Thư Mục Gốc Là Gì

     

Tập tin (File) là tập hợp các thông tin có tương quan với nhau được tàng trữ trên bộ nhớ ngoài. Cụ thể tập tin là các chương trình, tài liệu được tàng trữ trên đĩa. Để phân biệt giữa các tập tin với nhau, từng tập tin có một tên.Bạn đã xem: Thư mục gốc là gì

b) Quy tắc viết tên tập tin: tên tập tin bao gồm dạng như sau .

Bạn đang xem: Thư mục gốc là gì

= Tên file phần mở rộng

- trong những số đó phần tên bao gồm của tập tin (file name) là bắt phải có.

- Phần mở rộng (extension) dùng làm định loại tập tin có thể có hoặc không.

- Phần không ngừng mở rộng của tập tin được ngăn cách với phần tên do dấu chấm (.)

Ví dụ : Quyet toan 1.xls (file EXCEL), Tong-ket-qui1-2004.doc, Turbo.exe

Chú ý :

- những ký tự không được dùng để khắc tên tập tin / * ? ;

- những tập tin bao gồm phần mở rộng là EXE, COM, BAT hay là những tập tin chương trình.

- những tập tin bao gồm phần không ngừng mở rộng là DOC, TXT, HTM thường xuyên là những tập tin văn bản.

- các tập tin gồm phần không ngừng mở rộng là PAS, PRG, C là những tập tin chương trình nguồn của ngôn từ PASCAL, FOXPRO, C.

Trong phần tên bao gồm hay phần mở rộng của tập tin có thể dùng cam kết tự * hoặc ? nhằm chỉ một họ tập tin thay vì chưng một tập tin. - ký kết tự * thay mặt đại diện cho một đội ký từ bỏ tùy ý kể từ vị trí của *. - ký tự ? thay mặt đại diện cho một cam kết tự tùy ý tại địa điểm của ?.Ví dụ : *.PASnhóm tập tin có phần không ngừng mở rộng là PAS, còn phần tên đó là tùy ý. DATA?.DOC là tên của các tập tin bao gồm ký tự lắp thêm 5 tùy ý, sẽ là nhóm tập tin có tên như : DATA1.DOC, DATA2.DOC, DATAT,...

Tên dành riêng Thiết bị
CONBàn phím, màn hình hiển thị (Console)
LPT1 (PRN) Parallel Port 1 (Máy in tuy nhiên song 1)
LPT2, LPT3 Parallel Port 2,3 (Máy in tuy nhiên song 2, 3)
COM1 (AUX) Serial Port 1 (Port nối liền 1)
COM2 Serial Port 2 (Port nối tiếp 2)
CLOCKSĐồng hồ nước của máy
NULThiết bị trả (Dummy Device)
2. Thư mục (Folder/Directory)


*

- Thư mục là một phân vùng hiệ tượng trên đĩa để vấn đề lưu trữ các tập tin tất cả hệ thống. Bạn sử dụng có thể phân một đĩa ra thành nhiều vùng riêng rẽ biệt, trong mỗi vùng rất có thể là giữ trữ một trong những phần mềm nào đó hoặc các tập tin riêng của từng người tiêu dùng ... Mỗi vùng gọi là 1 trong những thư mục.

Xem thêm: ' Hypotenuse Là Gì ?, Từ Điển Anh Hypotenuse Tiếng Anh Là Gì

- mỗi đĩa bên trên máy khớp ứng với một thư mục và được gọi là thư mục gốc (Root Directory). Trên folder gốc có thể chứa các tập tin hay các thư mục con (Sub Directory). trong mỗi thư mục con hoàn toàn có thể chứa các tập tin hay thư mục bé khác. Cấu tạo này được call là cây thư mục. - thương hiệu của thư mục (Directory Name) được đặt theo đúng quy hiện tượng đặt tên của tập tin, thường thì tên folder không đặt phần mở rộng.


*

- Thư mục gốc là thư mục cao nhất được tổ chức triển khai trên đĩa và được tạo ra trong quá trình định dạng đĩa bởi lệnh Format, cho nên ta quan trọng xóa thư mục này.

- Thư mục hiện hành (Working Directory) là thư mục nhưng tại đó bọn họ đang chọn hay đang có tác dụng việc.

- Thư mục trống rỗng (Empty Directory) là thư mục trong những số ấy không chứa tập tin xuất xắc thư mục con.

Ví dụ: Theo sơ đồ cấu tạo của cây folder hình trên ta thấy:

- Thư mục gốc C: chứa những thư mục BC4, BP, DYNEDWIN, …

- Trong thư mục con cấp 1 WINDOWS chứa các thư mục bé ALL USERS, APPLICATION DATA,…

- vào thư mục con cấp 2 COMMAND cất thư mục bé cấp 3 EBD và những tập tin ANSI.SYS, ATTRIB.EXE, …

3. Đường dẫn (Path):

- khi trên đĩa sẽ có một tổ chức thư mục thì bài toán quản lý những tập tin tiện lợi hơn. Tuy nhiên khi đó người sử dụng muốn truy hỏi nhập cho một đối tượng người tiêu dùng (một tập tin hay 1 thư mục con) không chỉ dễ dàng là chỉ dẫn tên của chính nó (vì có thể có khá nhiều tập tin hay thư mục con trùng thương hiệu trên những thư mục khác nhau) nhưng mà phải xác minh thật cụ thể về địa chỉ của đối tượng người dùng cần truy nhập.Ví dụ : vị trí của tập tin ANSI.SYS được xác định không thiếu như sau : C:WINDOWSCOMMANDANSI.SYSTrong đó : thương hiệu ổ đĩa là C, tên thư mục là WINDOWS, COMMAND. Thương hiệu tập tin đề xuất truy nhập là ANSI.SYS. Đường dẫn (path) : là 1 chuỗi tên những thư mục nhưng ta rất cần được đi qua để mang đến được tập tin bắt buộc dùng. Trong đường dẫn tên các thư mục được cách nhau vì chưng dấu (dấu sổ trái), trong những số đó thư mục đứng sau đề nghị là bé của folder đứng tức thì trước nó.Ví dụ: - C:WINDOWSASYMRUNTIME là băng thông đến thư mục RUNTIME trong thư mụcC: WINDOWSASYM.

Xem thêm: Squelch Là Gì - Squelch Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

- C:WINDOWSCOMMANDANSI.SYS là đường dẫn đến tập tin ANSI.SYS trong thư mụcC:WINDOWSCOMMAND.