Ngành Hàng Không Tiếng Anh Là Gì

     

Ngành sản phẩm không đòi hỏi rất nhiều kỹ năng, một trong các đó là khả năng giao tiếp tiếng anh. Nội dung bài viết dưới trên đây 4Life English Center (vantaidongphat.com) vẫn tổng hợp những từ vựng tiếng Anh siêng ngành hàng không (Aviation) cơ bạn dạng nhất sẽ giúp bạn nâng cấp vốn từ vựng tiếp xúc trong công việc!

*
Tiếng Anh siêng ngành hàng không


Bạn đang xem: Ngành hàng không tiếng anh là gì

1. Từ bỏ vựng giờ Anh siêng ngành mặt hàng không 2. Một vài thuật ngữ giờ đồng hồ Anh chuyên ngành hàng không

1. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành mặt hàng không

1.1.

Xem thêm: Quán Quân &Apos; Biến Hóa Hoàn Hảo Gameshow, Chuong Trinh Bien Hoa Hoan Hao


Xem thêm: Mua Thanh Lý Máy Rửa Xe Tại Hà Nội, Mua Thanh Lý Máy Rửa Xe Cao Áp Tại Hà Nội Có Tốt


Tự vựng giờ đồng hồ Anh trên đại lý/phòng vé thiết bị bay

Carrier/ Airline /ker.i.ɚ/ ˈer.laɪn /: hãng hàng khôngAviation: Ngành hàng khôngFlight attendant: Tiếp viên hàng khôngAir stewardess /eər ˈstjuːədes/: bạn nữ tiếp viên sản phẩm khôngAir steward /eər ˈstjuː.əd/: nam tiếp viên hàng khôngCopilot: phi công phụFlight application /flaɪt ˌæpləˈkeɪʃən/: Điều khiếu nại chuyến cất cánh được phép vận dụng hoặc hạn chế áp dụngTerminal/ gate /tɜrmənəl / geɪt/: Cổng, đơn vị ga đi hoặc đến tại sảnh bayOutbound flight /aʊtˌbaʊnd flaɪt/: Chuyến bay ra nước ngoài (chuyến đi)Inbound flight /ɪnˈbaʊnd flaɪt/: Chuyến cất cánh vào (chuyến về)Flight application /flaɪt ˌæpləˈkeɪʃən/: Điều khiếu nại chuyến cất cánh được phép vận dụng hoặc tinh giảm áp dụngArrival/ Destination /əˈraɪ.vəl / dɛstəˈneɪʃən/: Điểm đếnReservation/ Booking /rez.ɚˈveɪ.ʃən/ˈbʊk.ɪŋ/ : Đặt chỗBusiness class /bɪz.nɪs ˌklæs /: Hạng yêu mến giaEconomy class /ɪˈkɑː.nə.mi ˌklæs /: Hạng phổ thôngFare /fer/: giá chỉ véTax /tæks/: ThuếOne way /ˌwʌnˈweɪ/: Một lượtAdvance purchase /ədˈvæns ˈpɜrʧəs/: Điều kiện sở hữu vé trướcCancel/ cancellation /ˈkæn.səl /kæn.səlˈeɪ.ʃən /: hủy hành trìnhCancellation condition /kænsəˈleɪʃən kənˈdɪʃən/ : Điều kiện bỏ véCapacity limitation /kəˈpæsəti ˌlɪmɪˈteɪʃən/: Giới hạn số lượng khách (hoặc hành lý) được siêng chở trên 1 chuyến bayGo show /goʊ ʃoʊ/: khách đi cấp tại trường bay (không đặt khu vực trước)Change /tʃeɪndʒ/: chuyển đổi vé (ngày, giờ đồng hồ bay)Economy class /ɪˈkɑː.nə.mi ˌklæs /: Hạng diện tích lớn (hạng ghế trên sản phẩm công nghệ bay)Circle trip /sɜrkəl trɪp /: hành trình vòng bí mật (khứ hồi)Re-validation /rɪ – ˌvæləˈdeɪʃən/: Gia hạn hiệu lực thực thi véBooking class /ˈbʊkɪŋ klæs/: Hạng để chỗDeparture/ Origin /dɪˈpɑrʧər / ˈɔrəʤən /: Điểm khởi hànhShoulder/ Mid season /ˈʃoʊldər / mɪd ˈsizən/ : Mùa giữa du lịch và thấp điểmDouble open jaw /ˈdʌbəl ˈoʊpən ʤɔ/: hành trình vòng mở képFare component /fɛr kəmˈpoʊnənt/: Đoạn tính giá chỉ Fee PhíFuel surcharge /ˈfjuəl ˈsɜrˌʧɑrʤ/: Phụ phí tổn nhiên liệu (xăng dầu)High season/ Peak season /haɪ ˈsizən / pik ˈsizən/ : Mùa cao điểmJourney/ Itinerary /ˈʤɜrni / aɪˈtɪnəˌrɛri / : Hành trìnhTicket endorsement /tɪkət ɛnˈdɔrsmənt/: Điều kiện ủy quyền véMileage /maɪ.lɪdʒ/ : Dặm baySurcharge /ˈsɝː.tʃɑːrdʒ/: tổn phí phụ thuMileage tăng cấp /maɪləʤ əpˈgreɪd/ : nâng cấp số dặm cất cánh đã điTicket re-issuance/ Exchange /tɪkət re-issuance / ɪksˈʧeɪnʤ/: Đổi véOne way fare /wʌn weɪ fɛr/: giá bán vé 1 chiềuOut of sequence reissue /aʊt ʌv ˈsikwəns riˈɪʃu/: Xuất đổi vé sai trình tự chặng bayPassenger (PAX) /ˈpæs.ən.dʒɚ/: Hành kháchPenalty /ˈpen.əl.ti /: Điều khiếu nại phạtPromotional fare/ special fare /prəˈmoʊʃənəl fɛr / ˈspɛʃəl fɛr/: giá bán vé khuyến mạiRe-book/ re-booking: Đặt lại véNo show /ˌnoʊˈʃoʊ/: bỏ chỗ (khách bỏ chỗ ko báo trước đến hãng HK)Reroute/ rerouting /riˈrut / riˈrutɪŋ/: biến hóa hành trìnhVoid /vɔɪd /: bỏ vé (làm mất hiệu lực vé và giá trị vé)Restriction /rɪˈstrɪk.ʃən/: Điều kiện hạn chế của giá véRound trip fare/ Return fare /raʊnd trɪp fɛr/ rɪˈtɜrn fɛr/ : giá chỉ vé khứ hồiSingle xuất hiện jaw /sɪŋgəl ˈoʊpən ʤɔ/: hành trình vòng mở đơnRound trip fare/ Return fare /raʊnd trɪp fɛr/ rɪˈtɜrn fɛr / : giá bán vé khứ hồiRefund /riː.fʌnd/ : trả vé

