Sail là gì

     
sail tức thị gì, định nghĩa, những sử dụng cùng ví dụ trong tiếng Anh. Cách phát âm sail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sail.

Bạn đang xem: Sail là gì


Từ điển Anh Việt

sail

/seil/

* danh từ

buồm

to hoist a sail: kéo buồm lên

tàu, thuyền

a fleet of twenty sails: một nhóm tàu gồm đôi mươi chiếc

sail ho!: tàu kia rồi!

bản hứng gió (ở cánh cối xay gió)

quạt gió (trên boong tàu, trên hầm mỏ)

chuyến đi bằng thuyền buồm

to make sail

(xem) make

to phối sail

(xem) set

to take in sail

cuốn buồm lại

(nghĩa bóng) hạ thập yêu thương cầu, sút tham vọng

to take the wind out of someone"s sails

(xem) wind

* nội cồn từ

chạy bởi buồm, chạy bằng máy (tàu)

đi thuyền buồm, đi tàu (người); nhổ neo, xuống tàu (để ra đi)

bay lượn, liêng; đi lướt qua, trôi qua (chim, máy...)

đi một biện pháp oai vệ ((thường) nói về bầy bà...)

* ngoại đụng từ

đi trên, điều khiển xe trên (biển...)

he had sailed the sea for many years: anh ta sẽ đi biển cả nhiều năm

điều khiển, lái (thuyền buồm)

to sail into

(thông tục) lao vào (công việc), ban đầu một biện pháp hăng hái

tấn công dữ dội; mắng nhiếc thậm tệ, chỉ trích thậm tệ

to sail close (near) the wind

(xem) wind


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng giờ đồng hồ Anh
9,0 MB
Học từ bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập với kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích vừa lòng từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng số 590.000 từ.

Xem thêm: 5 Cách Sửa Lỗi Driver Âm Thanh Win 10, Khắc Phục Lỗi Âm Lượng Win 10


*

Từ liên quan
Hướng dẫn giải pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang con trỏ vào ô tra cứu kiếm và để né khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô search kiếm cùng xem những từ được nhắc nhở hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang phía trong ô search kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch chuyển giữa những từ được gợi ý.Sau đó dìm (một lần nữa) nhằm xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô kiếm tìm kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ yêu cầu tìm vào ô tìm kiếm kiếm cùng xem những từ được nhắc nhở hiện ra mặt dưới.Nhấp loài chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Cách Theo Dõi Tin Nhắn Trên Facebook Của Người Khác Cực Đơn Giản


Lưu ý
Nếu nhập tự khóa thừa ngắn các bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn có nhu cầu tìm trong list gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp sau để chỉ ra từ thiết yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*