Sau Because Là Gì

     
1 biện pháp dùng Because và Because of1.2 2 – kết cấu because of 1.2.2 2.2 – Chuyển chủng loại câu từ dùng because quý phái because of và ngược lại1.4 I. CẤU TRÚC BECAUSE VÀ BECAUSE OF1.5 II. CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ BECAUSE lịch sự CẤU TRÚC BECAUSE OF1.6 III. BÀI TẬP BECAUSE VÀ BECAUSE OF1.7 gợi ý phân biệt cấu tạo Because, Because Of và In Spite Of trong tiếng Anh1.7.2 2. Cấu trúc Because, Because Of và In Spite Of1.9 4. Cách chuyển câu từ cấu trúc Because sang cấu tạo Because Of

Cách dùng Because cùng Because of

1 – cấu tạo Because 

Because có nghĩa là vày vì. Because + 1 mệnh đề gồm nghĩa là cũng chính vì điều gì đấy đã xảy ra, hay cũng chính vì ai này đã làm gì. Sau because luôn là một mệnh đề có chủ ngữ động từ đầy đủ. Bạn cần đặc biệt lưu ý điều này nhé. 


Công thức thành lập câu sử dụng because:

Because + S + V + O, S + V + O  hoặc S + V + O, because S + V + O 

Bạn sẽ xem: cách làm because of


*
*

2 – cấu trúc because of 

2.1 – Công thức: 

Because of có nghĩa là vì chưng vì điều gì đó. Ví như là “bởi vày cơn mưa”, “bởi vì bài toán tắt đường”, “bởi vì việc đi muộn của tôi”…. Chú ý từ các ví dụ này thì chúng ta cũng có thể đoán được là phia sau because of là các danh từ, đại từ hoặc là các nhiều danh đụng từ đúng ko nào? Đây chủ yếu là khác biệt lớn duy nhất của cấu trúc because of và cấu trúc because

Cách sử dụng because of không hề khó, bạn chỉ việc nắm vũ công thức tiếp sau đây để ra đời câu cùng với because of nhé.

Bạn đang xem: Sau because là gì

Because of + noun/ pronoun/ noun phrase

Ví dụ: 

Khi bạn thực hiện thành thạo because of rồi thì có thể các bạn sẽ còn “nghiện” kết cấu này, bởi điểm sáng của nó là tinh giảm được câu. Trong các trường đúng theo trang trọng hơn thì người bản ngữ cũng ưu tiên dùng because of vì cấu tạo này “che giấu” được công ty thể thực hiện hành động, chỉ nêu đề nghị nêu ra sự việc, sụt giảm tính cá nhân, tính công kích.

*
2.2 – Chuyển mẫu mã câu từ cần sử dụng because sang because of cùng ngược lại

Khi chuyển từ cấu trúc ngữ pháp giờ Anh because sang cấu trúc because of ta phải biến mệnh đề phía sau thành một danh từ, các danh từ hay danh rượu cồn từ bỏ thay thế. để ý rằng ví như sau Because có “to be” hoặc “here, there” thì hãy bỏ nó đi, sau đó tiếp tục xét 6 trường đúng theo sau đây.

a – Hai nhà ngữ ở cả 2 mệnh đề tương đương nhau 

– Hai nhà ngữ như thể nhau: bỏ chủ ngữ ở cấu tạo because, thêm “ing” vào động từ.

I failed the exam because I slept over. 

=> I failed the exam because of sleeping over. 

*
b – Tân ngữ trong mệnh đề chứa because là một trong những danh từ: 

Trong trường đúng theo này, chúng ta chỉ nên bỏ đi công ty ngữ, áp dụng danh từ.

Ví dụ: Because there was a heavy traffic jam, we were late.

=> Because of the heavy traffic jam, we were late.

c – Tân ngữ có tính trường đoản cú đứng trước danh từ

Trong trường phù hợp này, họ chỉ nên đưa tính tự lên trước danh từ, bỏ đi những phần không nên thiết.

Ví dụ: Because the traffic jam was heavy, we were late.

=> Because of the heavy traffic jam, we were late.

*
d – Một tính từ: 

Trong trường vừa lòng này, họ đổi tính từ bỏ thành danh từ. 

