LƯƠNG KHÔ TIẾNG ANH LÀ GÌ

     
Ví dụ, lương khô MRE có phong cách thiết kế để gồm thời hạn thực hiện ba năm ở tại mức 80 °F (27 °C) với sáu tháng làm việc 100 °F (38 °C).

Bạn sẽ xem: Lương thô tiếng anh là gì

For example, an MRE field ration is designed to have a shelf life of three years at 80 °F (27 °C) và six months at 100 °F (38 °C).Chính đậy liên bang Hoa Kỳ ra lệnh một lượng khủng sữa quánh như một các loại lương khô dành cho binh sĩ câu kết trong chiến tranh.The U.S. Government ordered huge amounts of condensed milk as a field ration for Union soldiers during the war.Trong thực tế, Grant dựa vào nền kinh tế tài chính địa phương để cung cấp chỉ thực phẩm cho người và ngựa của ông, nhưng lại rồi đã tất cả hàng đoàn xe không ngớt đưa về cho ông đạn dược, cà phê, lương khô, muối, và các nhu yếu phẩm khác.In reality, Grant relied on the local economy to lớn provide him only foodstuffs for men và animals, but there was a constant stream of wagons carrying ammunition, coffee, hardtack, salt, & other supplies for his army.Họ gởi cho trại quân Y-sơ-ra-ên trên Ghinh-ganh một phái đoàn có theo lương thực khô chỉ còn những miếng vụn, với bao cũ, thai rượu cũ rách vá lại, mặc xống áo cũ mòn với chân mang giầy cũ vá.They sent to Israel’s camp at Gilgal men carrying dry và crumby provisions và worn-out sacks và skin-bottles, and wearing patched garments & sandals.Khoai mì khô thương hiệu là tiwul, là một trong những loại lương thực sửa chữa ở hồ hết vùng khô hạn ngơi nghỉ Java như Gunung Kidul cùng Wonogiri, còn các loại củ, thân rễ không giống thì thường xuyên được ăn khi thất bát lúa.Dried cassava, locally known as tiwul, is an alternate staple food in arid areas of Java such as Gunung Kidul and Wonogiri, while other roots & tubers are eaten especially in hard times.Dưới khí hậu hà khắc và địa hình khô cằn của miền bắc Lưỡng Hà, quân team La Mã đã biết thành thiếu lương thực, nhất là nước, cho đến khi họ hoàn toàn có thể tới được các vùng đất màu mỡ hơn gần Tigranocerta.In the harsh, dry terrain of northern Mesopotamia, the army suffered from lack of provisions, especially water, until they reached the more fertile areas near Tigranocerta.Bởi kiếm giải pháp đè nén lương tâm cắm rứt vày tội lỗi nhưng Đa-vít bị hao mòn, và sự sầu óc làm sức lực ông bị yếu đuối đi hệt như một mẫu cây chạm chán lúc hạn hán giỏi nhằm ngày hè oi bức khiến cho khô đi chất nhựa nên yếu.Trying to lớn repress a guilty conscience wore David out, và anguish reduced his vigor as a tree loses life-giving moisture during a drought or in summer’s dry heat.The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M