Pl/Sql Là Gì

     
Pl / Sql Là Gì ? Sự không giống nhau Giữa Oracle và Sql hệ thống Sự khác biệt Giữa Oracle với Sql Server các lệnh PL/SQL cơ bản Các kiểu tài liệu thông dụng với khai báo con trỏ (Cursor) thủ tục (Procedure) Package PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language) là 1 trong những ngôn ngữ xây dựng lập trình hướng thủ tục sử dụng cho Oracle SQL. Nó là 1 mở rộng lớn của Oracle SQL.Các lệnh PL / SQL cơ phiên bản Các hình dáng tài liệu thông dụng và khai báo nhỏ trỏ ( Cursor ) thủ tục ( Procedure ) Packagelà một ngôn từ lập trình lập trình hướng thủ tục sử dụng cho. Nó là một lan rộng ra ra của

Bạn đã xem: Pl/Sql Là Gì ? Sự không giống nhau Giữa Oracle và Sql vps Sự khác biệt Giữa Oracle cùng Sql Server


Bạn vẫn đọc: Pl/Sql Là Gì ? Sự khác nhau Giữa Oracle và Sql vps Sự khác nhau Giữa Oracle với Sql hệ thống


PL/SQL bao gồm các thành phần ngữ điệu hướng thủ tục bao gồm điều kiện và vòng lặp. Nó được cho phép khai báo hằng số và biến, giấy tờ thủ tục và các hàm, kiểu dữ liệu và biến của các kiểu dữ liệu, và những trigger. Nó rất có thể sử lý những ngoại lệ (lỗi tại thời gian chạy). Mảng cũng được cung ứng nâng cấp để sử dụng cho các tập thích hợp trong PL/SQL. Trường đoản cú phiên phiên bản 8 trở đi nó bao hàm thêm những tính năng phía đối tượng. Nó rất có thể tạo một đơn vị PL/SQL như thủ tục, hàm, package, giao diện dữ liệu, triggers, đều thứ được lưu trữ trong database được tái thực hiện bởi những ứng dụng ngẫu nhiên giao tiếp với ứng dụng Oracle.gồm gồm có thành phần ngôn từ hướng giấy tờ thủ tục gồm có đk kèm theo cùng vòng lặp. Nó được chất nhận được khai báo hằng số và biến, thủ tục và phần đông hàm, mẫu mã tài liệu với biến của rất nhiều kiểu tài liệu, và gần như trigger. Nó trả toàn có thể sử lý phần đông ngoại lệ ( lỗi trên thời hạn chạy ). Mảng cũng được tương hỗ nâng cấp để thực hiện cho đều tập hòa hợp trong. Từ phiên bạn dạng 8 trở đi nó gồm có thêm những kỹ năng hướng đối tượng người tiêu dùng. Nó trả toàn rất có thể tạo một solo vịnhư thủ tục, hàm, package, kiểu dáng tài liệu, triggers, hồ hết thứ được tích trữ trong database được tái áp dụng bởi gần như ứng dụng bất kể tiếp xúc với áp dụng Oracle .

Bạn đang xem: Pl/sql là gì

Chú ý: những hình minh họa sau đây tôi thực hiện công núm PL/SQL Developer phiên bản 8.x, tuy vậy cũng không có biệt lập nếu bạn sử dụng PL/SQL Developer phiên phiên bản 10.x hoặc một phiên bạn dạng khác.

Xem thêm: Công Dụng Của Nút Lệnh Times New Ro Dùng Để Thay Đổi, Trắc Nghiệm Tin Học 4 Có Đáp Án


Để có thể tiếp cận cấp tốc với PL/SQL bạn cần có một qui định lập trình. Theo gớm nghiệm thao tác của tôi bạn cũng có thể sử dụng PL/SQL Developer, đây là một công cụ trực quan thao tác với Oracle và để lập trình PL/SQL.Trong tài liệu này tôi thực hiện LearningSQL (Một database nhỏ dại dùng để trả lời học SQL trong website o7planning.org). Bạn có thể tạo database này theo hướng dẫn bên dưới đây:Mỗi lệnh SQL kềt thúc bằng dấu chấm phẩy (;)Các lệnh thuộc “ngôn ngữ quan niệm dữ liệu” (Data Definition LanguageDDL) không được áp dụng trong PL/SQLLệnh SELECT.. INTO trả về nhiều dòng rất có thể gây ra exception ( > 1 dòng).Lệnh SELECT .. INTO ko trả về cái nào rất có thể gây ra exceptionCác lệnh nằm trong “ngôn ngữ thao tác làm việc trên dữ liệu” (Data Manipulation Language – DML) có thể ảnh hưởng tác động trên những dòng dữ liệu.Sử dụng toán tử := để giá chỉ giá trị cho 1 biến.

