TỊNH ĐỘ LÀ GÌ

     

 Ngày nay, các ngườiniệm Phật A Di Đà để cầu vãng sinh Tây phương cực Lạc. Điều này tương xứng với đạinguyện của đức phật A Di Đà cứu vãn độ bọn chúng sinh về cõi tịnh độ của Ngài để tiếptục tu hành cho tới ngày thành Phật.

 Do sự ước muốn của mộtsố độc giả nên tôi viết ra đa số điều căn phiên bản của Pháp Môn Tịnh Độ cùng của việcHộ Niệm để giúp đỡ người tu biết làm cụ nào sẽ được vãng sanh, làm thế nào biết một người khi chếtđược vãng sinh hay không; gồm mấy phương thứctu Tịnh Độ, bao gồm bao nhiêu bí quyết niệm Phật, và tín đồ tu phảilàm các gì để đạt công dụng mỹ mãn?

 Mong rằng: fan tuPháp Môn Niệm Phật A Di Đà ép ngẫm thiệt kỹ, ghi nhớ phần đông điều so với khuyếntấn trong cuốn cẩm nang này trước khi bắt đầu thực hành, và trong tương lai thỉnh thoảngnên phát âm lại nhằm được nói nhở.

 Mặc dù trong sách nêura không hề ít điều, nhưng không nói không còn được mọi chi tiết, cách diễn đạt văn từ còn khuyếtđiểm, mong những vị Thiện trithức bỏ qua cho, bạn viết muôn phần thành thật đa tạ.

 Sau chót, chân thành lạy tạ và xin phép qúyThiện tri thức, Phật tử, v.v... đã viết, dịch, in, ấn tống, xuất phiên bản Kinh sách,đăng trên mạng, nhờ đó quyển sách “Pháp Môn Tịnh Độ” được thành hình đầy đủ.

Bạn đang xem: Tịnh độ là gì


Milpitas, Cali.USAngày 16 - 10 - 2011NamMô phù hợp Ca Mâu Ni PhậtNamMô A Di Đà Phật.Toàn không Đỗ Đăng Tiến

 

 

DẪN NHẬP

 

TỊNH ĐỘ LÀ GÌ?

 

 Tịnh là lặng ngắt yên ổn định trong sạch, Độ là cứu giúp giúp, Tịnh Đ từ bỏ chữ Phạn: Buddhasetra là Phật độ, cõi Phật, cõi thanhtịnh.

 Trong hư không bao la vôbiên: tất cả vô lượng cõi nước (hành tinh), trong số đó gồm cõi Tịnh, gồm cõi Uế (nhưSa Bà). Bọn chúng sinh tất cả tâm tịnh sinh về cõi Tịnh, tất cả tâm uế sinh về cõi uế; nếusinh về cõi uế thì nghiệp chướng hằng ngày một sâu nặng, khó thành tựu pháp lành;còn sinh về cõi Tịnh thì nghiệp chướng hằng ngày một tiêu trừ, dễ thắng lợi pháplành; ngay cả những cõi tịnh thổ cũng có rất nhiều sai biệt, trong các số ấy cõi thù thắngnhất là trái đất Tây Phương rất Lạc.

 Để được khá đầy đủ và bao gồm thứ lớp, trước hết cần lược qua về cha Kinh căn bảncủa Tịnh Độ Tông, sau bàn mang đến phương bí quyết tu, những điều nên tìm hiểu và chuẩn chỉnh bị.Sau chót kể tới cách thực hành mỗi ngày của tín đồ tu Tịnh Độ. Chúng ta cùng theo dõi:

 

MỤC 1:

LƯỢC kinh A DI ĐÀ:

I) - CÕI TỊNH ĐỘ TRANGNGHIÊM:

 Một thời Đức Phật ngựtại Tịnh xá Kỳ Hoàn, vườn cấp Cô Độc nước Xá-Vệ, cùng rất một nghìn nhị trămnăm mươi vị Tỳ kheo; cơ hội đó, gồm vô số người thương Tát, Chư Thiên, Thiên Long bát Bộ vàtứ chúng tham dự.

