Tiếng anh 7 unit 3 getting started trang 28, 29

     
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng

Unit 3 Getting Started lớp 7 trang 28, 29 | tiếng Anh 7 Kết nối học thức


5.887

Với giải Unit 3 Getting Started lớp 7 trang 28, 29 tiếng Anh 7 kết nối tri thức cụ thể trong Unit 3: Community service giúp học sinh tiện lợi xem với so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài xích tập giờ đồng hồ anh 7. Mời chúng ta đón xem:

Giải giờ đồng hồ anh lớp 7 Unit 3: Community service

Sounds like great work!(Nghe có vẻ là các bước hay đó!)

Bài 1 trang 28 sgk giờ đồng hồ anh 7: Listen & read.

Bạn đang xem: Tiếng anh 7 unit 3 getting started trang 28, 29

(Nghe và đọc.)

Minh:Hi, Tom. Are you back in Ha Noi?

Tom:Yes, I came back yesterday. Can we meet up this Sunday morning? I bought you a board game.

Minh:Sure, I can’t wait! But our Green School Club will have some community activities on that morning.

Tom:What activities does your club do?

Minh:Well, we pick up litter around our school and plant vegetables in our school garden.

Tom:School gardening? That’s fantastic!

Minh:Yes. We donate the vegetables lớn a nursing home. Does your school have anu activities lượt thích these?

Tom:Yes. We donate books lớn homeless children. We also have English classes. Last summer, we taught English lớn 30 kids in the area.

Minh:Sounds lượt thích great work!

Tom:Thanks.

Minh:… So, let’s meet in the afternoon then.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Minh:Chào Tom. Chúng ta đã trở lại thủ đô hà nội rồi à?

Tom:Vâng, tôi đã trở lại ngày hôm qua. Chúng ta có thể gặp nhau vào sáng nhà nhật này không? Tôi vẫn mua cho chính mình một cỗ bài.

Minh:Chắc chắn rồi, tôi cấp thiết đợi được nữa! tuy vậy Câu lạc cỗ Green School của shop chúng tôi sẽ có một số vận động cộng đồng vào sáng sủa hôm đó.

Tom:Câu lạc bộ của bạn làm những chuyển động gì?

Minh:À, chúng mình nhặt rác bao bọc trường cùng trồng rau trong vườn trường.

Tom:Làm vườn ở trường? Điều kia thật tuyệt!

Minh:Vâng. Chúng tôi quyên góp rau cho 1 viện dưỡng lão. Trường chúng ta có những vận động như rứa này không?

Tom:Có chứ. Chúng tôi tặng sách cho trẻ nhỏ vô gia cư. Chúng tôi cũng có các lớp học tiếng Anh. Mùa hè năm ngoái, shop chúng tôi đã dạy tiếng Anh mang lại 30 trẻ nhỏ trong khu vực vực.

Minh:Nghe có vẻ là một công việc tuyệt vời!

Tom:Cảm ơn.

Minh:…Vậy, chúng ta hãy gặp gỡ nhau vào buổi chiều.

Bài 2 trang 29 sgk giờ anh 7: Read the conversation again and tick (✓) the appropriate box.

(Đọc lại đoạn hội thoại và khắc ghi ✓ vào ô đúng.)

Community activity

Minh’s club

Tom’s club

1. Picking up litter

2. Planting vegetables

3. Donating books

4. Donating vegetables

5. Teaching English

Trả lời:

Community activity

(Hoạt rượu cồn cộng đồng)

Minh’s club

(câu lạc cỗ của Minh)

Tom’s club

(câu lạc bộcủa Tom)

1. Picking up litter

(nhặt rác)

2. Planting vegetables

(trồng rau)

3. Donating books

(quyên góp sách)

4. Donating vegetables

(quyên góp rau)

5. Teaching English

(dạy giờ đồng hồ Anh)

Bài 3 trang 29 sgk giờ đồng hồ anh 7: Complete the phrases under the pictures with the verbs below.

(Hoàn thành các từ bên dưới bức tranh với hễ từ bên dưới.)

pick up clean doante recycle help

*

Phương pháp giải:

- pick up (v):nhặt

- clean (v):quét dọn

- donate (v):ủng hộ, quyên góp

- recycle (v):tái chế

- help (v):giúp đỡ

Trả lời:

1.pick uplitter(nhặt rác)

2.helphomeless children(giúp đỡ trẻ em vô gia cư)

3.recycleplastic bottles(tái chế chai nhựa)

4.donateclothes(quyên góp quần áo)

5.cleanthe playground(dọn dẹp khu vực vui chơi)

Bài 4 trang 29 sgk tiếng anh 7: Complete the sentences with the correct words or phrases below.

(Hoàn thành câu với từ bỏ hoặc các từ đúng ở mặt dưới.)

old people homeless children planted litter taught

1. We collected clothes & gave them to___________.

Xem thêm: Bình Giảng Bài Thơ Mây Và Sóng Của Hào Ta, Chủ Đề Bài Thơ Mây Và Sóng Là Gì

2. Those students picked up all the _________ on the street.

3. We helped ________ in the nursing home last Sunday.

4. The club members __________ maths lớn primary students during school holidays.

5. We _______ a lot of trees in the park last summer.

Phương pháp giải:

- old people (n):người già

- homeless children (n):trẻ vô gia cư

- planted (Ved):trồng(quá khứ đối chọi của “plant”)

- litter (n):rác

- taught (V2):dạy(quá khứ 1-1 của “teach”)

Trả lời:

1. Homeless children

2. Litter

3. Old people

4. Taught

5. Planted

1.We collected clothes & gave them tohomeless children.

(Chúng tôi tích lũy quần áo và tặng kèm chúng cho trẻ nhỏ vô gia cư.)

Giải thích:give something khổng lồ someone(đưa ai chiếc gì)=> địa điểm trống đề nghị danh từ.

2.Those students picked up all thelitteron the street.

(Những học sinh đó đang nhặt tất cả rác trên tuyến đường phố.)

Giải thích:Sau mạo trường đoản cú "the" cần danh từ.

3.We helpedold peoplein the nursing home last Sunday.

(Chúng tôi đã giúp đỡ những người già vào viện chăm sóc lão vào chủ nhật tuần trước.)

Giải thích:Cấu trúc "help someone"(giúp đỡ ai)=> vị trí trống yêu cầu danh từ.

4.The club memberstaughtmaths lớn primary students during school holidays.

(Các member câu lạc cỗ đã dạy dỗ toán cho học sinh tiểu học một trong những ngày nghỉ ngơi học.)

Giải thích:Sau chủ ngữ"club members"và tân ngữ "maths" đề xuất động từ.

5.Weplanteda lot of trees in the park last summer.

(Chúng tôi sẽ trồng không ít cây trong khu vui chơi công viên vào mùa hè năm ngoái.)

Giải thích:Sau công ty ngữ"We"và tân ngữ "a lot of trees" phải động từ.

Bài 5 trang 29 sgk giờ đồng hồ anh 7: Game: Vocabulary Ping-pong. Work in two teams. Team A provides a cue word.

Xem thêm: 50 Bài Tập Trắc Nghiệm Câu Tường Thuật Có Đáp Án, Các Dạng Câu Hỏi Và Bài Tập Về Câu Tường Thuật

Team B makes up a sentence with it. Then switch roles.

(Trò chơi:Từ vựng Ping-pong. Làm việc theo nhị nhóm. Đội A cung cấp một từ gợi ý. Đội B tạo ra một câu với nó. Sau đó thay đổi vai trò.)