Sink in là gì

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
sink
*
sinksinkWe can wash our hands at a sink.danh từ bể rửa bát, chậu rửa bát (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) chậu rửa (lavabô) bể phốt (nghĩa bóng) vũng nước bẩn, vũng lầy; ổ a sink of vices một ổ truỵ lạc đầm lầy khe kéo fonts (trên (sân khấu))nội hễ từ sank; sunk chìm, thụt, nhũn nhặn ship sinks tàu chìm cart sinks into mud xe bò lún xuống bùn nhún nhường xuống, trở nên thấp hơn, hạ thấp dần dần the soldier sank to the ground badly wounded fan lính bị yêu thương nặng, bổ gục xuống lặn xuống dưới chân trời (mặt trời) the sun is sinking phương diện trời đã lặn xuống thấp, lắng xuống voice sinks giọng hạ thấp river sinks nước sông xuống mất dần quý giá (sức mạnh..); suy sút prices sink giá bán sụt xuống to sink in someone"s estimation mất uy tín so với ai hõm vào, hẳm vào (má...) his eyes have sunk in mắt anh ta hõm vào xuyên vào, in sâu vào, ngập sâu vào; ngấm vào bayonet sinks in khổng lồ the hilt lưỡi lê ngập sâu vào cho tận cán impression sinks into mind tuyệt hảo thấm sâu vào óc dye sinks in dung dịch nhuộm ăn vào (nghĩa bóng) chìm, chìm đắm to sink into degradation chìm sâu vào sự ươn hèn ngoại rượu cồn từ làm cho chìm, đánh đắm khổng lồ sink a ship đánh chìm tàu làm phá sản, phá hoại, không khiến cho thành công, chống trở the press want khổng lồ sink his bid for the Presidency báo mạng muốn làm thất bại nỗ lực của ông ta giành chức Tổng thống hạ xuống, khiến cho thấp xuống, di chuyển xuống drought sinks stream hạn hán có tác dụng mực nước suối tốt xuống lớn sink one"s voice khổng lồ a swhiper hạ thấp giọng xuống thành một tiếng thì thầm chôn lớn sink two posts (into the ground) here chôn hai mẫu cột ở chỗ này để ngả xuống, nhằm rủ xuống đào, khoan, xung khắc to sink a well đào giếng khổng lồ sink a die khắc nhỏ súc sắc giấu to sink one"s name che tên tuổi to sink a fact che một vụ việc đánh (một trái bóng) vào hố, lỗ (trong bi da, golf..) (thông tục) uống (nhất là uống các rượu) they sank a bottle of gin between them chúng ta uống cùng với nhau không còn cả một chai rượu gin to lớn sink one"s own interests quên mình lớn sink oneself quên mình lớn sink one"s knees quỳ sụp xuống lớn sink money đầu tư vốn vào một trong những việc marketing mà cực nhọc rút ra; mất vốn bị mắc kẹt trong một việc sale sink or swim (tục ngữ) (dùng mang lại một tình huống mà ta đang thất bại trọn vẹn hoặc là sẽ tồn tại bằng nỗ lực của bạn dạng thân) một mất một còn; độc nhất vô nhị sống nhì bị tiêu diệt The refugees had lost their homes & their possessions, and it was now (a case of) sink or swim những người dân tị nạn đã mất hết cống phẩm và tài sản, và hiện thời là trường hợp nhất sống nhị chết his heart sank at the sad news được tin bi ai lòng anh ta se lại to sink one"s differences đồng ý quên đi hầu hết sự sự không tương đồng a/that sinking feeling (thông tục) cảm thấy có cái gì xấu xẩy ra to sink lượt thích a stone chìm nghỉm sink in/sink into something ăn vào, thấm vào một trong những chất khác; bị hút vào (về hóa học lỏng) thấm nhuần, thấm thía, được hiểu trọn vẹn (về lời lẽ..)
*
/siɳk/ danh từ thùng cọ bát, chậu rửa chén ((thường) (nghĩa bóng)) vũng nước bẩn, vũng lầy; ổ a sink of vices một ổ truỵ lạc váy đầm lầy khe kéo font (trên sảnh khấu) nội đụng từ sank; sunk chìm ship sinks tàu chìm hạ thấp, xuống thấp, cụt, mất dần, lắng xuống, nhún mình xuống voice sinks giọng hạ thấp river sinks nước sông xuống prices sink giá sụt xuống the sun is sinking mặt trời vẫn lặn to lớn sink in someone"s estimation mất uy tín đối với ai cart sinks into mud xe trườn lún xuống bùn hõm vào, hoáy vào (má...) his eyes have sunk in đôi mắt anh ta hõm vào xuyên vào, thấm sâu vào, ngập sâu vào; thấm vào bayonet sinks in lớn the hilt lưỡi lê ngập sâu vào đến tận cán impression sinks into mind ấn tượng thấm sâu vào óc dye sinks in dung dịch nhuộm lấn vào (nghĩa bóng) chìm, đắm chìm lớn sink into degradation chìm sâu vào sự đê hèn ngoại động từ làm cho chìm, tiến công đắm lớn sink a ship tiến công chìm tàu hạ xuống, có tác dụng thấp xuống drought sinks stream hạn hán làm mực nước suối rẻ xuống nhằm ngả xuống, để rủ xuống đào, khoan, khắc to sink a well đào giếng to lớn sink a die khắc con súc sắc đậy to lớn sink one"s name giấu tên tuổi khổng lồ sink a fact đậy một vụ việc !to sink oneself; khổng lồ sink one"s own interests quên bản thân !to sink one"s knees quỳ sụp xuống !to sink money đầu tư vốn vào một trong những việc marketing mà cạnh tranh rút ra; mất vốn bị mắc kẹt vào một việc sale !to sink or swim một mất một còn !his heart sank at the sad news được tin bi ai lòng anh ta se lại
*