NOSY LÀ GÌ

     
đa sự·đa đoan·ngát·thơm·có mùi khó chịu thối·có mũi to·hay sục sạo·thành mũi·tò mò
Eager và nosy for some personal details, the host of the Inn proposes a competition: whoever tells the best tale will be treated to dinner.

Bạn đang xem: Nosy là gì


Háo hức và tò mò về cuộc đời từng người, người chủ sở hữu quán trọ đề xuất một cuộc thi: ai kể được mẩu truyện hay nhất sẽ được thiết đãi bữa tối.
The small island of Nosy Boroha off the northeastern coast of Madagascar has been proposed by some historians as the site of the legendary pirate utopia of Libertalia.
Đảo nhỏ dại Nosy Boroha ở ngoài khơi bờ biển đông bắc của Madagascar được một số nhà sử học đề xuất là địa điểm của hải tặc thần thoại không tưởng Libertalia.
There is some disagreement about its area of occurrence: Although there were claims that the bird was also found in the area of Fito & Maroantsetra as well as near Toamasina (Tamatave), i.e., the coastal areas of northern Toamasina Province, all specimens with good locality data are from the offshore island of Nosy Boraha.
Có một số bất đồng về quanh vùng xuất hiện nay của nó: mặc dù có tuyên ba rằng loài chim cũng được tìm thấy trong khu vực của Fito cùng Maroantsetra cũng giống như gần Toamasina (Tamatave), có nghĩa là các khoanh vùng ven đại dương phía bắc Toamasina, toàn bộ các mẫu vật tốt dữ liệu địa phương là từ đảo Nosy Boraha sinh hoạt nước ngoài.
I don"t mean to be nosy, but if you don"t have anyone, you know that my son"s still waiting for you.
Cô không tồn tại ý can thiệp chuyện người khác, cơ mà nếu cháu không có ai, con cháu biết là đàn ông cô vẫn đợi cháu.

Xem thêm: J&Amp;T Express Là Gì - Author Spotlight: Isabel J


They "re saying there is already a woman , I think she "s older than you , with red hair , who "s very nosy .
Họ còn cho thấy thêm là đã xuất hiện thêm một người thanh nữ tóc đỏ khôn xiết ư là tò mò , tôi nhận định rằng bà ta lớn tuổi rộng cô .
After escort và patrol duties, on 8 October she participated in the assault & capture of the island of Nosy Be on the north west coast of Madagascar, which was occupied by Vichy French forces.
Sau các vận động tuần tra với hộ tống tại đây, vào trong ngày 8 mon 10, nó tham gia tiến công và chỉ chiếm đóng đảo Noise Be về phía Bắc bờ biển khơi phía Tây của Madagascar, vốn vày lực lượng Vichy Pháp chiếm phần đóng.
It contains two genera: Acrantophis - Jan, 1860 Acrantophis dumerili, Duméril"s boa Acrantophis madagascariensis, Madagascar ground boa Sanzinia - Gray, 1849 Sanzinia madagascariensis, Madagascar tree boa Sanzinia volontany, Nosy Komba ground boa Pyron, R.A.; Burbrink, F.T.; Wiens, J.J. (2013).
Họ này bao gồm 2 đưa ra Acrantophis Jan, 1860 Acrantophis dumerili - Trăn Duméril Acrantophis madagascariensis - Trăn đất Madagascar Sanzinia Gray, 1849 Sanzinia madagascariensis – Trăn cây Madagascar ^ Pyron, R. A.; Burbrink F. T.; Wiens J. J. (2013).

Xem thêm: Địa Điểm Đổi Giấy Phép Lái Xe Tại Hà Nội Và Thủ Tục Cần Làm, Tra Cứu Thủ Tục Hành Chính


“Trong trường hợp này, thì việc các tín hữu tiểu giáo khu biết được rất nhiều điều một cách gấp rút là một phước lành.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M