm bảo cách mạng (1917 - 1921)

I. Lý thuyết

II. Cuộc chiến tranh xuất bản và đảm bảo thành quả phương pháp mạng ý nghĩa lịch sử của biện pháp mạng tháng Mười Nga năm 1917


Bài 15: phương pháp mạng tháng Mười Nga cùng cuộc đấu tranh bảo đảm cách mạng (1917 - 1921)

I. Lý thuyết

1. Nhì cuộc cách mạng sinh hoạt nước Nga năm 1917

a. Tình trạng nước Nga trước giải pháp mạng

- Về thiết yếu trị: Đầu cầm kỉ XX Nga vẫn là một nước quân chủ siêng chế, mở đầu là Nga hoàng.

Bạn đang xem: Lịch sử 8 bài 15

+ Nga hoàng sẽ đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây ra hậu quả kinh tế xã hội nghiêm trọng.

- Về ghê tế: lạc hậu, kiệt quệ bởi chiến tranh, nàn đói xẩy ra ở những nơi, công nghiệp, nntt đình đốn.

- Về làng hội:

+ Đời sống của nông dân, công nhân, các dân tộc trong đế quốc Nga vô cơ cực khổ.

+ phong trào phản đối cuộc chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng ra mắt khớp nơi.

2. Bí quyết mạng tháng hai năm 1917


- Phong trào mau lẹ chuyển từ tổng bãi công chính trị sang trọng khởi nghĩa vũ trang.

- chỉ huy là Đảng Bôn-sê-vích

- Lực lượng gia nhập là công nhân, binh lính, nông dân.

- Kết quả:

+ chế độ quân chủ siêng chế Nga hoàng bị lật đổ.

+ Xô viết đại biểu người công nhân và bầy tớ được ra đời (tháng 3/1917 toàn nước Nga gồm 555 Xô viết)

+ thuộc thời gian giai cấp tư sản cũng ra đời Chính bao phủ lâm thời.

- Tính chất: phương pháp mạng mon 2/1917 ở Nga là cuộc biện pháp mạng dân chủ tư sản giao diện mới.

*

3. Phương pháp mạng mon Mười năm 1917

- Sau biện pháp mạng tháng Hai, Nga trường tồn 2 thiết yếu quyền song song:

+ cơ quan chính phủ lâm thời (tư sản)

+ Xô viết đại biểu (vô sản)

* cục diện thiết yếu kéo dài.

- Trước tình hình đó Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định đường lối tiếp theo sau của bí quyết mạng Nga là chuyển từ cách mạng dân chủ bốn sản lịch sự cách mạng xã hội chủ nghĩa (lật đổ chính quyền tư sản lâm thời).

- Đầu tháng 10/1917 ko khí phương pháp mạng bao trùm cả nước. Lê-nin vẫn về nước trực tiếp chỉ đạo khởi nghĩa vũ khí giành chủ yếu quyền.

- diễn biến khởi nghĩa

+ Đêm 25/10 tấn công cung năng lượng điện Mùa Đông, bắt giữ các bộ trưởng của cơ quan chính phủ tư sản.

* Khởi nghĩa Pêtơrôgrát giành thắng lợi

- Tính chất: cách mạng mon Mười mang ý nghĩa chất của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa

II. Cuộc đấu tranh xây đắp và bảo vệ thành quả biện pháp mạng chân thành và ý nghĩa lịch sử của bí quyết mạng mon Mười Nga năm 1917

1. Xây dựng cơ quan ban ngành Xô viết

- chế độ của chủ yếu quyền:

+ Đập tan máy bộ Nhà nước cũ, xây dựng cỗ máy Nhà nước mới.

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 7 Bài Những Câu Hát Than Thân Ngắn Gọn, Soạn Bài Những Câu Hát Than Thân

+ Thủ tiêu rất nhiều tàn tích của chế độ phong kiến đưa về các quyền trường đoản cú do, dân chủ mang lại nhân dân.

+ thành lập và hoạt động hồng quân để bảo đảm chính quyền phương pháp mạng.

+ Quốc hữu hóa các nhà máy xí nghiệp sản xuất của ách thống trị tư sản, kiến tạo nền kinh tế tài chính xã hội chủ nghĩa.

2. Chống thù trong, giặc ngoài

- thời điểm cuối năm 1918 quân nhóm 14 nước đế quốc cấu kết với đàn phản trong nước tấn công phá hủy nước Nga.

- Đầu năm 1919 cơ quan ban ngành Xô viết đã thực hiện chính sách cộng sản thời chiến.

- văn bản của bao gồm sách:

+ công ty nước kiểm soát toàn thể nền công nghiệp.

+ Trưng thu lượng thực thừa của nông dân.

+ Thi hành chế độ cưỡng bức lao động.

- chế độ đã hễ viên về tối đa nguồn của cải lực lượng lao động của khu đất nước, làm cho sức táo bạo tổng hợp, đến thời điểm cuối năm 1920 Nga đẩy lùi sự can thiệp của những nước đế quốc, đảm bảo chính quyền non trẻ.

3. Ý nghĩa lịch sử vẻ vang của biện pháp mạng mon Mười

- cùng với nước Nga.

+ Đập rã ách áp bức, bóc tách lột của phong kiến, tư sản, giải phóng người công nhân và dân chúng lao động.

+ Đưa công nhân và dân cày lên nắm thiết yếu quyền, thiết kế chủ nghĩa làng hội.

- Với cố gắng giới:

+ Làm thay đổi cục diện vắt giới.

Xem thêm: 50 Bài Tập Quy Đồng Mẫu Số Lớp 4 Bài 103: Quy Đồng Mẫu Số Các Phân Số

+ cổ vũ và giữ lại nhiều bài học kinh nghiệm kinh nghiệm cho biện pháp mạng cầm giới.

Xem tiếp: kim chỉ nan sử 8 bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa buôn bản hội (1921 - 1941)