MŨM MĨM TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

“TIMMY nhắm tới mục tiêu chế tạo một chương trình huấn luyện và đào tạo được thiêt kế dành riêng cho những người đi làm cho với đa số nội dung và năng lực sát với môi trường công sở. Tiếp cận vấn đề theo phương thức “Learning-By-Doing” nhằm học viên có thể vận dụng vào quá trình thực tế tức thì sau từng buổi học.”

Đăng ký ngay

Đang xem: đầy đặn tiếng anh là gì

*
*
*

I. TỪ VỰNG MIÊU TẢ VỀ HÌNH DÁNG, NƯỚC DA1. Chubby /’t∫ʌbi/: mũm mĩm, lớn mạp, phúng phính

2. Fat /fæt/: béo

3. Well-built /wel ‘bɪlt/: khổng lồ lớn, khỏe mạnh mạnh

4. Slim /slim/: gầy

5. Pale-skinned /peɪl skɪnd/: domain authority nhợt nhạt

6. Yellow-skinned /ˈjel.əʊ skɪnd/: da vàng

7. Olive-skinned /ˈɒl.ɪv skɪnd/: domain authority hơi tái xanh

8. Dark-skinned /dɑːk skɪnd/: da buổi tối màu

9. Plump /plʌmp/: tròn trịa, phúng phính

10. Big /big/: to, béo

11. Thin /θin/: gầy, ốm

12. Slender /’slendə/: thon, miếng dẻ, miếng khảnh

13. Petite /pə’ti:t/: nhỏ nhắn, xinh xắn(dùng mang đến phụ nữ)

14. Muscular /’mʌskjʊlə/: cơ bắp rắn chắc

15. Athletic /æθ’letik/: lực lưỡng, khỏe khoắn mạnh

16. Well-proportioned /,welprə’pɔ:∫ənd/ : rất đẹp vừa vặn, cân đối

17. Hour-glass figure / ‘aʊə glɑ:s ‘figə/: hình đồng hồ thời trang cát

18. Flabby /’flæbi/: nhũn nhẽo, chẩy xệ, yếu hèn ớt

II. TỪ VỰNG MIÊU TẢ VỀ HÌNH DÁNG KHUÔN MẶT19. Oblong /’ɒblɒŋ/: thuôn dài

Square /skweər/: phương diện vuông chữ Điền

21. Kim cương /’daiəmənd/: phương diện hình hột xoàn

22. Rectangle /’rektæŋgl/: khía cạnh hình chữ nhật

23. Inverted triangle / invəted ‘traiæηgl/: khía cạnh hình tam giác ngược

Triangle /ˈtraɪæŋɡl̩/: mặt hình tam giác

Round /raʊnd/: phương diện tròn

26. Heart /hɑ:t/: phương diện hình trái tim

Long /lɒŋ/: phương diện dài

Oval /ˈəʊ.vəl/: khía cạnh trái xoan

29. Pear /peə/: khía cạnh hình quả lê

Cute /kju:t/: dễ thương, xinh xắn

31. Handsome /’hænsəm/: rất đẹp trai (đối cùng với nam), lờ đờ (đối cùng với nữ)

32. Even teeth = regular teeth /’regjulə ti:θ/: răng hồ hết nhau, răng đều như phân tử bắp

33. Crooked teeth /’krʊkid ti:θ/: hàm răng lệch

34. Rosy cheeks / /’rəʊzi t∫i:k/: má phấn hào

35. High cheekbones /hai ‘tʃikbəʊn/ : lô má cao

III. TỪ VỰNG VỀ ĐỘ TUỔI, CHIỀU CAOYoung /jʌŋ/: trẻ, trẻ em tuổi

Middle-aged /ˌmɪd.l̩ˈeɪdʒd/: trung niên

Old /əʊld/: già

Short /ʃɔːt/: lùn

Medium-height /ˈmiːdi.əm haɪt/: độ cao trung bình

Tall /tɔːl/: cao

42. Senior citizen /’si:niə ‘sitizn/: người cao tuổi

43. Old age pensioner / əʊld eidʒ ‘pen∫ənə/: tuổi ngủ hưu

44. Toddler /’tɒdlə/: trẻ nhỏ ở độ tuổi mới biết đi

45. Baby /’beibi/:em bé, trẻ em con

IV.


Bạn đang xem: Mũm mĩm tiếng anh là gì


Xem thêm: ' Ascertain Là Gì - 'Ascertain' Là Gì


Xem thêm: ' Chính Trực Là Gì ?, Từ Điển Tiếng Việt Chính Trực Là Gì


TỪ VỰNG MIÊU TẢ MÀU SẮC, ĐỘ DÀI, KIỂU DÁNG CỦA TÓC
Bald head /bəʊld/ = Going bald: hói

Pony tail /ˈpəʊni teɪl/ : tóc cột đuôi ngựa

48. Shaved head /∫eiv hed/: tóc cúp cua

49. Long hair / lɔη heə/: tóc dài

50. Short hair /ʃɔːt heə/: tóc ngắn

51. Grey hair /ɡreɪ heə/:tóc xám

52. Red hair /red heə/: tóc đỏ

53. Crew cut /kru: cʌt/: đầu đinh

54. Dreadlocks /’dredlɒks/: tóc uốn lọn dài

55. Flat- top /’flættɔp/: đầu bằng

56. Undercut /’ʌndəkʌt/: tóc cắt ngắn tại đoạn dưới

57. Cropped hair /heə/: tóc cắt ngắn

58. Layered hair /heə/ :tóc tỉa nhiều lớp

59. Bob /bɒb/: tóc ngắn vượt vai

60. Permed hair /pɜ:m /heə/ : tóc bay bổng sóng

French blaid /plait, pigtail/: tóc đuôi sam

62. Cornrows/ˈkoɚnˌroʊz/: tóc tết tạo thành từng luống nhỏ

63. Bunch /bʌnt∫/: tóc buộc cao

64. Bun /bʌn/: tóc búi cao

65. Frizzy /’frizi/: tóc uốn thành búp

66. Mixed-race /miks reis/: lai

V. TỪ VỰNG MIÊU TẢ MẮT67. Beady /’bi:di/: mắt tròn với sáng, tinh tường

68. Boss-eyed /’bɒsaid/: mắt chột, đôi mắt lác

69. Bug-eyed /,bʌg’aid/: đôi mắt ốc nhồi ( mắt lồi)

70. Clear /kliə/: mắt khỏe mạnh mạnh, tinh tường

71. Close-set /,kləʊs’set/: mắt ngay gần nhau

72. Cross-eyed /’krɒsaid/: mắt lác, mắt lé

73. Liquid /’likwid/: mắt long lanh, sáng

74. Piggy /’pigi/: đôi mắt ti hí

75. Pop- eyed /’pɒpaid/: đôi mắt tròn xoe ( vị ngạc nhiên), mắt ốc nhồi

76. Sunken /’sʌηkən/: mắt trũng, mắt sâu

VI. TỪ VỰNG MIÊU TẢ MŨI77. Turned up /tɜ:n ʌp/: mũi cao

78. Straight /streit/: mũi thẳng

79. Snub /snʌb/: mũi hếch

80. Flat /flæt/: mũi tẹt

81. Hooked /’hʊkd/: mũi khoằm, mũi quặp

82. Broad /brɔ:d/: mũi rộng

VII. TỪ VỰNG MIÊU TẢ CÁC ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH KHÁC83. With glasses / wið glɑ:s/: treo kính