1.2. Trường đoản cú vựng giờ Anh trên quầy làm cho thủ tục

Flight:Chuyến bayFlight coupon /flaɪt ˈkuˌpɔn/: Tờ vé máy bay (thể hiện tin tức số vé, tên khách, khoảng bay, giá vé với thuế)Depart: Khởi hàngInformation desk: Quầy thông tinEmbassy statement /ɛmbəsi ˈsteɪtmənt/: Công văn của Đại sứ quánBaggage:Hành lýLuggage: Hành lýCode /koʊd/: mã (đặt chỗ)Luggage: Hành lýCheck-in /tʃek.ɪn/: làm cho thủ tụcScale: Tỷ lệProcedure /prəˈsiː.dʒɚ/: Thủ tụcCheck in: dấn phòngOverweight: vượt cânTransfer/ Intermediate point /trænsfər / ˌɪntərˈmidiɪt pɔɪnt/: Điểm trung chuyểnHelp-desk: Trợ giúpPass: vượt quaStopover /stɑːpˌoʊ.vɚ/: Điểm giới hạn trong hành trình (điểm trung chuyển) bên trên 24 tiếng)Depart: Khởi hàngValidity /vəˈlɪd.ə.t̬i/: hiệu lực của véCounter: Quầy thanh toánVisa: Thị thựcPassport: Hộ chiếu
*
Từ vựng giờ Anh chăm ngành mặt hàng không tại quầy làm cho thủ tục

1.3. Trường đoản cú vựng tiếng Anh tại quầy chất vấn an ninh

Safety regulation /seɪfti ˌrɛgjəˈleɪʃən/: pháp luật về an toànLuggage/ Baggage /lʌgəʤ/ˈbægəʤ/: Hành lýAccompanied infant /əˈkʌmpənid ˈɪnfənt/ : trẻ sơ sinh đi cùngAccompanied children /əˈkʌmpənid ˈʧɪldrən/: trẻ em đi cùng

1.4. Tự vựng giờ Anh khi trên vật dụng bay

Window seat: chỗ ngồi cạnh cửa ngõ sổVegetarian meal /ˌvɛʤəˈtɛriən mil/: Ăn chayWindow seat /ˈwɪn.doʊ ˌsiːt/: chỗ ngồi gần cửa sổAisle seat /aɪl sit/: số ghế gần lối điArmrest: nơi gác tayAisle: Lối đi giữa những dãy ghếAlternative /ɑːlˈtɝː.nə.t̬ɪv/: nạm thếDiscount /dɪs.kaʊnt/: bớt giáAisle seat: ghế ngồi cạnh lối điDiet meal /daɪət mil/: Ăn kiêngAir sickness bag: Túi nônRemain seated: Ngồi lặng trên ghế