 Bấy giờ tiên phật bảo TỳKheo Xá-Lợi-Phất rằng: "Từ trên đây qua phương tây quá mười muôn ức cõi Phật (1)(xa vượt 10 tỷ giải ngân cho vay Hà), có quả đât tên là rất Lạc, trong trái đất đó cóđức Phật hiệu là A Di Đà (2) hiện giờ đang nói pháp.

 Xá Lợi Phất, cõi đóvì sao tên là rất lạc?

 Vì chúng sanh trong cõiCực Lạc không tồn tại những sự khổ, chỉ hưởng mọi điều vui; trong cõi đó gồm bảytừng bao lơn, bảy từng mành lưới, bẩy từng mặt hàng cây, đều bằng bảy báu bao bọcgiáp vòng.

 Lại có ao bằng bẩy báu,trong ao đầy nước đủ tám công đức (3);đáy ao thuần cần sử dụng kim cưng cửng làm cat trải bên trên đất bằng vàng. Rubi bạc, giữ ly,pha lê hợp thành đều thềm con đường ở bốn bên ao; bên trên thềm đường có lầu gác cũngđều nghiêm sức bởi bảy báu là: vàng, bạc, lưu giữ ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mãnão.

 Trong ao bao gồm hoa sen lớnnhư bánh xe: hoa nhan sắc xanh thời tia nắng xanh, sắc tiến thưởng thời tia nắng vàng, sắcđỏ thời tia nắng đỏ, nhan sắc trắng thời ánh sáng trắng, nhiệm mầu thơm non trongsạch. 

 Xá Lợi Phất, cõi CựcLạc thành tích công đức trang nghiêm như thế.

 Trong cõi của đức Phậtđó, thường trỗi (vang lên) nhạc trời, đất bằng vàng ròng, hôm mai sáu thời (4) rải hoa trời Mạn đà la; chúngsanh trong cõi kia thường vào tầm sáng sớm, hầu hết lấy giỏ đựng hầu như hoa thơm đemcúng nhường nhịn mười muôn ức đức phật ở mười phương, mang đến giờ ăn uống liền trở về bạn dạng quốcăn cơm chấm dứt đi ghê hành (5).

 Xá Lợi Phất, cõi rất Lạcthành tựu công đức chỉnh tề như thế.

*

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI NÓIKINH

 

 Lại nữa, cõi đó thường cónhững tương đương chim mầu sắc xinh đẹp lạ thường, như chim Bạch hạc, Khổng-tước,Anh-vũ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cọng-mạng; các giống chim đó đêm ngày sáuthời hót tiếng hòa nhã.

 Tiếng chim kia diễn nóinhững pháp như Năm căn (6), Năm lực (7),Bảy giác chi (8), Tám thánh đạo (9), v.v... Chúng sanh trong cõi kia nghetiếng chim xong thảy mọi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng! 

 Xá-Lợi-Phất! Ông chớ chorằng hầu như giống chim đó là do tội báo sinh ra, do cõi cực Lạc không có bađường ác, Xá-Lợi-Phất, cõi kia tên mặt đường ác còn không có huống là tất cả sự ác sao?Những như là chim đó là do đức Phật A Di Đà mong mỏi cho giờ pháp được tuyên lưu(bày tỏ chuyền đi) mà thay đổi ra kia thôi.

 Trong cõi rất Lạc, giónhẹ thổi động các hàng cây báu và động mành lưới báu, làm cho vang ra giờ vidiệu, ví như trăm ngàn sản phẩm nhạc đồng hòa chung; tín đồ nào nghe tiếng đó tựnhiên số đông sinh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 

 Xá-Lợi-Phất: cõi rất Lạcthành tựu công đức trang nghiêm như thế.