Ví dụ: Because it is raining, I stayed at my house. 

=> Because of the rain, I stayed at my house. 

e – phương pháp chuyển về dạng sở hữu: dùng danh tự dạng sở hữu.

Ví dụ: Because I was lazy, I failed the exam.

=> Because of my laziness, I failed the exam.

f – sử dụng “the fact that” 

Quy tắc thông thường cho đa số trường hợp: dùng các “the fact that ” đặt trước mệnh đề ao ước chuyển. Biện pháp làm này chỉ thực hiện khi chúng ta không thể biến đổi được bằng các cách trên và đúng cho đa phần các trường hợp.

Ví dụ: Because Kim is short, she cannot reach the clock on the wall. 

=> Because of the fact that Kim is short, she cannot reach the clock on the wall.

*

Bài tập về Because cùng Because of 

Bài 1:

We stopped playing football ……. The rain.It was all …….. Him that they got into trouble.They had to hurry indoors …… it was raining.She is late ……. The traffic.We didn’t arrive until six o’clock …….. The traffic was terrible.He found the exam easy …….. He had worked hard during the course.She can’t drive …….. Her illness.This restaurant closed down …….. The recession.He found working in France very difficult ……… the language problem.She’s very difficult to lớn understand ……… her accent.
*

Bài 2:

Because I studied hard, I passed the exam.

=> Because of ________________________.

Because Hoa was rich, she could buy that house.

=> Because of _____________________________.

Although he has a physical handicap, he has become a successful business man.

=> Despite ________________________________________________________.

His father asked him lớn go stay at trang chủ because he was sick.

=> Because of ______________________________________.

She failed the University entrance exam because her grades were bad.

=> Because of _____________________________________________.

Because there was an accident, I was late.

=> Because of _______________________.

Because the rain was so heavy, I couldn’t go to school.

=> Because of _________________________________.

Because of the cheap price, my wife insists on buying the Tivi.

=> Because __________________________________________.

Although it was raining heavily, we still went lớn school.

=> Despite / In spite of ____________________.

Although phái nam is not an intelligent student, he can learn very fast.

=> Despite / In spite of ______________________________________.

*

Đáp án:

Bài 1:

Đáp án:

1. Because of

2. Because of

3. Because

4. Because of

5. Because

6. Because

7. Because

8. Because of

9. Because of

10. Because of

Bài 2: 

Because of studying hard , I passed the exam.Because of Hoa’s richness, she could buy that house.Despite his physical handicap, he has become a successful business man.Because of his sickness his father asked him lớn go stay at home.She failed the University entrance exam because of her bad grades.Because of an accident, I was late.Because of the heavy rain, I couldn’t go to lớn school.Because the price is cheap, my wife insists on buying the Tivi.Despite / In spite of the heavy rain, we still went khổng lồ school.Despite / In spite of not being an intelligent student, he can learn very fast.

I. CẤU TRÚC BECAUSE VÀ BECAUSE OF

1. Kết cấu BECAUSE

Because là một trong giới từ bỏ đứng trước mệnh đề chỉ nguyên nhân. Cấu trúc BECAUSE trong giờ Anh được dùng như sau:

BECAUSE + S + V + O

➥ Ví dụ:

I love it because it’s very beautifulShe could only eat salad because she is a vegetarian2. Cấu tạo BECAUSE OF

BECAUSE OF là một trong giới từ bỏ kép. Thay vì chưng đi với cùng một mệnh đề như Because thì Because of vẫn đứng trước một danh trường đoản cú hoặc cụm danh từ, V-ing, đại từ. Because of cũng có chức năng chỉ lý do tương từ bỏ như Because.

BECAUSE OF + PRO (NOUN)/NOUN PHRASE

➥ Ví dụ:

We lost because of youI pass the exam because of her help

II. CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ BECAUSE sang CẤU TRÚC BECAUSE OF

Quy tắc bình thường khi thay đổi từ Because thanh lịch Because of là biến hóa mệnh đề sau Because thành một danh từ, cụm danh từ, đại từ bỏ hoặc V-ing. Một số nguyên tắc để biến đổi từ Because quý phái Because of như sau:

1. Nhà ngữ 2 vế trong câu tương đương nhau

Nếu thấy 2 công ty ngữ của 2 vế trong câu giống như nhau, ta bỏ chủ ngữ vế Because, đụng từ tiếp đến thêm đuôi -ING.

