Tfc là gì

     

Mời chúng ta cùng tham khảo bài giảng Bài 4: ngân sách sản xuất vào ngắn hạn để nhận ra các loại túi tiền tổng, chi phí đơn vị, khám phá mối tình dục giữa MC với AC và AVC, quan hệ giữa năng suất biên và giá thành biên.

Bạn đang xem: Tfc là gì


1.Các loại chi tiêu tổng

1.1Tổng ngân sách chi tiêu cố định (TFC)

1.2 Tổng bỏ ra phí thay đổi (TVC)

1.3 Tổng túi tiền (TC)

2.Các loại ngân sách chi tiêu đơn vị

2.1Chi phí cố định trung bình (AFC)

2.2 bỏ ra phí đổi khác trung bình (AVC)

2.3 chi phí trung bình (AC)

2.4 chi tiêu biên (MC)

3.Mối tình dục giữaMC cùng với AC và AVC

3.1Mối tình dục giữa túi tiền trung bình và túi tiền biên

3.2Mối quan hệ giữa chi phí chuyển đổi trung bình (AVC) và chi phí biên (MC)

4.Mối quan hệ nam nữ giữa năng suất biên và giá thành biên, giữa năng suất vừa đủ và chi phí thay đổi trung bình

4.1Mối quan hệ giới tính giữa năng suất biên (MP) và chi tiêu biên (MC)

4.2Mối quan hệ tình dục giữa năng suất mức độ vừa phải (AP) và chi phí biến hóa trung bình (AVC)


Trong ngắn hạn, quy mô sản xuất của chúng ta không đổi, các yếu tố cung cấp được phân thành hai nhiều loại là nhân tố sản xuất cố định và yếu tố sản xuất phát triển thành đổi. Vày đó ngân sách chi tiêu chi cho các yếu tố cung cấp cũng chia thành 2 nhiều loại tương ứng: giá thành cố định và ngân sách chi tiêu biến đổi.


Tổng giá thành cố định (TFC) là toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp bắt buộc chi ra trong mỗi đơn vị thời gian cho những yếu tố sản xuất chũm định, bao hàm chi phí khấu hao đồ đạc thiết bị, chi phí thuê nhà xưởng, tiền lương cho máy bộ quản lý...

Tổng ngân sách chi tiêu cố định sẽ không còn đổi, không dựa vào vào sản lượng sản xuất.Đường màn biểu diễn trên vật thị là con đường thẳng ở ngang song song trục sản lượng (hình 4.8)

Tổng bỏ ra phí chuyển đổi (TVC) là toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp ném ra để mua những yếu tố sản xuất chuyển đổi trong mỗi đơn vị thời gian, gồm giá cả mua nguyên đồ liệu, chi phí trả lương mang đến công nhân...

Xem thêm: Bias Là Gì Kpop Và Những Cụm Từ Liên Quan Đến Bias, Bias Là Gì Kpop

Tổng chi phí biến hóa phụ trực thuộc đồng trở thành với sản lượng và bao gồm đặc điểm:Ban đầu, tốc độ gia tăng của TVC lờ đờ hơn tốc độ tăng của sản lượng.Sau đó, tốc độ gia tăng của TVC cấp tốc hơn vận tốc tăng của sản lượng.Do đó, mặt đường TVC thuở đầu có phương diện lồi phía lên, sau đó hướng xuống trục sản lượng (hình 4.8)

*


Tổng giá cả (TC) là toàn bộ ngân sách chi tiêu mà doanh nghiệp ném ra cho toàn bộ các yếu tố sản xuất cố định và yếu tố sản xuất biến đổi trong mỗi đơn vị thời gian.

TC = TFC + TVC

Tổng ngân sách chi tiêu phụ trực thuộc đồng trở thành với sản lượng cùng có điểm sáng tương từ như tổng túi tiền biến đổi.Do đó con đường TC đồng dạng với mặt đường TVC cùng nằm trên tuyến đường TVC một đoạn bởi với TFC (hình 4.8)

Chi phí cố định trung bình (AFC) là ngân sách chi tiêu cố định tính trung bình cho từng đơn vị sản phẩm, nó được xác định bằng cách lấy tổng ngân sách chi tiêu cố định chia cho sản lượng tương ứng:

(AFC_i = fracTFCQ_i) (4.11)

Chi phí cố định trung bình vẫn ngày càng giảm khi sản lượng cấp dưỡng càng tăng.
Do đó mặt đường AFC bao gồm dạng hyperbol, là đường cong dốc xuống theo trong cả chiểu lâu năm của trục hoành (hình 4.9a)