 

II) - DIỆU THẮNG CỦA PHẬTA DI ĐÀ:

 

 Xá-Lợi-Phất: Ông suy nghĩ sao, Đức Phật kia vìsao hiệu là A Di Đà? 

 Vì ông phật đó có hàoquang sáng chói soi trong cả vô lượng những cõi mười phương không trở nên chướng hổ hang (vôlượng quang); Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống vô lương A Tăng tỳ kiếp (vôlượng thọ). Đức Phật A Di Đà thành Phật đến hiện nay đã 10 kiếp rồi (1 kiếp = 16triệu 800 ngàn năm).

 Lại vào cõi nước CựcLạc tất cả vô lượng Thanh Văn đệ tử hầu hết là bậc A La Hán, chẳng nên tính đếm nhưng mà cóthể biết hết được, hàng tình nhân Tát chúng cũng đông như thế.

 Xá Lợi Phất, cõi CựcLạc thành tích công đức chỉnh tề như thế.

 Lại nữa, cõi cực Lạc,những bọn chúng sanh vãng sinh đến này đều là bậcbất thóai chuyển (10) (không bị đọa nữa); trong đó córất những vị bực tốt nhất sanh té xứ (chuẩn bị thành Phật), số đó cực kỳ đông, chẳngphải tính đếm mà biết hết được, chỉ hoàn toàn có thể dùng vô số a-tăng-kỳ để nói thôi!

 Chúng sanh như thế nào nghenhững điều trên đây, đề nghị phát nguyện cầu sinh quý phái cõi nước đó, do sao? Vì:được thuộc với các bậc Thượng thiện nhân ở và một chỗ. 

 

III) - NHÂN CỦA VÃNG SINH:

 Xá-Lợi-Phất! Chẳng cóthể sử dụng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên nhưng mà được sinh lịch sự cõi đó.

 Nếu tất cả thiện nam tử,thiện cô gái nhân làm sao nghe nói tiên phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của ông phật đó, hoặc vào một ngày, hoặc haingày, hoặc cha ngày, hoặc tư ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày,một lòng ko tán loạn. Thời fan đó mang đến lúc lâm thông thường (chết) được tiên phật ADi Đà đứng thảng hàng Thánh chúng hiện thân sinh sống trước bạn đó. Bạn đó lúc chết tâmthần ko điên đảo, liền được vãng sinh về cõi nước rất Lạc của ông phật A DiĐà.

Xem thêm: Cách Làm Trà Gạo Lứt Đậu Đỏ Có Tác Dụng Gì Mà Xưa Nay Đều Nổi Tiếng?

 Xá Lợi Phất, ta thấy cónhững tiện ích ấy phải nói đều lời như thế, nếu gồm chúng sinh như thế nào nghe nhữnglời trên, yêu cầu phát nguyện sinh sang cõi cực Lạc.

 

IV) - CHƯ PHẬT KHUYÊN TIN:

 Nói xong, đức phật bảoTôn đưa Xá Lợi Phất:

- Như Ta hôm nay ngợi khen công đức lợi ích chẳng thể nghĩ về bàn củađức Phật A Di Đà, thì hằng hà sa số chư Phật ở mọi sáu Phương Đông tây nam BắcTrên Dưới hầu hết ở trên nước các Ngài, hiển thị tướng lưỡi rộng nhiều năm (nói chân thật)trùm mọi cõi tam thiên đại thiên (1 cõi Phật) mà nói lời trung thực rằng:"Chúng sanh các ngươi phải yêu cầu tin xưng tán công đức cần yếu nghĩ bàncủa Kinh: “Nhất Thiết (một lòng) Chư Phật Sở Hộ (độ cho) Niệm (nhớ) Này",vì sao thương hiệu là kinh Nhất-Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm?

