MỘT QUẦN XÃ ỔN ĐỊNH THƯỜNG CÓ

     

Một quần xã bình ổn thường có

A.

Bạn đang xem: Một quần xã ổn định thường có

số lượng loài nhỏ và con số cá thể của loại thấp.

B. số lượng loài nhỏ dại và con số cá thể của chủng loại cao

C. số lượng loài to và số lượng cá thể của loại cao

D. con số loài phệ và số lượng cá thể của chủng loại thấp


*

Đáp án C.Hai quần thể A với B không giống loài sinh sống trong thuộc một khu vực địa lý và gồm các nhu cầu sống tương tự nhau, xu thế biến động thành viên khi xảy ra đối đầu là: (1) nếu quần thể A với B thuộc bậc phân loại thì loài tất cả tiềm năng sinh học cao hơn nữa sẽ chiến thắng thế, số lượng cá thể tăng. Loài sót lại giảm dần số lượng và có thể diệt vong. (2 ) tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh gay gắt luôn luôn luôn làm cho một loài sống sót, 1 loài diệt vong. (3 ) nếu 2 loài không giống bậc phân một số loại thì loài làm sao tiến hóa rộng sẽ chiến thắng thế, tăng con số cá thể (4)...
Đọc tiếp

Hai quần thể A và B không giống loài sống trong cùng một khoanh vùng địa lý và bao gồm các nhu yếu sống giống nhau, xu hướng biến động cá thể khi xảy ra đối đầu là:

(1) giả dụ quần thể A với B thuộc bậc phân nhiều loại thì loài có tiềm năng sinh học cao hơn nữa sẽ thắng thế, con số cá thể tăng. Loài còn sót lại giảm dần số lượng và rất có thể diệt vong.

(2 ) tuyên chiến đối đầu gay gắt luôn luôn luôn làm cho một loài sống sót, 1 loài khử vong.

(3 ) nếu 2 loài khác bậc phân nhiều loại thì loài làm sao tiến hóa rộng sẽ chiến hạ thế, tăng con số cá thể

(4) hai loài vẫn tồn tại bởi ngay trong khi có tuyên chiến và cạnh tranh chúng phân hóa thành những ổ sinh thái xanh khác nhau.

(5) loại nào gồm số lượng nhiều hơn thế nữa sẽ win thế, tăng số lượng. Chủng loại còn lại chắc hẳn rằng bị diệt vong.

 

Số đánh giá đúng là:

A.

B. 4

C. 1

D. 5


Xem đưa ra tiết
Lớp 12Sinh học
1
0
Cho những phát biểu sau: (1) cấu trúc lưới thức nạp năng lượng càng phức tạp khi đi trường đoản cú vĩ chiều cao xuống vĩ độ thấp, trường đoản cú bờ hải dương ra khơi đại dương. (2) Trong quy trình diễn thế, sinh khối, tổng số lượng và sản lượng sơ cung cấp tinh đầy đủ tăng. (3) Quần buôn bản có con số loài và con số cá thể của mỗi loài càng ít thì càng ổn định và cực nhọc bị tiêu vong vì sự đối đầu và cạnh tranh xảy ra ít. (4) Sự tuyên chiến và cạnh tranh trong từng chủng loại là trong số những nhân tố tác động đến độ đa dạng mẫu mã của quần xã. Số phát biểu không đúng là A. 2 B. 3 C. 4 D. 1
Đọc tiếp

Cho các phát biểu sau:

(1) cấu trúc lưới thức ăn uống càng phức hợp khi đi tự vĩ chiều cao xuống vĩ độ thấp, tự bờ hải dương ra khơi đại dương.

(2) Trong quy trình diễn thế, sinh khối, tổng con số và sản lượng sơ cấp cho tinh các tăng.

Xem thêm: Tổng Hợp Cách Miêu Tả Quần Áo Bằng Tiếng Anh Miêu Tả Quần Áo (3 Mẫu)

(3) Quần buôn bản có số lượng loài và số lượng cá thể của mỗi loài càng ít thì sẽ càng ổn định và nặng nề bị diệt vong vì sự tuyên chiến đối đầu xảy ra ít.

(4) Sự tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh trong từng loại là trong những nhân tố ảnh hưởng đến độ phong phú và đa dạng của quần xã.

