Selection Là Gì

     
" class="title-header">Selection là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, lấy một ví dụ mẫu và lý giải cách sử dụng Selection
*

1848 điểm

tranthuy92


Selection là gì? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, lấy ví dụ mẫu và gợi ý cách thực hiện Selection
*

Selection là (Sự) Lựa Chọn; tuyển Chọn.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực tài chính .