 Vì nếu có thiện phái mạnh tử,thiện thanh nữ nhân như thế nào nghe ghê này, với nghe danh hiệu của tiên phật A Di Đà cơ mà thọtrì, thì các thiện phái mạnh tử thuộc thiện thiếu nữ nhân ấy số đông được tất cả các đức Phậthộ niệm, phần đông được không thoái chuyển khu vực đạo Vô Thượng thiết yếu Đẳng thiết yếu Giác (bậc giác ngộ phát âm biết chân chính,không còn bậc nào rộng được nữa).

 Cho nên, các ông đềunên tin dìm lời của Ta cùng của Chư Phật nói; giả dụ có người đã phạt nguyện, đangphát nguyện, sẽ phát nguyện mong muốn sinh về cõi nước của ông phật A Di Đà, nhữngngười ấy hầu như được không thối chuyển địa điểm đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác,thời vẫn sinh sang, sẽ sanh sang, hoặc đã sinh sang.

 Xá-Lợi-Phất! cho nêncác thiện phái nam tử thiện thanh nữ nhân, nếu tín đồ nào có tin tưởng thì bắt buộc phát nguyệnsinh về cõi nước kia. Như ta lúc này ngợi khen công đức tất yêu nghĩ bàn củađức Phật A Di Đà, thời những đức Phật cũng ngợi khen công đức quan trọng nghĩ bàncủa Ta.

 

GIẢNG GIẢI:

 Đọc gớm trên, chúng tathấy ông phật nói hết sức rõ, duy có một trong những điểm cần tò mò thêm, kia là:

1) – Cõi cực Lạc: fan đời đều ngờ vực cõi rất Lạc làm việc xangoài mười muôn ức cõi Phật vượt xa, lúc sắp tới lâm phổ biến chỉ trong giây lát ekhó mang lại được, làm sao hiểu được điều này?

 Trong gớm nói: vai trung phong baohư không trùm khắp pháp giới, thì mười muôn ức cõi Phật chỉ ở trong tâm ta, nàocó xa xăm gì? giây phút mạng thông thường sinh trong tâm địa ta, làm sao có trở ngại gì?

 Vả lại, điện thoại tư vấn mười muôn ứccõi nước là so với cái nhìn của phàm phu, trung ương trong sinh tử mà nói; nếu như chúngsinh chiến thắng Tịnh nghiệp, dịp lâm bình thường tâm an định có nghĩa là tâm thọ sinh Tịnhđộ, vừa khởi niệm ngay tức khắc được vãng sinh. Vì vậy cho đề nghị Kinh nói: “Mười muôn ứccõi nước chỉ trong chốc lát liền đến, tự trọng điểm vốn thần kì vậy!”.

2) – Phật A Di Đà: Dịch từ bỏ chữ Phạn (Sanskrit): Amitabha Buddha: Buddha dịch âm Hán là Giác là Phật, Amita phát âm là A Di Đà tức thị vô lượng, bha là Quang, Amitabhalà vô lượng ánh sáng.

3) – Nước tám công đức là gì? Đó là:

1-Nước trong cố không vẩn đục. 2- Nước non dịu. 3- Nước vừa thơm vừa ngon ngọt. 4- Nướcmềm mại vơi nhàng. 5- Nước thấm nhuần. 6- Nước an hòa yên ổn lẽ. 7- Nước trừ đóikhát. 8- Nước nuôi lớn những căn.

4) – Sáu thời là gì?

 Ngày 6 thời, đêm 6 thời, ngày có các loạichim hót hòa nhã; trung quốc chia ra đêm năm canh, ngày sáu khắc.

5) – Đi gớm hành là gì?

 Đi gớm hành: Là quốc bộ cho giãngân cốt sau khoản thời gian ngồi thiền tốt niệm Phật lâu, vừa đi vừa niệm, cửa hàng tưởng, thamthiền, v.v..., cũng là kinh hành.

6) – Năm Căn là gì?

 Năm Căn là năm vấn đề căn bản, năm gốc gốc,năm mối cung cấp căn phiên bản cho việc tu hành, sẽ là Tín Căn, Tinh Tấn Căn, Niệm Căn (nhớnghĩ), Định Căn (tịch tĩnh), và Huệ Căn (trí tuệ).

