Lực kéo về cực đại

     

Lực kéo về hay có tên gọi không giống là lực hồi phục. Lực này xuất hiên lúc vật ban đầu rời khỏi vị trí cân bằng, nó có xu hướng đưa thiết bị về vị trí cân bằng.

Bạn đang xem: Lực kéo về cực đại

Lực kéo về là nguyên nhân làm cho vật xấp xỉ điều hòa.Dấu “-” chỉ lực nhắm đến vị trí cân bằng.

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Sinh Hoạt Chủ Nhiệm Mới Nhất 2022 Mới Nhất, Viết Biên Bản Sinh Hoạt Lớp

*
lực kéo về con lắc lò xo

Lưu ý:

Với nhỏ lắc lò xo gồm biểu thức F = – kx.Với con lắc đơn thì khả năng kéo về bao gồm biểu thức F = – mg.sinα, trong đó α là li độ góc.Với bé lắc lò xo nằm ngang thì khả năng kéo về đó là lực bọn hồi.

Xem thêm: Soạn Phép Phân Tích Và Tổng Hợp Ngắn Nhất, Soạn Bài Phép Phân Tích Và Tổng Hợp Ngắn Nhất

Chúng ta với mọi người trong nhà vào phần ví dụ để hhieeur bản chất của khả năng kéo về. Tất cả những ví dụ này được trích vào đề thi chính thức của BGD&ĐT.

Câu 1 <ĐỀ THI BGD&ĐT>: Một vật nhỏ dại có cân nặng 500 g xê dịch điều hòa dưới chức năng của một lực kéo về gồm biểu thức F = – 0,8cos 4t (N). Xê dịch của vật gồm biên độ làA. 6 cmB. 12 cmC. 8 cmD. 10 cmGiảiTheo đề suy ra: $left eginarraylF_m max = kA = momega ^2.A = 0,8N\omega = 4left( fracrads ight)\m = 0,5kgendarray ight. o A = 0,1m = 10cm$

Câu 2 <ĐỀ THI BGD&ĐT>: Ở một vị trí trên Trái Đất, hai bé ỉắc đơn có thuộc chiều dài đang đao động điều hòa với cùng biên độ. Gọi m1, F$_1$ với m2, F$_2$ thứu tự là khối lượng, độ lớn lực kéo về cực đại của con lắc trước tiên và của bé lắc sản phẩm công nghệ hai. Biết m1 + mét vuông = 1,2 kg với 2F$_2$ = 3F$_1$ . Quý giá của m1 làA. 720 g.B. 400g.C. 480 g.D. 600 g.GiảiỞ một vị trí trên Trái Đất, hai bé ỉắc solo có thuộc chiều lâu năm →cùng tần số góc$left = frac12momega ^2A leftrightarrow left o fracomega _1omega _2 = 3fracA_2A_1 = 9\F_1max = F_2max o m_1omega _1^2A_1 = m_2omega _2^2A_2 o fracm_2m_1 = fracomega _1^2A_1omega _2^2A_2endarray ight o fracm_2m_1 = left( 9 ight)^2.frac13 = 27$