➥ Ví dụ:

Because Lan is short, she can’t reach the book on the self

➨ Because of being short, Lan can’t reach the book on the self

2. Nếu chỉ với lại danh từ/cụm danh từ ngơi nghỉ vế “Because of…”

Sau lúc giản lược theo phép tắc 1, nếu chỉ từ lại danh từ/cụm danh từ nghỉ ngơi vế “Because of…” thì lưu giữ danh từ/cụm danh trường đoản cú đó.

➥ Ví dụ:

Because there was a storm, students have to lớn stay at home

➨ Because of a storm, students have khổng lồ stay at home

Trong trường đúng theo này, chúng ta sẽ không thực hiện “Because of being a storm” mà cần sử dụng “Because of a storm”.

3. Nếu gồm danh từ cùng tính từ sống vế Because

Khi vế Because có nhắc đến cả tính từ với danh từ, ta chỉ việc đặt tính tự trước danh từ để tạo thành nhiều danh từ.

➥ Ví dụ:

Because the wind is strong, we can’t jogging

➨ Because of the strong wind, we can’t jogging

4. Giả dụ vế Because không tồn tại danh từ

Nếu vế Because không có danh từ, ta vẫn đổi tính từ/trạng tự thành danh từ và hoàn toàn có thể sử dụng tính tự sở hữu.

➥ Ví dụ:

Because it is windy, we can’t jogging

➨ Because of the wind, we can’t jogging

Because he acted badly, she doesn’t like him

➨ Because of his bad action, she doesn’t lượt thích him

III. BÀI TẬP BECAUSE VÀ BECAUSE OF

1. Bài tập viết lại câu với cấu trúc BECAUSE OFBecause it is rain, we stopped the matchBecause Tom was ill, he is absent todayBecause she is kind, everyone loves herBecause I was too tired, I will have a long tripBecause he passed the exam, his parent very proud of himThe house is dirty so I can’t feel comfortableShe is a beautiful girl so her husband very loves herIt’s hot so we will travel to lớn the beach this weekendThis problem is difficult so I can’t understandI got mark 10 in Math exam so I am very happy today2. Đáp ánBecause of the rain, we stopped the matchBecause off his illness, Tom is absent todayBecause of her kindness, everyone loves herBecause of my tiredness, I will have a long tripBecause his exam passing, his parent very proud of himBecause of the house’s dirt, I can’t feel comfortableBecause of her beautiful, her husband very loves herBecause of hot, we will travel to lớn the beach this weekendBecause the problem’s difficult, I can’t understandBecause of the Math exam 10 mark, I am very happy today

Hướng dẫn phân biệt kết cấu Because, Because Of và In Spite Of trong giờ Anh

1. Tư tưởng về cấu trúc Because, Because Of cùng In Spite Of

Because là 1 giới trường đoản cú đứng trước mệnh đề chỉ nguyên nhân.

Because of là 1 giới trường đoản cú kép, được sử dụng trước danh từ, V-ing, đại từ nhằm chỉ vì sao của sự việc, hành động.

Xem thêm: Lọc Tiếng Anh Là Gì ? Chắt Lọc Tiếng Anh Là Gì

In spite of là dùng như một giới từ, đứng trước danh từ tốt V-ing nhằm chỉ sự tương phản cho 1 hành động.

2. Cấu trúc Because, Because Of với In Spite Ofa. Cấu tạo because

Because + S + V + O

I like it because it is very beautiful He never eat meat because he is a vegetarianb. Cấu tạo because of

Because of + N/ N phrase / V-ing

I pass the essay because of her helpI angry because of himc. Cấu trúc in spite of

In spite of + N /NP /V-ing, clause

Clause + In spite of + N / NP /V-ing

In spite of being married, she still got in an affair with a young boyShe had an affair with a young boy in spite of being married

3. Trả lời phân biệt kết cấu Because, Because Of cùng In Spite Of

Sau Because phải là 1 mệnh đề.Sau Because of, In spite of không được là mệnh đề mà lại là 1 danh từ/ các danh từ/ V-ing hoặc đại từ.