7) – Năm Lực là gì?

 Năm Lực là năm sức mạnh mẽ, là năm năng lựcsức lực; Năm Căn ví như năm ngón của bàn tay, còn Năm Lực ví như sức teo ruỗicủa các ngón tay để cầm, nắm, cấu véo, bóp, xoa. Năm Lực có có: Tín Lực, TinhTấn Lực, Niệm Lực, Định Lực, cùng Huệ Lực.

8) – Bảy Giác chi là gì?

 Giác chữ Phạn là Boddhi (Bồ Đề) là giácngộ; bỏ ra là nhánh, là bảy nhiều loại tu tuần tự sẽ đạt mang đến đạo qủa, có cách gọi khác là “BảyGiác Phần”, bảy phương tiện thực hành thực tế sẽ giải thoát. Bảy giác chi bao gồm có: NiệmGiác Chi, Trạch Pháp Giác chi (lựa chọn), Tinh Tấn Giác Chi, tin vui Giác Chi, KhinhAn Giác Chi, Định Giác Chi, và Xả GiácChi.

9) – Tám bao gồm Đạo là gì?

 Tám chủ yếu Đạo còn được gọi là Tám Thánh Đạolà tuyến phố giải thoát, gồm tất cả tám nhánh là bao gồm kiến (nhìn biết như thật),Chính bốn duy (suy nghĩ đúng thật thật), chính ngữ (nói năng đúng sự thật), Chínhnghiệp (hành động bắt buộc đạo), thiết yếu mệnh (nghề nghiệp chân chính), bao gồm tinhtấn (siêng năng yêu cầu mẫn), bao gồm niệm (nhớ nghĩ ko quên), thiết yếu định (thanhtịnh sáng sủa suốt); thiếu 1 trong những tám nhánh không thành Bát chủ yếu đạo. 

 Do những lời nguyện trong những khi tu hành, đứcPhật A Di Đà sẽ trang nghiêm cõi tịnh thổ của Ngài thù thắng phải mới tất cả đủ thứnhư các hàng cây, lưới báu, cung điện, những loài chim, những music hòa tấu vidiệu, khiến cho người nghe được thoải mái và tự nhiên niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng.

 Nếu ai nghe thương hiệu Phật A Di Đà tintưởng niệm thương hiệu Ngài từ một ngày cho đến bảy ngày,một lòng ko tán loạn. Thời tín đồ đó mang đến lúc tạ thế được tiên phật A Di Đàcùng mặt hàng Thánh chúng hiện thân trước tín đồ đó nhằm tiếp rước về cõi rất Lạc.

Xem thêm: Chợ Tốt Máy Pha Cà Phê Cầm Tay, Gia Đình Cũ & Mới Chính Hãng, Giá Rẻ

10)- Bậc bấtthoái chuyển:

 Khi được sinh thanh lịch Tâyphương cực Lạc, rồi thường xuyên tu hành cho tới ngày thành Phật, nên không xẩy ra đoạ.Điều này còn có năm nhân duyên khiến cho người vãng sinh ko thoái chuyển, kia là:

 1. Bởi vì nguyện lực của PhậtA-di-đà thường thâu nhiếp duy trì gìn.

 2. Do ánh nắng của Phậtluôn soi chiếu, vai trung phong Bồ-đề thường tăng trưởng.

 3. Nước, chim, cây rừng, gió reo, nhạc tấu đềuthuyết giáo nghĩa khổ, không; người nghe phần nhiều pháp ấy thường xuyên khởi lòng niệmPhật, niệm Pháp, niệm Tăng.

 4. Cõi nước rất Lạc toàn là bậc Bồ-tát, Thượng nhân làm chúng ta lành, khôngcó cảnh duyên xấu ác, không có quỷ thần, tà ma; các thứ phiền óc Tam độc, v.v…hoàn toàn không sinh khởi.