2. Một số thuật ngữ tiếng Anh siêng ngành hàng không

2.1 Thuật ngữ giờ đồng hồ Anh tại khu vực sân bay

A departure lounge = The part of an airport where you wait until you get on the plane: Là một khu vực tại sân bay nơi bạn chờ để lên máy bayA runway = The part of an airport, like a road, which planes use when arriving or departing from an airport: Là một khu vực của sảnh bay, y hệt như một bé đường, nhưng mà máy bay áp dụng để đáp xuống hoặc cất cánh rời khỏi sân bayA duty-free siêu thị = A siêu thị in an airport where you don’t have lớn pay taxes on the goods you buy: Là siêu thị tại sân bay nơi bạn chưa phải trả thuế về món hàng chúng ta muaA control tower = The building in an airport which tells planes when it is safe for them lớn take off and land: Là toà nhà tại sân bay mà thông tin cho máy cất cánh thời điểm an toàn để họ cất cánh và hạ cánhA gate = The place in the airport where you go to get onto your flight: Là nơi tại sân bay mà bạn đi đến để lên trên máy bay

2.2 Thuật ngữ giờ Anh gần như vật trên sản phẩm bay

A cockpit = The place where the pilots sit to control the plane: chỗ mà những phi công ngồi để điều khiển máy bayA runway = The part of an airport, like a road, which planes use when arriving or departing from an airport: Là một khu vực của sảnh bay, y hệt như một con đường, cơ mà máy bay áp dụng để đáp xuống hoặc cất cánh bong khỏi sân bayA tray-table = A small table that is stored in the back of the seat in front of you on a plane: là 1 trong những bàn nhỏ mà được lưu trữ bên sau của mẫu ghế bên trước các bạn trong lắp thêm bayA galley = The area on a plane where the cabin crew prepare meals and store duty-free goods etc.: Là khu vực trong máy cất cánh mà nhóm tiếp viên sẵn sàng thức nạp năng lượng và giữ trữ các hàng không thuế…A trolley = Small bags or suitcase which passengers carry with them onto the plane: Những túi xách tay hoặc va li nhỏ mà sản phẩm khách sở hữu với bọn họ lên đồ vật bayA seatbelt = A safety feature on planes khổng lồ secure passengers in their seats: là 1 trong những thiết bị bình an trên máy bay để buộc hàng khách vào số ghế của họAn overhead locker = A storage area above passengers’ heads in a plane: Là quanh vùng kho bên trên đầu hành khách trong sản phẩm công nghệ bayAn oxygen mask = A piece of safety equipment which passengers put over their nose và mouth khổng lồ help them breath if there is an emergency on a plane: là một thiết bị an toàn mà sản phẩm khách để lên mũi cùng miệng sẽ giúp họ thở nếu bao gồm sự cố xẩy ra trên máy bayChecked baggage/luggage (uncountable) = Large suitcases or bags which passengers don’t carry with them onto the plane but which are put in the hold (the storage area of a plane): Là những tư trang hành lý hoặc túi đeo mà quý khách không mang với chúng ta lên máy bay nhưng được giữ giàng tại khu vực kho trên trang bị bay

2.3. Thuật ngữ tiếng Anh các quá trình hàng không

A baggage handler = A person who is responsible for your luggage, after you check-in, và takes it khổng lồ the plane: Là người chịu trách nhiệm về hành lý của bạn, sau khi chúng ta làm thủ tục, với vận chuyển chúng vào máy bayThe cabin crew = The people who look after passengers during a flight: Là mọi người giao hàng khách trong suốt chuyến bayA customs officer = A person who checks you are not trying to bring illegal food, drugs, guns or other items into a country: Là tín đồ kiểm tra rằng bạn không mang hầu hết thức ăn không hợp lệ, ma tuý, súng hoặc số đông thứ khác vào một đất nướcA pilot = A person who flies a plane: Là người lái máy bayAn immigration officer = A person who checks your visa and passport when you go into a country: Là bạn kiểm tra giấy thông hành cùng hộ chiếu của doanh nghiệp khi bạn vào trong 1 nước làm sao đó
*
Thuật ngữ giờ đồng hồ Anh các các bước hàng không

4Life English Center (vantaidongphat.com) hy vọng cùng với 105+ từ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành mặt hàng không trên đây sẽ giúp đỡ cho bạn nâng cao vốn tự vựng trong giao tiếp và sáng sủa trong công việc.