Reflect là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Reflect là gì

*
*
*

reflect
*

reflect /ri"flekt/ ngoại cồn từ bội nghịch chiếu, làm phản xạ, dội lạito reflect light: bội phản chiếu ánh sángto reflect sound: dội lại âm thanh bội nghịch ánhtheir actions reflect their thoughts: hành động của họ phản ánh tứ tưởng họ đem về (hành động, kết quả...)the result reflects credit upon his family: tác dụng ấy đem đến tiếng xuất sắc cho gia đình anh ta (từ hiếm,nghĩa hiếm) gập lạito reflect the corner of the paper: vội vàng mép giấy lại nội đụng từ (+ on, upon) suy nghĩ, ngẫm nghĩto reflect upon what answers lớn make: suy xét nên vấn đáp thế nào làm hại lây, làm xấu lây, làm cho mang tiếng, làm mất đi uy tínto reflect on someone"s honour: làm cho ai sở hữu tai có tiếng chỉ trích, chê trách, khiển tráchto reflect on somene"s: chỉ trích aito reflect upon someone"s conduct: chỉ trích tư biện pháp của ai
ánh xạphản chiếuphản xạsuy nghĩLĩnh vực: đồ gia dụng lýphản ảnh

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): reflection, reflector, reflect, reflective, reflectively


*

*Xem thêm: Ứng Dụng Khác Ngăn Sử Dụng Google Play, Thủ Thuật Xử Lí Lỗi Ch Play Bị Chặn Màn Hình

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

reflect

Từ điển Collocation

reflect verb

1 send back light/heat/sound

ADV. dimly, dully The sun reflected dully off the stone walls. (figurative) In Milton"s poem, Satan, even after his fall, dimly reflects his former glory. | back

PREP. from The screen reflects light from the sun. | off

2 show/express sth

ADV. clearly | directly | accurately, closely, correctly, faithfully, well Does this opinion poll accurately reflect the public mood? | adequately The punishment should adequately reflect the revulsion felt by most people for this appalling crime. | merely, simply This year"s budget simply reflects the fact that we have fewer people out of work. | not necessarily The views expressed in this article vì chưng not necessarily reflect those of the editor.

VERB + REFLECT be designed lớn The exhibition is designed to reflect the diversity of the nation và its regions.

PREP. in The condition of the house is reflected in its low price.

3 think deeply

ADV. bitterly, gloomily, ruefully, wryly reflecting ruefully that the great American dollar didn"t buy as much as it used to

VERB + REFLECT pause khổng lồ | leave sb khổng lồ He was left lớn reflect on the implications of his decision.

PREP. on/upon She paused to lớn reflect on what she had achieved.

PHRASES time to reflect I need time to lớn reflect.

Từ điển WordNet


v.

manifest or bring back

This action reflects his true beliefs

give evidence of a certain behavior

His lack of interest in the project reflects badly on him

give evidence of the unique of

The mess in his dorm room reflects on the student
Xem thêm: Chủ Nghĩa Plato Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

English Synonym and Antonym Dictionary

reflects|reflected|reflectingsyn.: consider contemplate deliberate meditate mirror muse ponder send back study think