PATCH LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Patch là gì

*
*
*

patch
*

patch /pætʃ/ danh từ miếng vá miếng băng dính, miếng thuốc cao (trên lốt thương...) miếng bông bịt mắt đau nốt ruồi giả (để trang trí trên mặt) mảnh đấta patch of potatoes: một đám (mảnh) khoai màng, vết, đốm lớn mảnh thừa, miếng vụnto strike a bad patch gặp gỡ vận bỉ, chạm mặt lúc không maynot a patch on (thông tục) ko mùi gì khi đem đối chiếu với, ko thấm gót lúc đem so sánh với ngoại cồn từto patch a tyre: vá một chiếc lốp dùng để làm vá, làm miếng vá (cho mẫu gì)it will patch the hole well enough: miếng kia đủ để vá cho chiếc lỗ thủng ráp, nối (các mảnh, các mấu vào cùng với nhau) chỉ ra từng mảng lốm đốm, loang lổ (trên đồ gì)to patch up vá víu, vá qua loa (nghĩa bóng) dàn xếp; bàn bạc qua loa, dàn xếp tạm thời (một vụ bất hoà...)
dán đắp vámiếng váhot patch: miếng vá ruột xesửa tạmpatch board: bảng sửa tạmsoft patch: sự sửa tạmvết đốmLĩnh vực: toán và tinđắp váprogram patch: đoạn đắp vá chương trìnhnối tạmpatch board: bảng nối lâm thời (trong truyền, thông thiết bị tính...)patch cable: cáp nối tạmpatch cord: dây mượt nối tạmpatch panel: bảng nối tạmLĩnh vực: điện lạnhđường nối tạm (ở bảng nối tạm)Lĩnh vực: năng lượng điện tử & viễn thôngráp nốipatch panel: tấm ráp nốiLĩnh vực: xây dựngsự sửa chữa tổng thể mặt đường (ổ gà)váhot patch: cao su đặc vá ruột xehot patch: miếng vá ruột xepatch (vs): đắp vápatch block: khối xây vápatch file: tệp vápatch level: mức vápatch panel: miếng váprogram patch: đoạn đắp vá chương trìnhaudio patch baydụng cụ điều hành và kiểm soát âm tầnbald patch (enamel flaw)vết loang lổ (trên men sứ)blooping patchsự sửa giờ lục bụcblow out patcháo đỡ tia lửa hàngreen patch distortionvết méo đốm chưa khôground patch areavùng cơ bản (để phân tích)hard patchsửa cứnghopping patchđốm chảyoil patchđốm dầuoil patchmàng dầuoil patchvết dầu loangpatch (v)nối (các miếng vào nhau)patch (v)ráppatch (vs)nối tạmpatch (vs)sửa tạmpatch boardbảng nối mạchpatch boardbảng trưng bày điệnpatch corddây nốipatch corddây nối (các bộ phận)patch filetệp sửapatch levelmức sửa o đám o chỗ sửa tạm o nắp - Một team lớn hoặc một hàng máy thu cần sử dụng trong thăm dò địa chấn rộng hàng trăm fut với gồm vài trăm thiết bị thu nối vào một kênh đơn. - Một chỗ nối ghép tạm thời. - Một tấm độn hoặc mảnh vật liệu dùng để bịt đậy lỗ hoặc một chỗ yếu. § patch reef : ám tiêu đốm
*Xem thêm: Vì Sao Rau Hoa Quả Tươi Khó Bảo Quản, Bảo Quản Rau Quả Tươi

*

*

patch

Từ điển Collocation

patch noun

1 material over a hole

VERB + PATCH have Her trousers have patches all over them. | sew on

PREP. ~ on dancers with patches on their costumes

2 part of a surface that is different

ADJ. irregular | clear, coloured, dark | damp, wet | icy icy patches on the roads | bald He has a small bald patch on the crown of his head. | rough, sore

PREP. in ~es The velvet curtains were faded in patches. | ~ of There were some patches of clear blue sky. | ~ on A large damp patch had appeared on the ceiling.

PHRASES a patch of colour flowers providing little bright patches of colour around the garden

3 piece of land

ADJ. isolated an isolated patch of forest | cabbage, potato, vegetable

PREP. in a/the ~ working in his vegetable patch | on a/the ~ located on a small patch of flat ground

PHRASES a patch of grass/ground We found a nice patch of grass khổng lồ sit on.

4 period of time

ADJ. bad, difficult, rocky, rough, sticky | purple The team has hit a purple patch, with nine wins from their last ten games.

VERB + PATCH go through, have, hit Their business hit a sticky patch last year.

PREP. ~ of going through a patch of poor health

Từ điển WordNet


n.

a piece of cloth used as decoration or khổng lồ mend or cover a holea short set of commands to lớn correct a bug in a computer program

v.

provide with a patch; also used metaphorically

The field was patched with snow
Xem thêm: Tiết Lộ Cách Tự Làm Siro Ho Cho Trẻ Sơ Sinh Mẹ Nên Chọn, Top 8 Loại Siro Ho Cho Trẻ Sơ Sinh Mẹ Nên Chọn

Microsoft Computer Dictionary

n. A piece of object code that is inserted in an executable program as a temporary fix for a bug.vb. In programming, lớn repair a deficiency in the functionality of an existing routine or program, generally in response to an unforeseen need or phối of operating circumstances. Patching is a common means of adding a feature or a function lớn a program until the next version of the software is released. Compare gian lận (definition 2), kludge (definition 2).

File Extension Dictionary

General Patch FileElonex ONEt+ Patchn tệp tin (Elonex)

English Synonym and Antonym Dictionary

patches|patched|patchingsyn.: fix mend repair service