Xem thêm: Em Đã Trao Tình Yêu Cho Một Người Nữa Bao Lâu Nay, Lời Bài Hát Dối Lừa (Live Looping)

Để hoàn toàn có thể tiếp cận nhanh vớibạn cần phải có một luật lập trình. Theo khiếp nghiệm thao tác của tôi chúng ta cũng có thể sử dụng, đây là một vẻ ngoài trực quan thao tác vớivà nhằm lập trìnhTrong tài liệu này tôi sử dụng(Một database bé dại dùng để giải đáp họctrong website). Chúng ta có thể tạo database này theo hướng dẫn bên dưới đây:Mỗi lệnhkềt thúc bằng dấu chấm phẩy (;)Các lệnh trực thuộc “ngôn ngữ khái niệm dữ liệu” () không được áp dụng trongLệnhtrả về nhiều dòng có thể gây ra exception ( > 1 dòng).Lệnhkhông trả về chiếc nào có thể gây ra exceptionCác lệnh trực thuộc “ngôn ngữ làm việc trên dữ liệu”có thể ảnh hưởng trên những dòng dữ liệu.Sử dụng toán tửđể giá giá trị cho một biến.


— Lệnh gán giá trị mang đến biếnx := 1;– Lệnh Insert:Insert into Department (Dept_Id, Dept_No, Dept_Name, Location) values (1, “D1”, “HR”, “Chicago”);– Bắt nước ngoài lệ:Begin Select Dept.Dept_Id into v_Dept_Id from Department Dep;Exception when too_many_rows then Dbms_Output.put_line(“Error:”||Sqlerrm);End;……Declare — Phần khai báo – không bắt buộc- — Khai báo những biến thực hiện trong phần thân v_Location Varchar2(100);Begin — Phần thân của khối lệnh — Đoạn lệnh tiến hành v_Location := “Chicago”; — ….Exception — Phần giải pháp xử lý lỗi – Không đề xuất — Bắt để sử lý các ngoại lệ không giống nhau. When No_Data_Found Then — nước ngoài lệ khi câu lệnh SELECT .. INTO không trả về cái nào — (Không sẽ phải bắt) — Sử lý gì đấy tại đây. — Hoặc nhằm lệnh null còn nếu như không cần sử lý. Null; When Too_Many_Rows Then — ngoại lệ lúc câu lệnh SELECT .. INTO trả về những dòng — (Không bắt buộc phải bắt) Null; When Others Then — các ngoại lệ khác Null;End;Ở phía trên tôi trình làng tổng quan về các lệnh cơ bạn dạng của PL/SQL. Các bạn sẽ hiểu rộng về nó trải qua các ví dụ như ở các phần tiếp theo.If v_Option = 1 Then v_Action := “Run”;Elsif v_Option = 2 Then v_Action := “Backup”;Elsif v_Option = 3 Then v_Action := “Stop”;Else v_Action := “Invalid”;End If;

*
*
*
Declare v_Result Number; — Khai báo một biến có mức giá trị 50 v_a Number := 50; — Khai báo một biến có mức giá trị 100 v_b Number := 100;Begin — In ra màn hình Console Dbms_Output.Put_Line(“v_a= ” || v_a); — In ra màn hình Console Dbms_Output.Put_Line(“v_b= ” || v_b); — Tính tổng v_Result := v_a + v_b; — In ra screen Console Dbms_Output.Put_Line(“v_Result= ” || v_Result);End;Nhấn biểu tượng
*

Kiểu sốKhai báo sử dụng
Numberv_Amount Number(15,2)v_Salary Number;
Integerv_Age Integer;
Floatv_Amount Float;
Double
Real

Declare v_Result Number ; — Khai báo một biến có giá trị 50 v_a Number : = 50 ; — Khai báo một biến có mức giá trị 100 v_b Number : = 100 ; Begin — In ra screen hiển thị Console Dbms_Output. Put_Line ( ” v_a = ” | | v_a ) ; — In ra screen hiển thị Console Dbms_Output. Put_Line ( ” v_b = ” | | v_b ) ; — Tính tổng v_Result : = v_a + v_b ; — In ra màn hình hiển thị Console Dbms_Output. Put_Line ( ” v_Result = ” | | v_Result ) ; kết thúc ; nhận hình tượng