4. Cách chuyển câu từ cấu trúc Because sang kết cấu Because Of

Nguyên tắc bình thường khi biến đổi (Because quý phái Because Of) là thay đổi mệnh đề che khuất Because thành 1 danh từ, các danh từ, đại từ hay rất có thể là V-ing. Một số trong những quy tắc sẽ giúp đỡ bạn biến hóa từ Because thanh lịch Because of như sau:

a. Công ty ngữ 2 vế trong câu như là nhau

Nếu thấy hai chủ ngữ của cả hai vế trong câu tương tự nhau, bạn hãy bỏ chủ ngữ vế Because, động từ sau đó thêm đuôi _ing

Ví dụ: Because Mai is tall, She can reach the book on the shelf.

=> Because of being tall, Mai can reach the book on the shelf.

b. Nếu chỉ từ danh từ/cụm danh từ ở vế “Because of…”

Sau lúc giản lược theo quy tắc 1, nếu chỉ từ danh từ/cụm danh từ làm việc vế “Because of…” thì lưu giữ danh từ/cụm danh từ đó.

Ví dụ: Because there was a storm, everyone was at home.

=> Because of a storm, everyone was at home.

Trong trường đúng theo này, bạn sẽ không áp dụng “Because of being a storm” cơ mà phải sử dụng “Because of a storm”.

c. Nếu bao gồm danh từ cùng tính từ làm việc vế Because

Khi vế Because có nhắc đến cả tính từ cũng giống như danh từ, bạn chỉ việc đặt tính từ trước danh tự để tạo thành cụm danh từ.

Ví dụ: Because the wind is strong, we can’t jogging

=> Because of the strong wind, we can’t jogging

d. Trường hợp vế Because không tồn tại danh từ

Nếu vế Because không tồn tại danh từ, các bạn sẽ đổi tính từ/trạng từ thành danh từ và hoàn toàn có thể sử dụng tính từ sở hữu.

Ví dụ: Because it is windy, they can’t jogging

=> Because of the wind, they can’t jogging

Because she acted badly, he doesn’t like her

=> Because of her bad action, he doesn’t lượt thích her

5. Bài xích tập thực hành thực tế (có đáp án)

1. Julia doesn’t go to school because she is ill

=>Because of her illness, Julia doesn’t go to lớn school.

2. Our guests arrived late because of the heavy rain

=>Because it rained heavily, Our guests arrived late.

3. Because of his friend’s absence, he has to lớn copy the lesson for her.

=>Because his friend is absent . He has khổng lồ copy the lesson for her.

4. This girl is ignorant because she is lazy

=>Because of her laziness,This girl is ignorant.

5. My friend was absent because of his illness

=>Because my friend was ill,he was absent.

6. As she has behaved badly, she must be punished

=>Because of her bad behaivior, she must be punished.

7. Although he had a good salary, he was unhappy in his job

=>In spite of having a good salary, he was unhappy in his job.

8. The little girl crossed the street although the traffic was heavy

=>In spite of heavy traffic, The little girl crossed the street.

9. Although he had a bad cold, Henry still went khổng lồ work

=>In spite of having a bad cold, Henry still went khổng lồ work

10. Not having enough money, I didn’t buy the computer

=>Because I don’t have enough money, I didn’t buy the computer

11. Although the weather was very hot, they continued playing football

=>In spite of hot weather, they continued playing football

Bài tập

I. Viết lại câu làm sao cho nghĩa không đổi

1.Viet can’t drive because of his blindness.

2. Salim didn’t go lớn work yesterday because she was sick.

3. Because I worked hard, I succeeded in my test.

4. My sister couldn’t vì the exam because it was very difficult.

5. They arrived so late because of the bad traffic.

II. Chọn đáp án đúng nhất

1. I miss Lan so much ____________ we didn’t see her for a long time. (because/because of)

2. ____________ the weather was so cold, they stayed home. (because/because of)

3. I was late for the important meeting _______________ the heavily traffic. (because/because of)

4. My grandfather retired in 2010 ___________ his health was ill. (because/because of)

5. Tony had lớn stay in hospital ___________ his broken leg. (because/because of)

Đáp án

I. Viết lại câu nghĩa ko đổi.

1.Viet can’t drive because of his blindness.

