Prepaid expenses là gì

     

Chi phí tổn trả trước (tiếng Anh: Prepaid expenses) là các chi phí thực tế sẽ phát sinh nhưng lại có tương quan tới chuyển động sản xuất gớm doanh của tương đối nhiều kì hạch toán.
Bạn đang xem: Prepaid expenses là gì

Chi tổn phí trả trước (tiếng Anh: Prepaid expenses) là các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng lại có tương quan tới vận động sản xuất khiếp doanh của không ít kì hạch toán.


*


Chi tổn phí trả trước là các giá cả thực tế đang phát sinh tuy vậy có tương quan tới hoạt động sản xuất tởm doanh của không ít kì hạch toán.

Các khoản giá cả trả trước bao gồm:

– ngân sách mua bảo hiểm, trả trước tiền mướn nhà, mướn tài sản, dịch vụ
Xem thêm: Vai Trò Của Xã Hội Hóa Y Tế Là Gì, Xã Hội Hóa Y Tế: Cần Minh Bạch Công

– ngân sách thành lập doanh nghiệp, chi phí di chuyển vị trí kinh doanh, tổ chức triển khai lại doanh nghiệp

– chi phí đào chế tạo cán bộ quản lí và người công nhân kĩ thuật

– giá cả nghiên cứu cực hiếm lớn, ngân sách giai đoạn tiến hành không đầy đủ tiêu chuẩn ghi nhận là tài sản cố định (TSCĐ) vô hình


– ngân sách chi tiêu sửa chữa khủng TSCĐ

– Trị giá cách thức dụng ráng loại áp dụng 2 lần, các lần, trị giá vỏ hộp luân chuyển, đồ dùng cho thu
Xem thêm: Bắt Đầu Nhanh: Sắp Xếp Theo Thứ Tự Trong Excel Nhanh Nhất, Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Phạm Vi Hoặc Bảng

– chi phí mua các tài liệu kĩ thuậtrong thời gian chấm dứt việc

Tài khoản áp dụng TK 242 – giá cả trả trước

Bên Nợ:

Các khoản ngân sách chi tiêu trả trước tạo nên trong kì


– những khoản chi tiêu trả trước chưa tính vào chi tiêu SXKD trong kì

Hạch toán một vài giao dịch tài chính chủ yếu

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC về cơ chế kế toán doanh nghiệp

1. Khi phát sinh những khoản chi chi phí trả trước phải phân chia dần vào túi tiền SXKD:

Nợ TK 242 – chi phí trả trước

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)

Có các TK 111, 112, 152, 331, 334, 338,…

– Định kì tiến hành phân bổ ngân sách chi tiêu trả trước vào giá cả SXKD, ghi:

Nợ những TK 623, 627, 635, 641, 642

Có TK 242 – ngân sách trả trước nhiều năm hạn

2. Khi trả trước tiền mướn TSCĐ, thuê hạ tầng theo cách làm thuê chuyển động và phục vụ chuyển động kinh doanh cho nhiều năm, ghi:

 – trường hợp TSCĐ thuê sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, thương mại dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương thức khấu trừ, ghi:

Nợ TK 242 – túi tiền trả trước

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)

Có những TK 111, 112,…

 – trường hợp TSCĐ thuê thực hiện vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT tính theo cách thức trực tiếp hoặc ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 242 – chi phí trả trước dài hạn

Có những TK 111, 112,…

3. Định kì khi phân chia dần số lỗ tỉ giá hối đoái tạo nên và reviews lại những khoản mục tiền tệ bao gồm gốc nước ngoài tệ của hoạt động đầu tư chi tiêu XDCB (Giai đoạn trước hoạt động, khi xong xuôi đầu tư) vào túi tiền tài chính, ghi:

Nợ TK 635 – giá thành tài chính (Lỗ tỉ giá ân hận đoái)

Có TK 242 – Chi mức giá trả trước 

Ví dụ

 Tháng 8/2019, công ty Đức Việt trả tiền mướn văn phòng 1 năm (từ tháng 09/2019 cho đến khi xong tháng 8/2020) số tiền 60 triệu đồng.

 – không còn năm 2019, chi tiêu này được hạch toán như sau:

Nợ TK 642: updating

Có TK 242: updating 

– không còn năm 2019, trên sổ mẫu TK 242 vẫn còn đấy số dư 40 triệu chi phí thuê công sở của 8 tháng đầu năm mới 2020 mà công ty đã trả trước. Các tháng (từ tháng 1/updating/2020), kế toán phân chia chi phí: