Thuộc tính khóa là gì

     

Mô hình dữ liệu quan hệ bao tất cả một hoặc các quan hệ (Relation). Thực thể với thuộc tính trong mô hình ERD phát triển thành quan hệ với thuộc tính của quan liêu hệ. Mối phối kết hợp sẽ biến đổi khoá ngoại.

Ví dụ: MON_HOC (MaMon, TenMon, SoTinChi)

Bạn vẫn xem: Trong mô hình dữ liệu quan hệ khóa là gìBạn đã xem: trực thuộc tính khóa là gì

Bạn vẫn xem: Thuoc tinh khoa là gì
Bạn đang xem: Thuộc tính khóa là gì

*

Mô hình tài liệu quan hệ –Qui ước ký hiệu

Quan hệ: dùng những ký từ in hoa Q, R, S.Quan hệ Q có tập ở trong tính A1,A2,..,An: Q(A1,A2,..,An)

Mô hình tài liệu quan hệ – có mang khoá trên những hệ quản ngại trị CSDL

Khoá chủ yếu (Primary Key)

X được điện thoại tư vấn là khoá bao gồm của quan hệ nam nữ Q nếu giá trị trên X khác nhau giữa những bộ.Mỗi dục tình chỉ được khai báo một khoá chính

Khoá nước ngoài (Foreign Key)

Cho 2 quan hệ giới tính Q và R. X được gọi là khoá ngoại của R nếu X là thuộc tính của R cùng X là khoá chủ yếu của Q.Tên trực thuộc tính bên trên khóa ngoại và khóa chính hoàn toàn có thể khác nhau


*

Quy tắc đổi khác ERD sang quy mô dữ liệu quan tiền hệ

Tập thực thể

Mỗi thực thể gửi thành một quan lại hệ thuộc tên và list thuộc tính.Thuộc tính khoá biến khoá thiết yếu của quan hệ tình dục Ví dụ gửi tập thực thể
Xem thêm: Nghĩa Của Từ Entity Là Gì ? Tầm Quan Trọng Của Nó Trong Seo 6 Bước Xác Thực Entity Building Cho Website

*

Mối kết hợp 1 – 1

Thuộc tính khoá bên đây làm khoá ngoại bên kia hoặc ngược lại. Bên dưới làví dụ đưa mối phối kết hợp 1 – 1


*Xem thêm: Quy Định Căn Lề Chuẩn Trong Word, Cách Căn Lề Chuẩn Trong Văn Bản Hành Chính

*

Mối phối kết hợp N – N

Chuyển thànhquan hệ mới bao gồm khoá bao gồm gồm 2 nằm trong tính khoá của 2 quan tiền hệ; trực thuộc tính mối kết hợp (nếu có) đổi mới thuộc tính của quan hệ nam nữ mới.Ví dụ

Mối phối kết hợp 3 ngôi (Ba thực thể tham gia vào côn trùng kết hợp)

Chuyển thành tình dục mới, bao gồm khoá bao gồm gồm 3 nằm trong tính khoá của 3 thực thể gia nhập mối kết hợp. Nằm trong tính mối phối kết hợp (nếu có) đổi mới thuộc tính của quan hệ giới tính mới.Ví dụ

Thuộc tính nhiều trị (Thuộc tính có rất nhiều giá trị cho 1 thể hiện)

Chuyển thành quan hệ nam nữ mới có khoá bao gồm gồm nằm trong tính nhiều trị và thuộc tính khoá của thực thể. Sau khi đưa thành dục tình mới, thuộc tính đa trị sẽ mất tích khỏi thực thể cũ. Ví dụ

Yêu cầu: Xác định bản số và tiến hành chuyển sang quy mô dữ liệu quan liêu hệ

Tổng kết bài xích học quy mô dữ liệu quan liêu hệ

Mô hình dữ liệu quan hệ và các thành phần của nó Quy tắc chuyển mô hình thực thể kết hợp sang mô hình dữ liệu quan hệ

Tập thực thểMối kết hợp 1 – 1Mối phối hợp 1 – NMối phối hợp N – NMối phối hợp 3 ngôiThuộc tính nhiều trị

Mô hình dữ liệu quan hệ – bài tập thực hành

Bài thực hành thực tế số 1: Cho quy mô thực thể kết hợp sau

Yêu cầu: chuyển ERD sang mô hình dữ liệu quan hệ

Bài thực hành thực tế số 2: dựa vào mẫu hoá đơn bán hàng hãy kiến tạo mô hình tài liệu quan hệ

Trong đó:Số hoá đơn xác định được ngày tạo lập;Mã khách hàng hàng xác định được tên khách hàng hàng, địa chỉ;Mã hàng xác định được tên hàng hoá, đơn vị chức năng tính, solo giá số lượng

Bài thực hành thực tế số 3: xây dựng mô hình tài liệu quan hệ phụ thuộc mẫu phiếu mượn sách trong thư viện.

Trong đó: Số phiếu khẳng định được ngày mượn; Mã sinh viên xác minh được tên sinh viên, mã lớp; Mã sách khẳng định được thương hiệu sách, bên xuất bản, ghi chú

Đăng ký nhận TÀI LIỆU, KHÓA HỌC hoặc TƯ VẤN trường đoản cú ADMIN

Họ với tên (Bắt buộc nhập)

thư điện tử (Bắt buộc nhập)

Số điện thoại cảm ứng (Bắt buộc nhập)

bạn cần hỗ trợ về (Bắt buộc chọn) ---Source code những bài labEbookVề những khóa họcTư vấn về chăm môn, phía nghiệp, bài toán làm

Đăng cam kết nhận TÀI LIỆU, KHÓA HỌC hoặc TƯ VẤN từ ADMIN

Họ với tên (Bắt buộc nhập)

e-mail (Bắt buộc nhập)

Số điện thoại (Bắt buộc nhập)

chúng ta cần cung cấp về (Bắt buộc chọn) ---Source code các bài labEbookVề những khóa họcTư vấn về siêng môn, hướng nghiệp, câu hỏi làm