➔ Viet can’t drive because he is blind.

2. Salim didn’t go khổng lồ work yesterday because she was sick.

➔ Salim didn’t go khổng lồ work yesterday because of her sickness.

3. Because I worked hard, I succeeded in my test.

➔ Because of my hard – working, I succeeded in my test.

4. My sister couldn’t vị the exam because it was very difficult.

➔ My sister couldn’t bởi vì the exam because of difficulty.

5. They arrived so late because of the bad traffic.

➔ They arrived so late because the traffic was bad.

II. Chọn đáp án đúng

1. Because vì tiếp nối là 1 mệnh đề S + V

2. Because vì tiếp đến là 1 mệnh đề S + V

3. Because of vì kế tiếp là 1 cụm danh từ

4. Because vì kế tiếp là 1 mệnh đề S + V

5. Because of vì kế tiếp là 1 nhiều danh từ

Bài tập về cấu trúc because

1. We stopped playing tennis ……. The rain

2. It was all …….. Her that we got into trouble

3. We had to hurry indoors …… it was raining

4. I am late ……. The traffic

5. We didn’t arrive until seven o’clock …….. The traffic was terrible

6. She found the exam easy …….. She had worked hard during the course

7. He can’t drive …….. His illness

8. The restaurant closed down …….. The recession

9. He found working in japan very difficult ……… the language problem

10. He’s very difficult lớn understand ……… his accent

Đáp án :

1. We stopped playing tennis because of the rain

2. It was all because of her that we got into trouble

3. We had khổng lồ hurry indoors because it was raining

4. I am late because of the traffic

5. We didn’t arrive until seven o’clock because the traffic was terrible

6. She found the exam easy because she had worked hard during the course

7. He can’t drive because of his illness

8. The restaurant closed down because of the recession

9. He found working in nhật bản very difficult because of the language problem

10. He’s very difficult to understand because of his accent

Bài tập ứng dụng: viết lại câu với because of cùng because, in spite of trong giờ Anh bao gồm đáp án

1. Mary doesn’t go lớn school because she is ill

=>Because of her illness ,Mary doesn’t go to lớn school.

2. Our guests arrived late because of the heavy rain

=>Because it rained heavily, Our guests arrived late.

3. Because of my friend’s absence, I have to copy the lesson for him

=>Because my friend is absent .I have lớn copy the lesson for him

4. This boy is ignorant because he is lazy

=>Because of his laziness,This boy is ignorant.

5. My friend was absent because of his illness

=>Because my friend was ill,he was absent.

6. As he has behaved badly, he must be punished

=>Because of his bad behaivior,he must be punished.

7. Although he had a good salary, he was unhappy in his job

=>In spite of having a good salary,he was unhappy in his job.

8. The little boy crossed the street although the traffic was heavy

=>In spite of heavy traffic,The little boy crossed the street.

Xem thêm: Mẹ Uống Sữa Ông Thọ Còn Có Tăng Cân Không Và Cách Sử Dụng Như Thế Nào?

9. Although he had a bad cold, William still went to lớn work

=>In spite of having a bad cold,William still went to work

10. Not having enough money, I didn’t buy the computer

=>Because I don’t have enough money, I didn’t buy the computer

11. Although the weather was very hot, they continued playing football

=>In spite of hot weather,they continued playing football

Bài tập về kết cấu because

We stopped playing football ……. The rain.It was all …….. Him that they got into trouble.They had lớn hurry indoors …… it was raining.She is late ……. The traffic.We didn’t arrive until six o’clock …….. The traffic was terrible.He found the exam easy …….. He had worked hard during the course.She can’t drive …….. Her illness.This restaurant closed down …….. The recession.He found working in France very difficult ……… the language problem.She’s very difficult khổng lồ understand ……… her accent.

Đáp án:

Because of 2. Because of 3. Because 4. Because of 5.Because 6. Because 7. Because 8. Because of 9.Because of 10. Because of

Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng