Unit 4 Lớp 9: Write

     

A letter of inquiry is a for information or action . In all formal letters, you must include the addresses of the writer và the recipient.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 9: write


WRITE

A letter of inquiry is a for information or action . In all formal letters, you must include the addresses of the writer và the recipient.

(Thư hỏi thông tin là 1 trong lá thư yêu cầu cung cấp thông tin hay một sự việc. Trong tất cả các thư trang trọng, chúng ta phải gắn thêm kèm địa chỉ cửa hàng người viết và bạn nhận)

*


bài 1

Task 1: Read this letter.

(Đọc lá thư này.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Dịch bức thư:

25 Lê Duẩn, Quận 1

Thành phố hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 17 tháng 04 năm 2003

Kính thưa ông,

Tôi thấy mẫu quảng cáo của quý ngôi trường trên báo tin Tức nước ta số ra ngày hôm nay.

Tôi xem xét việc học tập tiếng Việt cùng tôi ý muốn biết một số trong những thông tin về trường.

Tôi nói được một chút ít tiếng Việt mà lại tôi hy vọng học đọc cùng viết. Ông rất có thể gởi thông tin cụ thể về các khóa học và ngân sách học phí cho tôi được không? Tôi có thể làm kiểm soát vấn đáp nếu nên thiết.

Mong hóng tin ông.

Kính chào ông,

John Robinson.


bài bác 2

Task 2: Read the advertisements in exercise 5. READ again. Choose one of the schools you want to lớn attend to improve your English. Write a letter of inquiry khổng lồ the institution requesting far more information Cibuut the courses và fees. Follow the Outline below. 

(Đọc truyền bá trong phần 5. ĐỌC một lần nữa. Chọn một trong gần như trường bạn muốn theo học tập để nâng cấp tiếng Anh của bạn. Viết thư yêu mong cho tổ chức triển khai để yêu ước nhiều tin tức về những khóa học cùng lệ phí. Tiến hành theo dàn bài bác dưới đây.)

OUTLINE

Introduction:

- Say how you come to lớn know about the Institution (advertisement on newspaper / watch on TV)

- Express your interest (want to lớn know more information)

Request:

- State how good your English is; exactly what kind of information you want

Further information: Say you are ready khổng lồ supply more information about your English / study (record of study) if necessary.

Xem thêm: Các Giá Trị Lượng Giác Đầy Đủ Nhất Cho Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11

Conclusion: End with a polite closing

Phương pháp giải:

Dịch thông tin:

DÀN BÀI

Giới thiệu: Hãy nói làm phương pháp nào chúng ta biết về tổ chức (quảng cáo trên báo/ xem bên trên tivi); biểu hiện sự quan lại tâm của bạn (muốn biết nhiều tin tức hơn).

Yêu cầu: Nói tiếng Anh của công ty như cố nào; loại thông tin gì bạn muốn biết.

Kết luận: Kết thúc với lời kết lịch sự.

Lời giải chi tiết:

Dear Sir/ Madam,

I saw your institution’s advertisement in today’s local newspaper.

I am interested in learning English & I would like some more information about your school.

I can speak a little English, but I want lớn learn to speak more fluently & write well. Could you please send me details of the courses và the fees?

I look forward to hearing from you.

Sincerely yours,

Robert Johnson.

Xem thêm: Reported Speech With To Infinitive And Gerund, Reported Speech With Gerund

Tạm dịch:

Kính thưa Ông/ Bà,

Tôi sẽ thấy bài bác quảng cáo của học viện chuyên nghành trên tờ báo địa phương số ra hôm nay.

Tôi ưa thích học tiếng Anh và tôi ao ước biết thêm thông tin về trường của ông/ bà. 

Tôi có thể nói rằng một chút tiếng Anh, cơ mà tôi ước ao học nói giữ loát cùng viết tốt. Ông/ Bà có thể gửi đến tôi chi tiết về khóa đào tạo và huấn luyện và khoản học phí được không?