 5. Vì chưng sống thọ mãi mãi, đồng với Chư Phật vàChư Bồ-tát.

*

TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC TRANG NGHIÊM

MỤC 2:

LƯỢC KINH

 PHẬT VÔ LƯỢNG THỌ:

I) – khiếp VÔ LƯỢNG THỌ:

*

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI NÓI KINH

 

 Một thời đức phật ngự tại núi Kỳ Xà Quậtthuộc thành La Duyệt, nước Ma Kiệt thuộc 1250 Tỳ Kheo, có phần đông chúng ý trung nhân Tát,các Vua Trời, với Thiên Long chén Bộ. Hiện giờ sắc diện của đức núm Tôn vui vẻtươi sáng. Tôn giả A Nan Đà từ ghế ngồi đứng lên, quỳ gối đề xuất chắp tay bạchđức Phật rằng:

-Bạch đức chũm Tôn! bây giờ sắc diện của Ngài vui vẻ tươi sáng chưa từng đượcthấy, có phải Ngài nghĩ về nhớ đến Chư Phật vượt khứ, vị lai, hiện tại chăng?

 ĐứcPhật dạy:

- Lànhthay, lành thay! Này A Nan: Ông phân phát trí tuệ hỏi được Như Lai bài toán ấy, Ông làĐại Sĩ thi thoảng như hoa Ưu Đàm (1) xuấthiện ở cụ gian, tất cả lòng vì tiện ích chúng sanh, phải thưa hỏi việc ấy.

 Nầy A Nan, Như Lai bao gồm Đẳng chủ yếu Giáchay khai thị vô lượng tri kiến, tại sao? bởi vì Như Lai tri kiến (biết thấy) vôchướng vô ngại, Như Lai, nếu như muốn ở vậy gian, hoàn toàn có thể ở mang đến vô lượng vô vàn trămngàn ức na do tha kiếp (vô số kiếp) mà lại thân thể của Như Lai và các căn vẫnkhông tổn giảm, tại sao? vày Như Lai được tam muội (tịch tịnh) tự tại rốt ráo; nàyA Nan, Ông hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ bởi ông mà riêng biệt giải nói.

 Tôn giả A Nan thưa:

-Vâng! Bạch chũm Tôn! Con mong ước được nghe đức rứa Tôn chỉ dạy.

 Đức Phật bảo:

-Thuở xưa, thừa a tăng kỳ rất nhiều đại kiếp, bao gồm Phật xuất rứa hiệu là Nhiên Đăng NhưLai giáo hóa độ bay vô lượng bọn chúng sanh. Sau đó có quang quẻ Viễn Phật, NguyệtQuang Phật, chiên Đàn hương thơm Phật, v.v... Không còn thảy 52 vị Phật nối tiếp ra đời.

 Kế tiếp đến có tiên phật hiệu là núm Tự TạiVương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh thay đổi Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, ráng GianGiải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, vậy Tôn (10 tên hiệu của chư Phật (3)).

 Lúc đó có Quốc vương vãi nghe ông phật thuyếtpháp lòng khôn xiết vui đẹp mắt phát trung ương Vô thượng người yêu đề, từ bỏ ngôi vua xuất gia làm TỳKheo hiệu là Pháp Tạng, mang đến cúi lễ đức Phật cố kỉnh Tự tại Vương, đi quanh mặt phảiba vòng, quỳ chắp tay nói kệ ca ngợi Phật chấm dứt bạch:

“-Bạch đức núm Tôn, nhỏ đã phát trung tâm Vô thượng chủ yếu giác, xin đức thế Tôn nóikinh pháp cho, nhỏ sẽ tu hành nhiếp đem cõi Phật vô lượng tịnh tâm trangnghiêm. Khiến con mau thành bực Chánh giác nhổ hết căn cơ sinh tử khổ lụy.”

 Thế Tự tại Vương Như Lai nói với Tỳ KheoPháp Tạng rằng: “- Công hạnh tu hành nghiêm túc Phật độ, ông từ biết lấy.”