Chi phí thay đổi trung bình (AVC) là đưa ra phí chuyển đổi tính trung bình cho mỗi đơn vị thành phầm tương ứng ở mỗi nút sản lượng, nó được xác định bằng phương pháp lấy tổng chi phí thay đổi chia mang lại sản lượng tương ứng:

(AVC_i = fracTVC_iQ_i) (4.12)

Từ đặc điểm của mặt đường TVC yêu cầu đường AVC thông thường sẽ có dạng chữ U, thuở đầu khi tăng thêm sản lượng thì AVC giảm dần và đạt rất tiểu. Nếu liên tiếp tăng sản lượng thì AVC sẽ tăng dần đều (hình 4.9)


Chi mức giá trung bình (AC) là tổng chi phí tính trung bình cho từng đơn vị sản phẩm tương ứng ở mỗi mức sản lượng, nó được khẳng định bằng 2 cách:

Hoặc đem tổng ngân sách chia mang đến sản lượng tương ứng:

(AC_i = fracTC_iQ_i) (4.13)

Hoặc lấy chi tiêu cố định trung bình cộng với chi phí chuyển đổi trung bình khớp ứng ở nút sản lượng đó:

AC. = AFC. + AVC (4.14)


Đường AC cũng đều có dạng chữ u và nằm trên tuyến đường AVC một khoảng bằng AFC (tương ứng với từng mức sản lượng).

Xem thêm: Saffron Ngâm Mật Ong Có Tác Dụng Gì, Có Giảm Cân


2.4 túi tiền biên (MC)

Chi phí biên (MC) là sự biến đổi trong tổng túi tiền hay trong tổng chi phí biến hóa khi biến hóa 1 đơn vị chức năng sản lượng sản xuất:

(MC = fracDelta TCDelta Q = fracDelta TVCDelta Q) (4.15)

Trên thứ thị, MC là độ dốc của mặt đường TC hay mặt đường TVC.Khi TC cùng TVC là hàm số, chi tiêu biên có thể tính tương đương bằng phương pháp lấy đạo hàm hàng đầu của hàm tổng giá cả hay của hàm tổng ngân sách biến đổi:

(MC = fracdTCdQ = fracdTVCdQ) (4.16)

Trên đồ vật thị, đường MC cũng có dạng chữ U cùng là độ dốc của đường TC tuyệt TVC (hình 4.8, hình 4.9).

*

Ví dụ 11: vào ngắn hạn, các loại túi tiền sản xuất thành phầm X của một công ty như sau:

Bảng 4.4:


Q

TFC

TVC

TC

AFC

AVC

AC

MC

0

1500

0

1500

-

-

-

100

90

90

80

100

120

130

150

180

200

10

1500

1000

2500

150

100

250

20

1500

1900

3400

75

95

170

30

1500

2800

4300

50

93,3

143,3

40

1500

3600

5100

37,5

90

127,5

50

1500

4600

6100

30

92

122

60

1500

5800

7300

25

96,7

121,7

70

1500

7100

8600

21,4

101,4

122,9

80

1500

8600

10100

18,8

107,5

126,3

90

1500

10400

11900

16,7

115,6

132,2

100

1500

12400

13900

15

124

139

Từ bảng 4.4, chúng ta vẽ được các đường giá thành tổng cùng cac đường ngân sách chi tiêu đơn vị trình bày trên đồ dùng thị 4.10a cùng 4.10b

*

*


Với giá thuê mướn lao rượu cồn đã cho là PL, khi thuê thêm 1 đơn vị lao động, thì tổng phí tăng lên đúng bằng giá thuê mướn thêm một lao động: (Delta TC = P_L), đồng thời thành phầm tăng thêm chính là năng suất biên của lao động: (Delta Q = MP_L). MC được tính theo công thức:

(MC = fracDelta TCDelta Q = fracP_LMP_L) (4.17)

Từ biểu thức (4.17), ta dễ dãi nhận thấy chi tiêu biên (MC) với năng suất biên (MP)có mối quan hệ nghịch biến, nắm thể:

Khi năng suất biên tăng, thì giá cả biên sút (Khi MP(uparrow)( ightarrow) MC(downarrow))Khi năng suất biên đạt rất đại, thì ngân sách biên đạt cực tiểu (Khi MPmax( ightarrow) MCmin)Khi năng suất biên sút thì giá cả biên tăng (Khi MP(downarrow) ( ightarrow) MC(uparrow)) (hình 4.11)

*


*

Bài 1: lý thuyết về sản xuất
Bài 2: nguyên tắc sản xuất
Bài 3: lý thuyết về ngân sách chi tiêu sản xuất