Số phạt biểu không đúng là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1


Xem chi tiết
Lớp 12Sinh học
1
0
Hai quần thể A với B khác loài sống trong cùng một quanh vùng địa lý và có các nhu yếu sống giống như nhau, xu thế biến động thành viên khi xảy ra đối đầu và cạnh tranh là: (1) ví như quần thể A với B cùng bậc phân nhiều loại thì loài tất cả tiềm năng sinh học cao hơn sẽ win thế, con số cá thể tăng. Loài còn sót lại giảm dần con số và có thể diệt vong. (2) đối đầu và cạnh tranh gay gắt làm một loại sống sót, 1 loài khử vong. (3) nếu như 2 loài không giống bậc phân các loại thì loài nào tiến hóa hơn sẽ win thế, tăng con số cá thể. (4) hai loài vẫn t...
Đọc tiếp

Hai quần thể A và B khác loài sinh sống trong thuộc một khoanh vùng địa lý và có các nhu yếu sống tương tự nhau, xu hướng biến động cá thể khi xảy ra tuyên chiến đối đầu là:

(1) nếu như quần thể A với B thuộc bậc phân loại thì loài bao gồm tiềm năng sinh học cao hơn nữa sẽ win thế, số lượng cá thể tăng. Loài còn lại giảm dần con số và hoàn toàn có thể diệt vong.

(2) đối đầu và cạnh tranh gay gắt làm một loại sống sót, 1 loài diệt vong.

(3) giả dụ 2 loài không giống bậc phân loại thì loài làm sao tiến hóa rộng sẽ chiến thắng thế, tăng con số cá thể.

(4) nhì loài vẫn tồn tại cơ mà phân hóa thành các ổ sinh thái xanh khác nhau.

(5) loại nào có số lượng nhiều hơn thế sẽ chiến thắng thế, tăng số lượng. Loài còn lại bị diệt vong.

Tổ vừa lòng đúng là:

A. (1), (2), (5)

B. (1), (3), (4) 

C. (1), (2), (3), (4), (5) 

D. (2), (4), (5)


Xem đưa ra tiết
Lớp 12Sinh học
1
0
Hai quần thể A với B không giống loài sống trong cùng khu vực và tất cả các yêu cầu sống tương tự nhau. Bao gồm bao nhiêu phân phát biểu sau đây đúng về sự đối đầu giữa những loài? I. Trường hợp hai quần thể A với B cùng bậc phân loại, thì loài nào gồm tiềm năng sinh học cao hơn loài này sẽ chiến thắng, tăng con số cá thể; loại kia sút dần số lượng, hoàn toàn có thể bị diệt vong. II. Nếu như hai quần thể A với B khác nhau về bậc phân loại, thì loại nào gồm bậc tiến hóa cao hơn sẽ là chủng loại chiến thắng, tăng con số cá thể. III. Nhì quần thể v...
Đọc tiếp

Hai quần thể A cùng B khác loài sống trong cùng khu vực và có các yêu cầu sống tương đương nhau. Bao gồm bao nhiêu vạc biểu tiếp sau đây đúng về sự tuyên chiến và cạnh tranh giữa các loài?

I. Nếu hai quần thể A và B thuộc bậc phân loại, thì loại nào gồm tiềm năng sinh học cao hơn nữa loài này sẽ chiến thắng, tăng số lượng cá thể; loài kia giảm dần số lượng, rất có thể bị diệt vong.

II. Nếu như hai quần thể A cùng B khác nhau về bậc phân loại, thì loại nào gồm bậc tiến hóa cao hơn nữa sẽ là loại chiến thắng, tăng số lượng cá thể.

III. Nhì quần thể vẫn rất có thể tồn tại tuy vậy song trường hợp chúng có tác dụng phân li ổ sinh thái về thức ăn, phương pháp khai khác thức ăn, nơi ở...

IV. đối đầu và cạnh tranh giữa những loài vào quần xã là một động lực quan trọng đặc biệt của quá trình tiến hóa và gồm các nhu cầu sống tương tự nhau. Gồm bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng về sự đối đầu và cạnh tranh giữa những loài?

I. Giả dụ hai quần thể A với B thuộc bậc phân loại, thì loài nào gồm tiềm năng sinh học cao hơn nữa loài đó sẽ chiến thắng, tăng số lượng cá thể; loài kia bớt dần số lượng, hoàn toàn có thể bị diệt vong.

II. Giả dụ hai quần thể A và B khác nhau về bậc phân loại, thì chủng loại nào gồm bậc tiến hóa cao hơn nữa sẽ là loài chiến thắng, tăng số lượng cá thể.

III. Nhị quần thể vẫn có thể tồn tại tuy nhiên song ví như chúng có chức năng phân li ổ sinh thái xanh về thức ăn, phương pháp khai không giống thức ăn, khu vực ở...

Xem thêm: Tìm Quãng Đường Lớn Nhất Vật Đi Được Trong 1,5 Giây, Quãng Đường Lớn Nhất Đi Được Trong 1,5 Giây

IV. đối đầu và cạnh tranh giữa các loài vào quần xã là một động lực đặc trưng của quy trình tiến hóa.