Lời dẫn chương trình bằng tiếng anh

     

Trong bài bác hôm nay, vantaidongphat.com sẽ đưa tới cho các bạn những mẫu câu tiếng anh văn phòng thường sử dụng trong thuyết trình bởi Tiếng Anh. Dưới đó là các ví dụ cho 13 phần bé dại theo trình tự kết cấu của một bài thuyết trình thông thường. Các bạn cũng có thể chọn lọc 13 câu ưa thích tương ứng để rèn luyện sử dụng cho thật thành thạo. 

*

%CODE9%


PART 1: INTRODUCTION – MỞ ĐẦU1.1. Welcoming – chào hỏi

Good morning, ladies & gentlemen.Welcome to (name of company, name of conference)Thank you all very much for coming today.I hope you all had a pleasant journey here today.

Bạn đang xem: Lời dẫn chương trình bằng tiếng anh

1.2. Introducing yourself – Giới thiệu bản thân

My name is (your name) & I am responsible for (your job).My name is (your name) from (name of company), where I am responsible for (your job).Let me introduce myself; my name is (your name) and I am responsible for (your job).

1.3. Introducing topic – trình làng chủ đề

The purpose of my presentation today is to … .In today’s presentation I’d like to … show you … . / explain to you how … .In today’s presentation I’m hoping khổng lồ … give you an update on… / give you an overview of … .As you all know, today I am going lớn talk khổng lồ you about ….I am delighted khổng lồ be here today to tell you about…

1.4. Outline presentation – nắm tắt mục lục

In today’s presentation I’d lượt thích to cover three pointsMy presentation is divided into… parts.Firstly, I’ll start with … , after that we will look at … , then I’ll….and finally I’ll …First of all, I’ll begin with…then I’ll…next…after that I’ll…finally I’ll…We’ll start with…,later we’ll move to…, & to finish we’ll…

1.5. Intruction Q&A – lí giải hỏi đáp

If you have any questions you’d like to ask, please leave them until the end, when I’ll be happy to answer them.If there are any questions you’d lượt thích to ask, please leave them until the end, when I’ll vì my best lớn answer them.


PART 2: PRESENTATION – NỘI DUNG BÀI THUYẾT TRÌNH2.1. Beginning presentation – bước đầu bài thuyết trình

I’ll start with some general information about …I’d just lượt thích to give you some background information about…As you are all aware / As you all know…Let’s start by looking at …I’d lượt thích to start by looking at …

2.2. Finishing one part – kết thúc một phần 

Well, I’ve told you about…That’s all I have lớn say about…We’ve looked at…So, that concludes …So, that’s an overview of …

2.3. Starting another part – Bắt đầu một trong những phần khác 

Now, let’s move on khổng lồ … .Now, let’s take a look at … .Moving on lớn the next part, I’d like to … .Moving on to lớn the next section, let’s take a look at …

2.4. Conclusion và summary – Tổng kết & tóm tắt

I’d lượt thích to conclude by…Well, that brings us lớn the end of the final section. Now, I’d lượt thích to summarise by … .That brings us lớn the over of the final section. Now, if I can just summarise the main points again.That concludes my presentation. Now, if I can just summarise the main points.That’s an overview of … . Now, just to summarise, let’s quickly look at the main points again.

Xem thêm: Nghị Luận Xã Hội Về Bạo Lưc Học Đường Lớp 9, Nghị Luận Xã Hội Về Bạo Lực Học Đường


PART 3: ENDING – KẾT THÚC3.1. Inviting questions – Mời thắc mắc 

If anyone has any questions, I’ll be pleased to answer them.If anyone has any questions, I’ll vị my best lớn answer them.If anyone has any questions, please feel không tính tiền to ask them and I’ll vì my best lớn answer.

3.2. Referring khổng lồ previous points – nói đến phần trước nhằm trả lời 

As I mentioned earlier … .As we saw earlier … .You may recall that we said … .You may recall that I explained … .

3.3. Dealing with difficult questions – ý kiến các câu hỏi khó 

I’ll come back lớn that question later if I may.I’ll / We’ll come back to lớn that question later in my presentation.I’ll / We’ll look at that point in more detail later on.Perhaps we can look at that point at the end / a little later.

Xem thêm: Top 19 Bài Văn Tả Cảnh Bình Minh Nơi Em Ở Lớp 5 Hay Nhất, Top 19 Bài Tả Cảnh Bình Minh Trên Quê Hương Em

3.4. Finishing và Thanking – ngừng & cảm ơn 

Thank you for your attention.Finally, I’d lượt thích to finish by thanking you (all) for your attention.Finally, I’d lượt thích to kết thúc by thanking you (all) for coming today.I’d like to thank you (all) for your attention & interest.