Thể tích khối cầu nội tiếp hình lập phương

     
*

Tính thể tích khối ước nội tiếp hình lập phương cạnh a (khối ước tiếp xúc với tất cả các khía cạnh của hình lập phương).

Bạn đang xem: Thể tích khối cầu nội tiếp hình lập phương

A. πa326

B.πa36

C. πa38

D. πa36


*

*


Trong không gian mặt ước (S) tiếp xúc cùng với 6 phương diện của một hình lập phương cạnh a, thể tích khối ước (S) bởi A.V=πa324B. V=πa33C. V=πa...

Trong không gian mặt cầu (S) tiếp xúc với 6 khía cạnh của một hình lập phương cạnh a, thể tích khối ước (S) bằng

A.V=πa324

B. V=πa33

C. V=πa36

D. V=43πa3


Cho hình lập phương gồm cạnh bằng a. Tính theo a thể tích của khối ước tiếp xúc với 12 cạnh của hình lập phương đó. A.πa36B.4πa33C.π2a3...

Cho hình lập phương tất cả cạnh bởi a. Tính theo a thể tích của khối cầu tiếp xúc với 12 cạnh của hình lập phương đó.

A.πa36

B.4πa33

C.π2a33

D.π3a32


Tính thể tích V của khối mong tiếp xúc với toàn bộ các cạnh của hình lập phương cạnh22A. V=32π3B. V=32π6C. V=256π6D. V=...

Tính thể tích V của khối cầu tiếp xúc với toàn bộ các cạnh của hình lập phương cạnh22

A. V=32π3

B. V=32π6

C. V=256π6

D. V=64π23


Cho hình lập phương cạnh 4cm. Trong khối lập phương là khối ước tiếp xúc với những mặt của hình lập phương. Tính thể tích phần còn lại của khối lập phương. A. 64-6423π cm3B. 64-323π cm3C. 64-...

Cho hình lập phương cạnh 4cm. Vào khối lập phương là khối cầu tiếp xúc với các mặt của hình lập phương. Tính thể tích phần sót lại của khối lập phương.

A. 64-6423π cm3

B. 64-323π cm3

C. 64-323π cm3

D. 64-25681π cm3


Cho một hình lập phương có nửa đường kính mặt mong ngoại tiếp, mặt cầu nội tiếp với mặt ước tiếp xúc với toàn bộ các cạnh của hình lập phương thứu tự làR1,R2,R3. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng? A.R1>R3>R2B. ...

Cho một hình lập phương có nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp, mặt cầu nội tiếp và mặt ước tiếp xúc với tất cả các cạnh của hình lập phương thứu tự làR1,R2,R3. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.

Xem thêm: Top 10 Bài Phân Tích Nhân Vật Chí Phèo Ngắn Gọn, Phân Tích Tác Phẩm Chí Phèo Của Nam Cao

R1>R3>R2

B. R1>R2>R3

C. R3>R1>R2

D. R2>R1>R3


Một hình lập phương cạnh bằng a nội tiếp khối cầu S1 và ngoại tiếp khối cầu S2, gọiV1 vàV2lần lượt là thể tích của các khối S1và S2. Tính tỉ số k=...

Một hình lập phương cạnh bằng a nội tiếp khối cầu S1 và nước ngoài tiếp khối cầu S2, gọiV1 vàV2lần lượt là thể tích của những khối S1và S2. Tính tỉ số k=V1V2.

A. k=122

B. k=133

C. k=22

D. 33


Một hình lập phương bao gồm cạnh bởi 2a vừa nội tiếp hình trụ (T) vừa nội tiếp mặt ước (C) với hai đáy của hình lập phương nằm tại 2 đáy của hình trụ. Tính tỉ số thể tíchVCVT giữa khối ước và khối trụ số lượng giới hạn bởi (C) với (T) ? A.VCV...

Một hình lập phương bao gồm cạnh bởi 2a vừa nội tiếp hình trụ (T) vừa nội tiếp mặt ước (C) với hai lòng của hình lập phương nằm trên 2 đáy của hình trụ. Tính tỉ số thể tíchVCVT giữa khối ước và khối trụ số lượng giới hạn bởi (C) với (T) ?

A.VCVT=22

B. VCVT=3

C. VCVT=2

D. VCVT=32


Một khối nhiều diện (H) được sản xuất thành bằng cách từ một khối lập phương cạnh bằng 3, ta bỏ đi khối lập phương cạnh bởi 1 ở một “góc” của nó như hình vẽ. Gọi (S) là khối cầu có thể tích lớn nhất chứa trong (H) và tiếp xúc với các mặt (A"B"C"D"),(BCC"B"),(DCC"D"). Tính nửa đường kính của (S). A. 2+33B. 3-3C. 2...

Xem thêm: " In Many Ways Là Gì Vậy Ạ, In Many Ways Có Nghĩa Là Gì


Một khối đa diện (H) được sinh sản thành bằng phương pháp từ một khối lập phương cạnh bằng 3, ta loại bỏ khối lập phương cạnh bằng 1 ở một “góc” của nó như hình vẽ. Call (S) là khối cầu có thể tích lớn số 1 chứa vào (H) và tiếp xúc với các mặt (A"B"C"D"),(BCC"B"),(DCC"D"). Tính nửa đường kính của (S).

*

A. 2+33

B. 3-3

C. 233

D. 2


Cho hình lập phương cạnh a. Gọi V1, V2 theo thứ tự là thể tích của mặt ước ngoại tiếp, nội tiếp của hình lập phương. Tính tỷ sốV1V2A. 3B. 23C. 2 D. 33

Cho hình lập phương cạnh a. Call V1, V2 thứu tự là thể tích của mặt mong ngoại tiếp, nội tiếp của hình lập phương. Tính tỷ sốV1V2